В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.Комментарий:

Стаття 234 СК передбачає виняток із загального правила про втрату усиновленим права щодо своїх батьків та їх родичів. Згідно з цією статтею, неповнолітні усиновлені зберігають право, яке вони раніше набули, на пенсію або на допомогу у зв'язку зі втратою годувальника — батьків, на утриманні яких вони були (ст. 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХІІ від 05.11.91 р.), відшкодування шкоди зі втратою годувальника (ст. 1200 ЦК), а також інші соціальні виплати.

Стаття 234 СК має на увазі всіх неповнолітніх дітей, які за чинним пенсійним за-конодавством мають право на пенсію у зв'язку зі втратою годувальника. При цьому право на пенсію за вказаної підстави неповнолітні діти в разі їх усиновлення зберігають незалежно від того, чи була їм уже призначена пенсія і чи одержали вони її фактично. Важливо, щоб на момент усиновлення існували умови, які б давали право на одержання пенсії у зв'язку зі втратою годувальника. Саме оформлення пенсії; її призначення і виплата можуть мати місце після акта усиновлення.

Наприклад, відповідно до ст. 225 СК усиновлення вважається здійсненним у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення, тому якщо годувальник — батько дитини, яка усиновлюється, загинув до набрання чинності рішенням суду про уси-новлення, дитина загиблого в дорожньо-транспортній пригоді батька (а вона ще його дитина) буде мати право на відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника, хоча вона не була оформлена. Цей приклад має на увазі батька, матір дитини, які не позбавлені батьківських прав.

Звичайно, зрозуміло, якщо смерть батьків, на утриманні яких перебував неповноліт-ній, настала на другий день після набрання чинності рішенням суду про усиновлення, він не набуває права на пенсію у зв'язку зі смертю колишніх батьків.

Право на пенсію або допомогу, інші соціальні виплати у зв'язку зі смертю батька набувають і зберігають у разі усиновлення не тільки діти, народжені у зареєстрованому шлюбі, але й діти, походження яких від померлої особи було встановлено в судовому порядку.

Зазначені умови збереження права на пенсію, на відшкодування шкоди у зв'язку зі втратою годувальника за неповнолітніми після їх усиновлення однаковою мірою

стосуються і права неповнолітніх на соціальні виплати від держави.


Получите за 15 минут консультацию юриста!