В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Спір щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, брата, сестри, мачухи, вітчима у вихованні дитини вирішується судом відповідно до статті 159 цього Кодексу.Комментарий:

Стаття 263 СК установлює право тих діда, прабаби, прадіда, брата, сестри, мачухи, вітчима, хто проживає окремо від онуків, правнуків, братів, сестер, падчерки, пасинка на звернення до суду з позовом про усунення перешкод у спілкування ними та у їх вихованні.

Як зазначалося у ст. 257 — 262 СК, названі особи у ст. 263 СК мають право на без-перешкодне спілкування з онуками, правнуками, сестрами, братами, мачухою, вітчимом і їх виховання і якщо батьки або хтось з осіб, названих вище, чинять у цьому перешкоди, то кожний з них окремо може звернутися до суду про усунення перешкод. При цьому необов'язково першочергово звертатися до органу опіки та піклування.

Суд визначає способи участі одного (залежно від того, скільки звернулося до суду родичів і до скількох) з дідів, бабів, сестер тощо на спілкування і виховання дитини (періодичне чи систематичне побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця їх проживання, черговість між бабою, дідом, прабабою, прадідом, братами, сестрами, мачухою, вітчимом на спілкування з дитиною в присутності кого, якщо це необхідно в інтересах дитини тощо.

При цьому також ураховується: вік, стан здоров'я дитини; поведінка родичів у ми-нулому і теперішньому часі; інші обставини, що мають істотне значення для дитини.

У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою проживає дитина, суд за заявою діда, баби, прабаби, прадіда, брата, сестри, вітчима, мачухи може передати дитину для проживання з ним. Це мається на увазі, якщо дитина виховується без батьків. Звичайно, якщо є батьки і вони не позбавлені батьківських прав, такий позов безперспективний.

Суд з урахуванням поведінки в сім'ї позивача, його характеристики, стану здоров'я, інших обставин, які можуть загрожувати життю, здоров'ю дитини, може відмовити в позові про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною і її вихованні.

Як завжди, у таких спорах необхідно вислухати думку дитини з урахуванням її віку, стану здоров'я, можливості висловити свою думку, а також за участі органу опіки та піклування.

Виходячи із вимог ст. 158 СК (аналогія права), особи, які першочергово зверталися за розглядом спору про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та її вихованні до органу опіки та піклування і ті вирішили спір позитивно але відповідач протиправно перешкоджає виконанню цього рішення, у зв'язку з чим примусив позивача звернутися до суду за вирішенням цього спору і він поніс матеріальні збитки, то за ним залишається право або разом з позовом про усунення перешкод на спілкування з дитиною або окремо звернутися до суду про стягнення не тільки збитків, понесених у зв'язку з виконанням рішення органів опіки та піклування і підготовкою справи до розгляду в суді, але й моральної шкоди, причиненої неправомірними діями відповідача (ст. 22, 23 ЦК).

Позовна заява як про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, так і про стягнення збитків і моральної шкоди, розглядається судом у позовному провадженні за правилами Цивільно-процесуального кодексу України.


Получите за 15 минут консультацию юриста!