Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини.

2. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:

1) за заявою матері та батька дитини;

2) за рішенням суду.Комментарий:

Дана стаття є загальною і теоретичною щодо визначення походження дітей від батька і матері, які не знаходяться в зареєстрованому шлюбі. Вона ділить дітей на тих, які народжені у шлюбі, і тих, які народжені поза шлюбом, в так званих фактичних стосунках між чоловіком і жінкою.

Якщо походження дитини від матері завжди визначається (звичайно, якщо дитина народжується в пологовому будинку або іншому лікарському закладі) медичним свідоцтвом або довідкою, то походження дитини від батька визначається кількома правовими підставами.

Наприклад, доказом походження дитини від матері є:

а) медичне свідоцтво про народження форми № 103/0, затверджене наказом Мі-

ністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 р. № 545, що видається закладом

охорони здоров'я, незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються

пологи:

б) медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу фор-

ми № 103-1/0, затвердженої Міністерством охорони здоров'я України від 08.08.2006 р.

№ 545, заява двох свідків, присутніх при пологах, у разі народження дитини поза

закладом охорони здоров'я.

Медична довідка заповнюється лікарем, під наглядом якого перебуває новонароджений, засвідчується підписом керівника закладу охорони здоров'я та круглою печаткою закладу;

в) акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром,

начальником потягу тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у поїзді або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера народження підтверджується на підставі вказаного акта медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми № 103-1/0;

г) за відсутності цих документів, материнство підтверджується рішенням суду про встановлення факту народження дитини даною жінкою.

Дані про батька дитини можуть бути засвідчені:

а) свідоцтвом про шлюб батька з матір'ю дитини;

б) спільною заявою матері та батька дитини;

в) заявою батька про визнання батьківства;

г) спільною заявою чоловіків матері дитини від першого і повторного шлюбу про

визнання батьківства;

д) рішенням суду про встановлення батьківства;

є) рішенням суду про встановлення факту визнання батьківства.

Визначення походження дитини проводиться в момент державної реєстрації її на-родження за правилами статті 144 СК, а також Правилами реєстрації актів цивільного стану, в редакції від 18 листопада 2003 р. № 140/5.


Получите консультацию юриста онлайн!