В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Батьки-вихователі — подружжя або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виховання та спільного проживання.

2. Батьки-вихователі несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей, перед-бачені статтею 150 цього Кодексу.

3« Батьками-вихователями не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу.

4. Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.

5. Батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу позачергово надається обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира відповідно до норм, установлених законодавством.Комментарий:

Стаття 2566 СК передбачає, хто може бути батьками-вихователями, які вимоги до них ставляться у зв'язку з передачею їм на виховання дітей, які вони несуть обов'язки з виховання дітей, хто не може бути батьками-вихователями, які їх процесуальні права із захисту дітей.

Так, прийомними батьками згідно з Положенням № 564 можуть бути особи, які пе-ребувають у шлюбі, а також особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного

проживання і виховання дітей^сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які

пройшло курс підготовки кандидатів у батьків-вихователів.

Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу» такі документи;

довідку про склад сім'ї (форма 3);

копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);

довідку про проходження навчання;

копії паспортів;

довідку про стан свого здоров'я та осіб, які проживають разом з ними; письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, посвідчену нотаріально.

Батьки-вихователі в обов'язковому порядку проходять курс навчання попередньої та періодичної (раз на п'ять років) підготовки, проведення якого забезпечують місцеві відділи у справах сім'ї та молоді,

Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток вихованців.

Батьки-вихователі є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на користь батьків-вихователів, сплата внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування із сум їх грошового утримання здійснюється органом, який прийняв рішення про створення дитячого будинку.

Батьки-вихователі несуть Персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток вихованців.

Батьки-вихователі несуть такі обов'язки з виховання і розвитку вихованців:

а) виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до сім'ї,

в якій проживають, свого народу, Батьківщини;

б) піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

в) забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до

самостійного життя;

г) поважати дитину.

Забороняються будь-які види експлуатації батьками-вихователями вихованця, фізичні покарання.

Відповідно до п. 17 Положення № 564; ст, 256б СК батьками-вихователями не можуть бути особи, які:

а) не пройшли курси підготовки кандидатів у прийомні батьки;

б) обмежені у дієздатності;

в) визнані недієздатними;

г) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

д) були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;

е) перебування на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

ж) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

з) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

і) якщо на спільній житловій площі проживають члени сім'ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахил до на-сильства.

Частина 4 ст. 25б6 СК передбачає право батьків-вихователів на самозахист своїх

неповнолітніх вихованців.

Вони мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого

самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів вихованців як їх законні представники. Для здійснення права на самозахист батькам-вихователям достатньо пред'явити договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного

типу, зразок якого додається до Положення № 564.

Питання про надання батькам-вихователями для потреб дитячого будинку сімейного типу упорядкованого індивідуального житлового будинку вирішується Кабінетом Міністрів окремою постановою.