В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКУ, СИНА (СТАТТЯ 198 СК)

ГЛАВА 16

ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКУ,

СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ОБОВ'ЯЗКУ БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ

ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКУ, СИНА (СТАТТЯ 198 СК)

1. Батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.Комментарий:

На відміну від аліментних зобов'язань батьків стосовно своїх неповнолітніх дітей, аліментні зобов'язання до повнолітніх дочки, сина обумовлені декількома обставинами

(умовами).

Крім загальної умови — наявності кровного споріднення (незалежного від добро-вільного чи судового встановлення батьківства) чи наявності родинних відносин (уси-новлення, удочеріння), таке право передбачає наявність й інших умов: непрацездатності повнолітньої дочки, сина і, відповідно, недостатності власних коштів для задоволення своїх потреб, тобто потребувати матеріальної допомоги від батьків; спроможності матері, батька надати повнолітнім дочці, сину матеріальну допомогу.

Першою з умов надання батьками утримання повнолітній дочці, сину є їх непра-цездатність. Непрацездатність повнолітніх дочки, сина може бути як тимчасовою, так і постійною. У цьому випадку законодавець мав на увазі постійну непрацездатність, яка встановлюється медико-соціальними експертними комісіями Мінохорони,здоров'я України (МСЕК).

Право на аліменти мають повнолітні дочка і син, які мають інвалідність І, II та III груп. Вони можуть працювати, навчатися і одержувати заробітну плату, стипендію, пенсію і доходи від бізнесу тощо. Проте цього заробітку (доходу) пенсії, стипендії може виявитися замало для їх нормального існування в межах прожиткового мінімуму. Бажання повнолітніх непрацездатних дочки, сина мати розкішний автомобіль, дачу й інші блага не є підставою для стягнення з батьків аліментів на утримання. Звичайно, у теперішніх умовах суду буде важко визначити «нормальні умови існування». Якщо брати за основу «прожитковий мінімум», то всі діти-інваліди одержують пенсії в межах прожиткового мінімуму. Крім того, якщо вони працюють, навчаються, то слід додати до їх пенсії за-робіток, стипендію, тоді все це разом складатиме два прожиткових мінімуми.

Наступна умова — аліменти можуть стягуватися на непрацездатних повнолітніх дочку, сина залежно від матеріального і сімейного становища, стану здоров'я батьків. Суд може відмовити у стягненні аліментів на повнолітню дочку, сина, якщо буде встановлено, що платник аліментів через об'єктивні причини неспроможний надати матеріальної допомоги або ж надання такої допомоги спричинить такий стан платника аліментів, що він сам потребуватиме матеріальної допомоги.

До відносин щодо надання утримання батьками своїм повнолітнім непрацездатним дочці, сину застосовуються ті самі правила, що і при призначенні аліментів на не-повнолітніх дітей.

Зокрема, допускається відрахування аліментів на добровільній основі — за заявою одного із батьків або шляхом укладення договору про сплату аліментів між батьками і повнолітніми непрацездатними дочкою, сином тощо.

У випадку повного або часткового відновлення працездатності дочки, сина, на яких стягуються аліменти, платник аліментів набуває право звернутися з позовом до суду про звільнення його від сплати аліментів або про зменшення їхнього розміру. У свою чергу, той із батьків, з ким проживає непрацездатна повнолітня дочка, син, має право звернутися з позовом до суду про збільшення аліментів, якщо поліпшилося матеріальне, сімейне становище, стан здоров'я платника аліментів або стан здоров'я непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що підтверджено відповідними доказами.

Обов'язок матері, батька утримувати повнолітніх непрацездатних дочку, сина — це індивідуальний обов'язок кожного з них, тому, якщо позов про стягнення аліментів повнолітніми непрацездатними дочкою, сином буде пред'явлений одночасно до батька і матері, сума аліментів, належних до сплати, має визначатися з кожного з них окремо і з урахуванням кожного з них матеріального і сімейного становища, стану здоров'я, тобто розмір аліментів буде різний.


Получите за 15 минут консультацию юриста!