В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Особа, яка вважає себе батьком дитини, народженої жінкою, яка в момент

зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі з іншим чоловіком, має право

пред'явити до її чоловіка, якщо він записаний батьком дитини, позов про визнання

свого батьківства.

2. До вимоги про визнання батьківства застосовується позовна давність в один рік,

яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство.Комментарий:

Відповідно до статті 129 СК і роз'яснень, які містяться в пункті 6 постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15.05.2006 р., особа, котра вважає себе батьком дитини, народженої жінкою, яка в момент зачаття або народження дитини перебувала в шлюбі з іншим чоловіком, має право пред'явити до останнього, якщо того записано батьком, позов про визнання свого батьківства. Згідно зі статтею 129 СК зазначена особа може звернутися з такими вимогами у межах строку позовної давності (один рік), перебіг якого починається з дня, коли особа дізналася або могла Дізнатися про своє батьківство.

У тих випадках, коли батьком дитини записано конкретну особу, вимога про визнання батьківства має розглядатися одночасно з вимогами про виключення відомостей про цю особу як батька з актового запису про народження дитини.

У раніше чинному КпШС такої статті не було, як і не було спорів про визнання себе майбутнім батьком дитини, яка народжена під час знаходження жінки в шлюбі з чоловіком, від іншого чоловіка.

Ця стаття розрахована на тих батьків, які бажали мати дітей від дружини, але вона не змогла за медичними показниками їх народити, а інша змогла.

Такі випадки могли бути, коли жінка, хоча і знаходиться з чоловіком в зареєстрованому шлюбі, але з якихось причин не проживає з ним разом, а знаходиться у фактичному шлюбі з іншим чоловіком, від якого і зачала дитину, або ж порушує подружню вірність, під час реєстрації цієї дитини надала як доказ того, що дитина має батька, свідоцтво про шлюб з першим чоловіком, на ім'я якого і була записана дитина, тим паче чоловік не заперечував проти такої реєстрації (ситуація з області фантастики законодавця). Чоловік, який вважає себе батьком дитини, пред'являє позов про визнання його батьком дитини.

У цьому випадку відповідачем буде батько, на ім'я якого записана дитина, третьою особою — мати дитини і РАЦС, який повинен буде анулювати актовий запис про батьківство чоловіка жінки.

Позивачем буде тільки чоловік, який вважає себе батьком дитини. У зв'язку тим, що батько такої дитини відповідно до статті 122 СК презюмується як чоловік, який знаходиться в шлюбі з жінкою, яка народила дитину, то він звільняється відповідно до статті 61 ЦПК від надання суду доказів, що він є батьком дитини.

Такий обов'язок лежить на позивачеві, він повинен надати суду докази і довести, що є батьком дитини.

Такими доказами можуть бути будь-які дані, і за своєю правовою природою вони подібні доказам про визнання батьківства за статтею 128 СК, у тому числі і проведення судово-генетичної експертизи.

У цьому випадку думка дитини про те, хто її батько або кого вона бажала би мати батьком, не вимагається.

Показання третьої особи — матері дитини про те, хто батько дитини, не є вирішальним в спорі, але враховується при оцінці інших зібраних доказів (стаття 212 ЦПК).

Встановлена позовна давність в один рік для звернення до суду про визнання батьківства він відає інтересам обох сторін, оскільки неможливо ділити дитину між батьками довгий час, що травмує саму дитину і жінку, яка народила її. У народі кажуть: «Тільки мати дитини знає, хто її батько».

Закон назвав початок перебігу строку позовної давності на звернення до суду за ви-знанням батьківства (частина друга статті 129 СК), а КІНЕЦЬ його не назвав. Наприклад, чоловік про народження дитини жінкою, з якою він був у близьких стосунках довідався, коли дитині було 17 років. Закон дає право чоловікові протягом року звернутися до суду про визнання себе батьком дитини, а на цей час дитині буде 18 років, вона буде повнолітня. Забажає така дитина, яка виросла, виховувалася іншим батьком, мати ще одного батька? Є проблема.

При пред'явленні позову про визнання себе батьком дитини на підставі статті"129 СК позивач обов'язково повинен вказувати, коли і з яких джерел йому стало відомо, що він є батьком дитини, це необхідно для контролю строку позовної давності.

На випадок його пропуску суд відмовляє в позові, якщо право підлягає захисту за закінченням строку, якщо право не підлягає захисту — по суті (стаття 267 ЦК).

Як до будь-якого строку позовної давності, суд застосовує правило подовження його з поважних причин, якщо про це просить сторона.

Строки позовної давності судом застосовуються лише за заявою сторін (частина З статті 267 ЦК).


Получите за 15 минут консультацию юриста!