В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати непрацездатних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріальної допомоги і якщо у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні внуки, правнуки можуть надавати матеріальну допомогу.Комментарий:

Дід, баба, прадід, прабаба перебувають у кровному родстві з онуками, правнуками. У житті дуже часто ці особи беруть активну участь нарівні з батьками у вихованні в утриманні внуків, правнуків. Частіше за все на перших порах молодої сім'ї вони заміняють батьків, а іноді утримують їх до повноліття. Однак зобов'язання внуки, правнуки з утримання діда, баби, прадіда, прабаби виконують не через те, що вони брали участь у їх вихованні й утриманні, а з обов'язку спорідненості.

Для стягнення аліментів на діда, бабу, прадіда, прабабу необхідно, щоб вони були непрацездатними і потребували матеріальної допомоги.

Другою умовою є відсутність у них повнолітніх сина, дочки, які повинні їх утримувати.

Третьою умовою є те, щоб у них не було дружини, чоловіка, які зобов'язані утримувати один одного.

Остання умова, щоб повнолітні внуки, правнуки були спроможними надавати ма-теріальну допомогу.

І, як виняток, хоча і є у них повнолітня дочка або син, але вони за станом здоров'я, матеріальним станом не зможуть надати матеріальну допомогу батькам.

Усі ці умови в процесі розгляду справи суд повинен ретельно перевіряти.

Непрацездатними дід, баба, прадід, прабаба можуть стати за віком (жінка — 55 років, чоловік — 60 років), за станом здоров'я — інваліди І, II і III груп, яка визначається МСЕК. Що стосується матеріального положення, то воно перевіряється письмовими доказами: довідкою про розмір пенсії, якщо працюючий пенсіонер, то довідкою про розмір заробітної плати (доходу), наявністю власності (будинки, готелі, автомобілі тощо).

Наявність повнолітніх сина, дочки — довідкою з місця проживання, свідоцтвом про народження тощо.

Доказом того, що повнолітній син, дочка не зможуть надати матеріальну допомогу з поважних причин, можуть бути будь-які про це дані: тяжка невиліковна хвороба (довідка медичного закладу), перебування в місцях позбавлення волі (довідка органів внутрішніх справ), малий розмір пенсії (довідка пенсійного фонду) тощо.

Наявність чоловіка, дружини підтверджується свідоцтвом про шлюб.

Дід, баба, прадід, прабаба, які потребують допомоги у зв'язку з непрацездатністю, можуть одержувати її від внуків, правнуків, якщо вони володіють достатніми коштами. Суд повинен ретельно перевіряти матеріальний стан аліментнозобов'язаних внуків і правнуків з тим, щоб зобов'язання з утримання не позначалося істотним чином на їх

матеріальному стані.

Що стосується аліментних зобов'язань правнуків щодо їх прабабки, прадіда, то

таке питання може постати, але із міліонну громадян — це один випадок.

Як бути суду, якщо два прадіди, дві прабабки, два діди, дві бабки (з обох ліній — материнської і батьківської) пред'являть позов до одного внука? Замислювався над цим питанням законодавець чи ні? Зможе внук надати допомогу цим особам, щоб самому не стати нужденним? Звичайно, не зможе. У такому випадку суд повинен відмовити в позові або в якій-небудь його частині щодо одного, двох позивачів задовольнити позов відповідно до їх крайньої нужденності.

Позов може бути заявлений самими дідом, бабою, прадідом, прабабою, або ж повнолітніми внуками, правнуками, сином, дочкою батьків, які самі не в змозі їх утримувати. Як аліментнозобов'язаних суд повинен притягнути всіх зобов'язаних сплачувати аліменти для визначення розміру аліментів, хоча позивач не пред'являє до них позову.


Получите за 15 минут консультацию юриста!