В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Неповнолітні батьки мають такі ж права та обов'язки щодо дитини, як і повнолітні батьки, і можуть їх здійснювати самостійно.

2. Неповнолітні батьки, які досягли чотирнадцяти років, мають право на звернення До суду за захистом прав та інтересів своєї дитини.

3. Неповнолітні батьки у суді мають право на безоплатну правову допомогу*Комментарий:

Відповідно до частини другої статті 34 ЦК України в разі реєстрації шлюбу фі* зичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

Отже, якщо народження дитини мало місце в зареєстрованому шлюбі у неповнолітніх, то вони презумуються на підставі закону як особи, які мають повну цивільну дієздатність, у тому числі й процесуальну. Такі батьки мають усі підстави захищати права своїх дітей як законні представники.

У випадку, якщо дитину народила неповнолітня жінка, яка не перебуває у зареєстрованому шлюбі, то таке народження дитини не робить цю жінку повнолітньою і не позбавляє статусу дитини.

Звичайно, і в цьому випадку є вихід. Законом, зокрема статтею 35 ЦК України передбачено надання такій жінці за рішенням суду повної дієздатності.

Крім того, стаття 18 СК, стаття 39 ЦПК надають неповнолітній дитині, якій виповнилося чотирнадцять років, повної процесуальної дієздатності.

Отже, такі батьки не лише мають ті самі права та обов'язки щодо своєї дитини, а й право на їх самостійне здійснення, тобто вони мають право на звернення до суду за захистом інтересів дітей (про відібрання дітей, про стягнення аліментів, про місце проживання дітей, про позбавлення батьківства, встановлення батьківства тощо).

Вони мають також право звертатися за захистом своїх дітей і до інших державних органів, органів місцевого самоврядування (наприклад, про влаштування дитини в ясла, про надання матеріальної допомоги, житла тощо), органів опіки та піклування (про надання допомоги у вихованні дитини, надання допомоги у судовому засіданні тощо).

Неповнолітні батьки як особи, які мають повну цивільну і процесуальну дієздатність, є законними представниками своєї дитини й у сфері матеріальних, цивільних відносин, а тому мають право вчиняти правочини щодо майна дитини нарівні з повнолітніми батьками.

Частина третя статті 156 СК про права на безоплатну правову допомогу неповнолітніх батьків з боку адвокатів має поки що декларативний характер. Це право не передбачено ні Законом України «Про адвокатуру», ні Декретом КМ України «Про державне майно».