В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують

матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти

трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

2. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.

3. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків,

з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.Комментарий:

З приводу застосування статті 199 СК Пленум Верховного Суду України у своїй постанові № 3 від 15.05.2006 р. у пункті 20 дав судам такі роз'яснення: «Обов'язок батьків утримувати повнолітню дочку, сина, які продовжують навчатися після досягнення повноліття (незалежно від форми навчання), виникає за обов'язкової сукупності таких юридичних фактів: досягнення дочкою, сином віку, який перевищує 18, але є меншим 23 років; продовження ними навчання; потреба у зв'язку з цим матеріальній допомозі; наявність у батьків можливості надавати таку допомогу.

Відповідно до ч. З ст. 199 СК право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів мають самі дочка, син, які продовжують навчання, а також той із батьків, з ким вони проживають.

У разі заявлення позову одним із батьків суд може залучити до участі у справі (якщо залежно від її обставин визнає необхідним) повнолітню дочку, сина, які продовжують навчання і на користь яких у зв'язку з цим стягуються аліменти.

Таким чином, для стягнення аліментів на повнолітніх дочку, сина необхідно, щоб:

а) їм виповнилося 18 років;

б) вони продовжували навчання;

в) їм було менше 23 років;

г) потребували матеріальної допомоги;

д) батько, мати відповідно до свого матеріального, сімейного стану та стану здоров'я

були спроможні надавати таку допомогу.

Продовження навчання, як умова одержання аліментів повнолітніми дочкою, сином, не пов'язане з денною формою навчання і навчальним закладом. Дочка, син можуть навчатися на вечірньому, заочному, денному відділенні, у технікумі, ліцеї, інституті,

університеті тощо.

Іншою умовою стягнення аліментів на повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання, є недостатність забезпечення коштами як для навчання, так і для інших необ-хідних потреб (маються на увазі побутові потреби — харчування, одяг, користування транспортом, придбання навчальної літератури, посібників). Крім того, у більшості випадків навчання здійснюється на платній основі, для чого у повнолітніх дочки, сина відсутні кошти.

Нужденність повнолітніх дочки, сина в утриманні з боку батьків судам належить ретельно перевіряти і давати зібраним доказам правильну оцінку. Наприклад, якщо повнолітній здоровий син навчається на вечірній або заочній формі навчання і ніде не працює, то суду слід дати оцінку цьому факту, чому він не працює. Може бути така ситуація, що мама порадила сину не працювати, а сама звернулася до батька дитини про стягнення аліментів.

Наступною умовою стягнення аліментів на повнолітню дочку, сина є спроможність батьків надавати утримання з урахуванням їх матеріального, сімейного становища, стану здоров'я.

При цьому враховується у платника аліментів наявність інших членів сім'ї, яких він (вона) зобов'язані утримувати за законом (непрацездатні батьки, неповнолітні діти, непрацездатні дружина, чоловік); розмір заробітної плати (доходу), а якщо на пенсії, — розмір пенсії; стан здоров'я — є тяжкохворим, інвалід І групи, яка потребує стороннього догляду тощо.

Право на утримання повнолітніх дочки, сина невід'ємно пов'язане із навчанням. Повнолітні дочка, син втрачають таке право у разі припинення навчання, незалежно від підстав такого припинення на аліменти. Припиненням навчання можна вважати академічну відпустку, закінчення курсу навчання, виключення з навчального закладу та інше. Разом з тим, поновлення навчання (за умови недосягнення 23-річного віку) дозволяє повнолітнім дочці, сину звернутися з новим позовом про стягнення аліментів.

Частина третя статті 199 СК передбачає право звернення до суду про стягнення аліментів на повнолітніх дочку, сина, у зв'язку з продовженням навчання, як батька, з яким проживає дочка, син, так і самих дочки, сина.

Якщо позов заявлений одним із батьків, з яким проживають повнолітні дочка, син, суд може залучити до участі у справі дочку сина, на користь яких стягуються аліменти, а не на батька, який подав позов. Стягнутими аліментами буде розпоряджатися повнолітній син, дочка, оскільки вони володіють повною цивільною і процесуальною дієздатністю. У тому випадку, якщо в судовому засіданні повнолітня дочка чи син не підтримуватимуть позов батька, матері, суд усе рівно повинен їх стягнути. Ці аліменти є допомогою тому батькові, який сам несе тягар утримання сина, дочки, які навчаються. Закон вимагає, щоб батьки несли рівні обов'язки з утримання дітей.

Позовна заява про стягнення аліментів подається до суду на вибір позивача (стаття 110 ЦПК) або за місцем проживання відповідача, або самого позивача. Позовна заява розглядається у позовному провадженні за правилами Цивільного процесуального кодексу України.

Сторонами за справою можуть бути як позивачем один із батьків, так і повнолітні син, дочка, відповідачем другий з батьків. У тому випадку, якщо позов заявлено батьком, а суд притягнув до участі у справі сина, дочку, то вони є співучасниками (стаття 32 ЦПК),

При задоволенні позову в резолютивній частині рішення повинно бути зазначено, що позов батька задовольняється, але аліменти стягуються на ім'я повнолітньої дитини,

на користь якої було заявлено позов.