Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Наречені мають право обирати прізвища одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами.

2. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися.

Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.

3. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона (він) має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.Комментарий:

Порядок і підстави для вибору прізвища при реєстрації шлюбу визначаються Правилами... зокрема, пунктами 25, 26. Наречені мають право обирати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої).

Якщо наречені бажають мати подвійне прізвище, то за їх спільною заявою визначається, з якого прізвища буде починатися обране ними прізвище, про що робиться відповідна відмітка в графі «Для відміток» актового запису про шлюб.

У паспортах або паспортних документах осіб, які зареєстрували шлюб, на відповідній сторінці проставляються штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові і року народження другого з подружжя, місця і часу реєстрації шлюбу.

Якщо особа під час реєстрації шлюбу змінила прізвище, то на першій сторіни паспорта або паспортного документа проставляється штамп про те, що він підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при реєстрації шлюбу.

Аналогічні штампи проставляються в паспорти або паспортні документи осіб під час реєстрації шлюбу із засудженою особою.

У паспорти або паспортні документи іноземців та осіб без громадянства зазначений штамп проставляється на будь-якій вільній від записів сторінці паспорта або паспортного документа.

Державний орган реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища у зв'язку з реєстрацією шлюбу.

Право визначення прізвища — одно із важливих особистих прав, які належать подружжю.

У зв'язку з цим роз'яснення особам, які укладають шлюб, їх право на вибір прізвища становить обов'язок керівника органу реєстрації актів цивільного стану при прийнятті заяви і реєстрації шлюбу. Він повинен роз'яснити, що Закон надає подружжю право залишати своє дошлюбне прізвище. За взаємною згодою ті, що одружуються, також вправі обрати спільне прізвище, яким може бути прізвище одного із них. Вибір будь- якого прізвища, яке не є прізвищами наречених, не дозволяється.

Спільне прізвище підкреслює наявність шлюбу і є правовою основою для присвоєння дітям такого ж прізвища, що створює певні зручності у житті.

Питання вибора прізвища не може вирішуватися за рахунок поступки у якихось інших інтересах одним з подружжя другому. Тільки дійсна воля зацікавлених осіб, яка не обтяжена будь-яким тиском, може мати значення і викликати відповідні правові наслідки.

Жоден з подружжя не має переваг у виборі спільного прізвища, і питання про його вибір вирішується за їх згодою.

У разі виникнення спору щодо вибору спільного прізвища орган РАЦСу залишає подружжю їх дошлюбні прізвища, якщо вони із-за спору не відмовляться від реєстрації шлюбу, що іноді буває.

Питання про вибір прізвища вирішується особами, які укладають шлюб, тільки під час реєстрації шлюбу, і це прізвище зберігається за подружжям на все життя. Припинення шлюбу внаслідок смерті одного із них або оголошення його померлим не позбавляє другого з подружжя права носити обране під час одруження прізвище. Повернути дошлюбне прізвище можливо лише при розлученні. Під час перебування в шлюбі кожний з подружжя вправі змінити прізвище в загальному порядку.

Таким порядком є Положення про порядок розгляду клопотань щодо зміни громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 року № 233.

Однак зміна одним з подружжя прізвища не тягне обов'язку зміни прізвища для другого з подружжя.

Як раніше, діючий Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР 1969 р., так і нині діючий значно розширив особисті права наречених, надавши кожному з них можливість приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої). Отже, при реєстрації шлюбу один із подружжя має право прийняти приєднане прізвище. Якщо подвійне прізвище бажає мати лише одна особа, то жодних складнощів не виникає. Наприклад, один із подружжя при реєстрації шлюбу узяв прізвище Панкратов-Чорний, а жінка — Панкратова.

Якщо таке бажання мають і наречений, і наречена, то їм необхідно, як вимагає закон, визначатися, прізвище кого з них буде першим (наприклад, Панкратов-Чорний чи Чорний-Панкратов).

При розлученні жінка вправі зробити заяву органу, який розриває шлюб, про залишення за нею прізвища, яке належало їй до часу розлучення, або присвоєння їй її Дошлюбного прізвища. Питання це вирішується незалежно від думки чоловіка.

При визнанні шлюбу недійсним особам, які знаходяться в такому шлюбі, присвоюються їх колишні прізвища. Між тим подружжя (один із них), який не про наявність перепон до укладення шлюбу, має право зберегти прізвище, яке було вибрано при реєстрації шлюбу.


Получите за 15 минут консультацию юриста!