Коментар Сімейного кодексу України: Судово-практичний коментар Сімейного кодексу УкраїниШлюб і сім'я в Україні - особисті та соціальні цінності. Держава, як зазначено в Конституції, захищає ці цінності, вказуючи на це в ч. першої ст. 32: «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України».

«Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі»(ст. 51 Конституції України).

Представляємо Вашій увазі судово-практичний коментар Сімейного кодексу України, укладений видатними практиками та науковцями в галузі сімейного права України.

Ви можете читати або скачать бесплатно коментар Сімейного кодексу України.СОДЕРЖАНИЕ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ: ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ


Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Глава 1. СЕМЬЯ. РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ И ВЫПОЛНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

Раздел II. БРАК. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВГлава 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА

Глава 5. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА

Глава 6. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ


Глава 8. ПРАВО ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ

Глава 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ

Глава 10. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

Глава 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МАТЕРИ, ОТЦА И РЕБЕНКА


Глава 12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

Глава 13. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Глава 14. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ НА ИМУЩЕСТВО

Глава 15. ОБЯЗАННОСТЬ МАТЕРИ, ОТЦА СОДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ


Глава 17. ОБЯЗАННОСТЬ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДОЧЕРИ, СЫНА СОДЕРЖАТЬ РОДИТЕЛЕЙ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Раздел IV. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ


Глава 18. УСЫНОВЛЕНИЕ

Глава 19. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ
Раздел V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И РОДСТВЕННИКОВ


Глава 21. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И РОДСТВЕННИКОВ

Глава 22. ОБЯЗАННОСТЬ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И РОДСТВЕННИКОВ

Раздел VI. ОСОБЕННОСТИ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, И ИНОСТРАНЦАМИДОДАТОК ДО СТАТЕЙ 12, 20 СК УКРАЇНИДОДАТОК ДО СТАТЕЙ 60—74 СК УКРАЇНИ