В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Розділ IV

ГЛАВА 20 ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ

ДОГОВІР ПРО ПАТРОНАТ (СТАТТЯ 252 СК)

1. За договором про патронат орган опіки та піклування передає дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на виховання за плату у сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття.Комментарий:

Стаття 252 СК дає поняття патронату над дітьми, умови його укладання і посвідчення. Патронат (пізньолатинськ. patronatus, від латинського patronus — покровитель) — форма виховання, коли діти, позбавлені батьківського піклування, передаються на виховання в сім'ї громадян за договором, який укладається органом опіки та піклування і громадянином (патронатним вихователем), який виявив бажання взяти дитину на виховання. Патронатному вихователю виплачується визначена винагорода, а він зобов'язується виховувати і утримувати дитину, як члена сім'ї.

Інститут патронату був започаткований за часів радянської влади в РСФСР у постанові ЦВК і РНК РСФСР «Про порядок та умови передання вихованців дитячих будинківу селянські сім'ї» від 05.04.1926 p., а також постановою ЦВКі РНК РСФСР «Про порядок і умови передання вихованців дитячих будинків та інших неповнолітніх трудящим в містах та робітничих селищах» від 28.05.1928 р.

Кодекс законів про сім'ю, опіку, шлюби і акти громадянського стану Української СРС, 1926 p., такого поняття, як патронат, не знав, але сходні юридичні правовідносини між дітьми і громадянами мали місце і називалися ці діти приймаками (ст. 38). Лише 11 червня 1940 року постановою РНК УРСР було затверджено Положення про порядок патронування дітей у колгоспах і сім'ях трудящих.

Потім була прийнята постанова Ради Міністрів Української PCP від 23.03.1949 р. № 598, якою була встановлена допомога на всіх патронованих дітей, які навчаються в середніх школах, до їх повноліття.

У Кодексі законів про шлюб та сім'ю України 1970 р. патронат як форма виховання і утримання дітей-сиріт не був здійснений.

Про нього згадали, наприклад, в Указі Президента України від 17.10.1997 р. № 1153/97 «Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків», де зазначено: «Провести підготовчу роботу для здійснення експерименту з влаштуванням дітей-сиріт на виховання в сім'ї громадян (прийомна сім'я, патронаж)».

Патронаж має спільні риси з опікою та піклуванням лише в одному — виховувати і утримувати дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, спільне про-живання. Тільки і ці обов'язки вони виконують на різних підставах: органи опіки та піклування виконують їх як повноважні представники дітей і на підставі повноважень, наданих їх законом. Патронатні вихователі виконують свої обов'язки на підставі договору і за конкретну плату.

Договір про патронат укладається в письмовій формі між органом опіки та піклування і патронажним вихователем і в деяких випадках зі згоди дитини.

Закон поки що не передбачив, яким якостям він повинен відповідати, яка повинна

бути сім'я, куди буде поселена дитина тощо.

У зв'язку з цим органам опіки та піклування слід керуватися при підборі кандидатів на укладання договору про патронат відповідно до ст. 10 СК законами про опіку та піклування, а також постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. г 1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування» (п.п. З п. З, п. 4).

Патронатним вихователем може бути і одинока особа, не обов'язково бути у за-реєстрованому шлюбі.

Предметом договору про патронат є прийняття у свою сім'ю чужої дитини, забез-печення її виховання і утримання. Договір платний. Розмір плати визначається сто-ронами договору. Гроші на ці цілі надходять із бюджету держави.

Відповідальність за неналежне виконання договору, його порядок розірвання ви-значається сторонами.

Кінцевий результат договору — досягнення дитиною повноліття, реєстрація шлюбу неповнолітньою дитиною, надання повної цивільної дієздатності тощо.

Дитина, повнолітня особа може залишитися в сім'ї патронатного вихователя і після закінчення строку договору, але на іншій правовій підставі — вона може бути усиновлена, стати зятем тощо.


Получите за 15 минут консультацию юриста!