В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Прийомні діти — діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаш-товані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї.

2. На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до прийомної сім'ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.

3. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І — IV рівнів акредитації — до його закінчення.

4. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім'ї.

5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню.Комментарий:

Порядок влаштування дітей до прийомної сім'ї, права дітей, їх право на майно, гроші, інші соціальні виплати, набуті до влаштування до прийомної сім'ї, передбачені також не тільки статтею 2563 СК, але й пунктами 10 — 13 Положення № 565,

а саме;

«10. На кожну дитину, яка передається до прийомної сім'ї, органи опіки та піклування зобов'язані надати прийомним батькам такі документи: свідоцтво про народження дитини;

медичну довідку про стан здоров'я або витяг з історії розвитку дитини; довідку (атестат) про освіту або висновок про рівень розвитку, наданий психолого-медико-педагогічною консультацією;

документи про батьків або осіб, які їх замінюють (копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);

довідку про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини,

опис належного дитині майна, житлової площі та відомості про осіб, які відповідають за його збереження;

пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду про стягнення аліментів.

У разі коли деякі із зазначених документів на дітей, які вже влаштовані в прийомну сім'ю, відсутні, органи опіки та піклування зобов'язані вжити відповідних заходів і надати їх прийомним батькам протягом трьох місяців. Керівники закладів, з яких передаються діти, і органи опіки та піклування несуть відповідальність за достовірність поданих у документах відомостей.

11. За прийомними дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на їх особові рахунки, відкриті в установах банку. Прийомні батьки мають право використовувати ці кошти за погодженням з органами опіки та піклування тільки для спеціального лікування (операція на серці, трансплантація тощо), придбання спеціальних інструментів для розвитку талантів дитини, спеціальних допоміжних засобів для дитини з вадами фізичного розвитку.

12. Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

13. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками.»

До прийомної сім'ї влаштовуються як малолітні діти до 14 років, так неповнолітні — від 14 до 18 років, які були сиротами або позбавлені батьківського піклування (батьки позбавлені батьківських прав, визнані недієздатними, безвісно відсутніми тощо).

Згода дитини на влаштування до прийомної сім'ї дається у формі, яка відповідає її віку, стану здоров'я. Згода дитини на влаштування до прийомної сім'ї має базуватися на усвідомленні нею правових наслідків влаштування до прийомної сім'ї в межах, доступних віку, розумовому, психічному рівню розвитку.

Частиною 2 ст. 2563 СК передбачена форма закріплення згоди дитини на влаштування до прийомної сім'ї.

Вона повинна бути висловлена в присутності службової особи закладу, в якому вона перебуває (навчальний заклад, заклад охорони здоров'я, дитячий будинок тощо); при-йомних батьків; органу опіки і піклування, про що складається відповідний документ,

частіше всього — це акт, який підписується всіма присутніми при одержанні згоди дитини. Якщо до прийомної сім'ї влаштовується неповнолітній віком від 14 років, він

на знак згоди пише письмову заяву.

Договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання укладається на строк до досягнення дитиною 18 років. У тому випадку, якщо повнолітня особа продовжує розпочате навчання в професійно-технічному, вищому навчальному закладі І — IV рівнів акредитації, договір пролонгується до закінчення навчання,

Дитина, яка влаштована до прийомної сім'ї, зберігає право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, право на відшкодування шкоди, завданої заподіянням смерті году-вальника, якщо вона їх мала до влаштування до прийомної сім'ї або мала право на них.

Влаштування дитини до прийомної сім'ї не ототожнюється з позбавленням бать-ківських прав. Тому батько, мати дитини, якщо вони є, зберігають право на зустріли з дитиною, спілкування з нею.

Але право на виховання доти, доки існує договір у першу чергу мають прийомні батьки, вони відповідають за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей. Саме тому вона мають право визначати, чи суперечить спілкування дитини з матір'ю, батьком її інтересам.


Получите за 15 минут консультацию юриста!