Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Розірвання шлюбу, здійснене в порядку, передбаченому статтями 106 і 107 цього Кодексу, повинно бути зареєстроване в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

2. Рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставляння відмітки в актовому записі про шлюб.

3. Розірвання шлюбу, здійснене органами державної реєстрації актів цивільного стану, засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.Комментарий:

Та ж стаття 44 КпШС передбачала припинення шлюбу не з моменту набрання рішенням суду чинності про розірвання шлюбу, а з дня реєстрації в РАЦС і незалежно від того, коли було шлюб розірвано за рішенням суду.

Стаття 115 СК, яка діяла до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» № 2398-УІ від 1 липня 2010 р., передбачала, незважаючи на те що шлюб вважається припиненим з дня набрання рішенням про розірвання шлюбу чинності, обов'язкову реєстрацію розірвання шлюбу в державному органі реєстрації актів цивільного стану на підставі одержаного рішення суду і одержання Свідоцтва про розірвання шлюбу.

Уданому випадку не мало значення, коли рішення суду буде зареєстровано в органі РАЦС — шлюб все одно буде вважатися розірваним і колишні подружжя не мають права на будь-які майнові, спадкові, інші права відносно розлученого подружжя.

Реєстрація розірвання шлюбу в органах РАЦС здійснюється за правилами, передбаченим пунктами 1—6 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні від 18.10.2000 р. №52/5, із змінами і доповненнями, та Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 1 липня 2010 року № 2398-УІ.

Підставою для державної реєстрації розірвання шлюбу є:спільна заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей;заява про розірвання шлюбу одного з подружжя та рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім, недієздатним.

Реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання подружжя або одного з них.

Відділ реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації розірвання шлюбу, якщо один з подружжя звернувся із заявою про реєстрацію розірвання шлюбу до відділу реєстрації актів цивільного стану не за своїм місцем проживання, а за місцем проживання другого з подружжя. У цьому разі місце проживання другого з подружжя підтверджується його паспортом або паспортним документом з відміткою про його проживання чи відповідною довідкою, виданою компетентними органами, про що робиться відмітка в актовому записі про розірвання шлюбу в графі «Для відміток».

Розірвання шлюбу, здійснене за рішенням суду, має бути зареєстровано в державному органі реєстрації актів цивільного стану з моменту надходження цього рішення від суду, який розглядає справу про розірвання шлюбу.

У цьому разі шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розі-рвання шлюбу і доказом його розірвання для подружжя є це рішення, вони не звер-таються до РАЦСу за одержанням свідоцтва про розірвання шлюбу.

Відповідно до частин 6—8 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 1 липня 2010 року № 2398-VI, той з подружжя, який бажає відновити своє дошлюбне прізвище, повинен заявити про це в органі державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу.

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу та про розірвання шлюбу, здійснене в судовому порядку, робиться відмітка в актовому записі про шлюб.

У разі розірвання шлюбу в судовому порядку рішення суду^яке набрало законної сили, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення.

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах або паспортних документах осіб робиться відмітка про розірвання шлюбу із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, з якою розірвано шлюб, та місця і дати державної реєстрації розірвання шлюбу.

Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду робиться в паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано, у разі їх звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.


Получите консультацию юриста онлайн!