В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Заява про одруження подається, як вказувалося вище, до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

За погодженням з нареченими орган реєстрації актів цивільного стану призначає день і час реєстрації шлюбу з додержанням вимог, передбачених статтею 32 Сімейного кодексу України.

1. Шлюб реєструється після спливу одного місця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

2. У разі вагітності нареченої, народжування нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється. У день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням нареченого, наречених протягом одного місяця.

3. Якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більше як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду.Комментарий:

Місячний строк встановлено для того, щоб особи, які бажають укласти шлюб, змогли ще раз перевірити свої почуття, зважити всі обставини, що виникнуть у зв'язку з наступним шлюбом, підготуватися до урочистої церемонії, весільного свята і т. ін. Додержання встановленого законом місячного строку в значній мірі запобігає випадковим шлюбам, дає можливість чоловіку і жінці морально підготуватися до подружнього життя, відчути відповідальність за створення сім'ї, виховання майбутніх дітей, створення належних побутових умов та інше.

Крім того, протягом цього строку в державний орган реєстрації актів цивільного стану може надійти письмова інформація про наявність перешкод для реєстрації шлюбу.

Юридичне значення місячного строку полягає в тому, що після його закінчення особи, які подали заяву про одруження, мають право вимагати вчинення реєстрації шлюбу і безмотивна відмова в цьому може бути оскаржена до суду.

Передбачені статтею 32 СК, пунктом 10 Правил... скорочені строки можливі тільки за наявності поважних причин і за умови, що цей строк скорочується лише на прохання нареченої, нареченого або обох. Інші особи, наприклад батьки, родичі, знайомі, депутати та інші не мають права вимагати скорочення місячного строку.

Поважні причини можуть бути обумовлені такими обставинами, як терміновий виїзд, довготривале службове відрядження, призов до лав Збройних Сил України, необхідність виїзду за межі країни на довготривале лікування, вагітність нареченої, народження нею дитини і з'явилась необхідність її реєстрації, безпосередня загроза для життя нареченої, нареченого та інші.

Усі ці причини повинні бути підтверджені письмовими доказами, інші докази, наприклад, письмові показання свідків, акти відповідно до статті 59 УПК України не є допустимими.

Питання про скорочення місячного строку вирішує керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану, якщо він визнає поважною обставину, на яку посилаються наречені. Відмова повинна бути аргументованою і складеною в письмовій формі, оскільки ця відмова про скорочення строків реєстрації шлюбу може бути за-інтересованими особами (нареченими) оскаржена до суду.

З цієї обставини виникає практичне питання. Може звернутися до суду зі скаргою особа, яка одержала дозвіл на реєстрацію шлюбу за рішенням суду відповідно до статті 23 СК, будучи неповнолітньою і маючи неповну дієздатність?

Відповідь на це питання повинна бути позитивною. Відповідно до статті 23 СК суд за заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, може надати право на шлюб. З такою заявою звичайно звертається до суду ця особа, а отже, одержавши рішення суду на право реєстрації шлюбу, неповнолітня особа може звернутися до суду зі скаргою на відмову в дачі згоди керівником на дострокову реєстрацію шлюбу.

У цьому випадку суд повинен повідомити батьків, що надійшла до суду така скарга.

Дійсно, оскільки слухають справи наші суди, то скарга може бути розглянута і після народження дитини. Необхідно, щоб законодавець передбачив порядок і строки розгляду таких справ в Цивільно-процесуальному кодексі окремим розділом.

Законом, зокрема частиною третьою статті 32 СК України, пунктом 11 Правил... передбачено і збільшення строку до трьох місяців.

Це можливо, якщо до держаного органу реєстрації актів цивільного стану надійде письмова інформація про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, передбачених законодавством. При відкладенні реєстрації шлюбу особі, яка подала заяву, керівником державного відділу реєстрації актів цивільного стану пропонується у термін не більше ніж три місяці подати відповідні докази.

Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються наречені.

З письмовою заявою про перешкоди до реєстрації шлюбу може звернутися будь-хто. Це можуть бути і батьки, родичі, сусіди, міліція, прокуратура. Для розгляду таких заяв необхідні дві умови: щоб заява була підписана заявником (а не анонімна), щоб були з нею надані письмові докази або указано, де вони знаходяться.

Рішення про таке відкладення реєстрації шлюбу може бути оскаржене в судовому порядку.

Якщо така скарга надійде до суду, суд повинен про це повідомити керівника відділу Реєстрації актів цивільного стану, який відклав реєстрацію шлюбу.

До остаточного розгляду скарги перевірка заяви призупиняється.

Після розгляду справи і визнання правомірним відкладення реєстрації шлюбу орган реєстрації актів цивільного стану може на прохання зацікавлених осіб або своєї ініціативи провести необхідну перевірку. За наявності передбачених законодавством перешкод для реєстрації шлюбу орган реєстрації актів цивільного ста відмовляє в його реєстрації і видає письмове роз'яснення. Якщо відомості про такі перешкоди не дістануть підтвердження, то реєстрація шлюбу проводиться на загальних підставах.

Перевірка повинна бути проведена в трьохмісячний строк, на який відкладено реєстрацію шлюбу. Підставами (перешкодами), передбаченими законодавством для відкладення реєстрації шлюбу, є, в першу чергу, ті, що передбачені статтями 22 — 26 СК* відсутність добровільності, підробка документів про вік, порушення одношлюбності наречені є родичами по прямій лінії, наречена приховала свою вагітність від іншого чоловіка, наявність дітей від першого шлюбу, прихована тяжка хвороба, наприклад СНІД, туберкульоз та інші. Таких перешкод може бути дуже багато, а тому особа, яка перевіряє заяву про перешкоду, повинна бути дуже уважною до почуттів наречених У деяких випадках, незважаючи на явні вади нареченого чи нареченої, наречені наполягають на реєстрації шлюбу, якщо немає підстав для відмови в реєстрації, службова особа повинна зареєструвати шлюб.

Заперечення батьків, піклувальників чи інших осіб в цьому випадку на реєстрацію шлюбу не є перешкодою для його реєстрації.

Якщо наречені не можуть з'явитися з поважних причин до органу реєстрації шлюбу в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день, про що робиться відмітка на заяві про реєстрацію шлюбу та в журналі обліку заяв про шлюб.

У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.

Якщо наречені не з'являться до органу реєстрації актів цивільного стану протягом трьохмісячного строку від дня подання заяви про реєстрацію шлюбу і не повідомляють про причину неявки, то заява втрачає чинність.

Необхідність переносу реєстрації шлюбу на такий тривалий час повинна бути обгрунтована дуже поважними причинами: тяжка хвороба одного із наречених, яка позбавила його можливості з'явитися в орган реєстрації шлюбу (наприклад, термінова операція і післяопераційний період); терміновий несподіваний від'їзд в службове відрядження на тривалий час; несподіване взяття під стражу і проведення слідства; призов до лав Збройних Сил і направлення для проходження служби на певний строк, але менше одного року тощо.