В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини, батьки мають

право використовувати на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні

потреби сім'ї.

2, Неповнолітня дитина розпоряджається доходом від свого майна відповідно до

Цивільного кодексу України.Комментарий:

У зв'язку з розширенням кола об'єктів приватної власності діти можуть набувати прав власності не тільки речей особистого вжитку, а й тих речей, використання яких

дає дохід.

Діти можуть мати акції, облігації, вклади у фінансових установах, інші цінні папери. До малолітніх дітей можуть переходити права на частки у статутному фонді господарських товариств, на земельні ділянки тощо.

Такими доходами може бути частина орендної плати за будинок, промислову будівлю, земельну ділянку, яка перевищує витрати на утримання малолітньої дитини.

Дитина як власник акцій, облігацій може одержувати дивіденди.

Грошові кошти, які зберігаються у фінансових установах, принесуть малолітній дитині дохід у вигляді відсотків за користування вкладом.

Статутний капітал господарських товариств також принесе малолітній дитині відсотки.

Отже, є чимало можливостей одержання малолітньою особою доходу від використання її майна, який у декілька разів перевищить витрати на її утримання, виховання духовного та морального розвитку.

На одержані доходи малолітня дитина може самостійно вчиняти дрібні побутові право-чини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується пред-мета, який має невисоку вартість. Інші договори укладають їх батьки або опікун.

Малолітня дитина, як власник майна і одержаних від них доходів, має в першу чергу вимагати задоволення її потреб, а на решту доходу батькам надано право задовольняти потреби інших дітей, тобто братів, сестер, власника майна і доходів, а також потреби сім'ї.

Неповнолітня дитина віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, відповідно до статей 18 СК, 32 ЦК України, як особа, яка має неповну цивільну дієздатність і про-цесуальну дієздатність, має право сама розпоряджатися своїм майном і доходами, одержаними за рахунок цього майна.


Получите за 15 минут консультацию юриста!