В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасовано та актовий запис про смерть анульовано, її шлюб з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

2. Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою може бути поновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про розірвання шлюбу та відповідне свідоцтво, видане на його підставі.Комментарий:

Оголошення фізичної особи померлою судом здійснюється на підставі статті 46 ЦК України. Відповідно до статті 104 СК шлюб припиняється внаслідок оголошення особи померлою шляхом його розірвання органом реєстрації актів цивільного стану за заявою другого подружжя.

Померлою фізична особа визнається за правилами розділу 4 глави 4 ЦПК України за заявою подружжя, іншої зацікавленої особи.

Рішення суду про визнання особи померлою являється підставою для припинення шлюбу внаслідок його розірвання.

У тому випадку, якщо особа, яка визнана померлою, з'явиться, то наступають наслідки, передбачені статтею 48 ЦК України, після того, як суд відповідно до статті 250 ЦПК України за заявою цієї особи, заявника та інших зацікавлених осіб скасує рішення про визнання цієї особи померлою.

На підставі рішення суду органи РАЦС анулюють актовий запис про розірвання шлюбу за заявою цієї особи, що передбачено пунктом 5.23 Правил реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Мін'юсту України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5 у редакції від 18 листопада 2003 р. № 140/5. У разі з'явлення того з подружжя, який у судовому порядку був оголошений померлим, або виявлення місця його перебування відповідне рішення скасовується судом. Якщо смерть особи, оголошеної судом померлою, була зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану» а другий з подружжя не уклав новий шлюб, то шлюб вважатиметься поновленим тільки після анулювання актового запису про смерть на підставі рішення суду.

Про анулювання актового запису про смерть надсилається повідомлення до відділів реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого та другого примірників цього актового запису. Якщо смерть особи, оголошеної померлою, не була зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану, то шлюб не вважається припиненим. Якщо ж другий з подружжя уклав повторний шлюб, той з подружжя, щодо якого було скасовано рішення суду про оголошення його померлим та анульовано актовий запис про смерть, може оформити розірвання шлюбу на загальних підставах.

Таким чином, для поновлення шлюбу в разі появи фізичної особи, яка була оголошена померлою і щодо якої зареєстрований факт смерті, необхідні наступні умови:

а) скасування рішення про визнання цієї особи померлою;

б) щоб ніхто з подружжя за цей час не зареєстрував новий шлюб;

в) щоб подружжя обоє подали заяву, тобто виявили бажання поновити шлюб.

У тому випадку, якщо один з подружжя хоча і не знаходиться в другому шлюбі,

але не бажає поновити шлюб з особою, яка була визнана померлою, або ж навпаки, то шлюб розривається на загальних підставах.

Якщо один із подружжя був визнаний судом безвісно відсутнім на підставі статті 45 ЦК України за правилами розділу 4 глави 4 ЦПК України, то шлюб розривається за спрощеною процедурою за правилами статті 107 СК.

У тому випадку, якщо особа, визнана безвісно відсутньою, з'явилася або якщо одержано відомості про її місце перебування, суд за місцем її перебування, або суд, що постановив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи або іншої зацікавленої особи скасовує рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою на підставі статті 45 ЦК за правилами статті 250 ЦПК.

Відповідно до пункту 5.24 Правил, якщо один з подружжя був визнаний у судовому порядку безвісно відсутнім і на цій підставі шлюб з ним було розірвано, то в разі його з'явлення і скасування рішення суду про визнання цієї особи безвісно відсутньою шлюб може бути поновлений відділом реєстрації актів цивільного стану тільки за спільною заявою подружжя.

Анулювання актового запису про розірвання шлюбу проводиться відділом реєстрації актів цивільного стану, у якому зберігається актовий запис, тільки за наявності рішення суду про скасування попереднього рішення суду про визнання цієї особи безвісно відсутньою.

Шлюб не може бути поновлений, якщо другий з подружжя особи, визнаної безвісно відсутньою, вступив у новий шлюб. У цьому разі той з подружжя, який з'явився, вправі одержати або витребувати свідоцтво про розірвання шлюбу з відділу реєстрації актів цивільного стану, у якому було зареєстрована розірвання шлюбу. При цьому актовий запис про розірвання шлюбу доповнюється тими відомостями, яких бракує.

Таким чином, і в цьому разі шлюб може бути поновлений тільки за спільною заявою подружжя і у разі відсутності другого шлюбу.

Заперечення колишнього чоловіка чи дружини про поновлення шлюбу не можуть бути оскаржені до суду. Це право кожного з подружжя, яке випливає із принципу вільного виявлення на шлюб.

Анулювання актового запису про розірвання шлюбу є обов'язковим для відділу реєстрації актів цивільного стану, якщо є заява одного з подружжя і рішення суду про скасування рішення про визнання фізичної особи померлою або безвісно відсутньою.

Таке анулювання має велике значення для тих осіб, які були визнанні померлими, або безвісно відсутніми в частині поновлення своїх майнових, житлових та інших прав подружнього життя, а тому відмова РАЦС в анулюванні актового запису про розірвання шлюбу може бути оскаржена до суду (пункт 1.7 Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, затвердженого наказом Мін'юсту України від 26 вересня 2002 р. № 86/5).