В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

(СТАТТЯ 268 СК)

1. Мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу.

2. Суд може звільнити вітчима, мачуху від обов'язку по утриманню падчерки, пасинка або обмежити його певним строком, зокрема у разі:

1) нетривалого проживання з їхнім матір'ю, батьком;

2) негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, батька дитини.Комментарий:

Стаття 268 СК містить у собі дуже складну формулу стягнення аліментів з мачухи і вітчима на утримання пасинка, падчерки.

Перш за все необхідно визначитися, хто мачуха, хто вітчим, хто падчерка, хто пасинок.

Мачухою для дитини є друга дружина її батька, дитина чоловіка для його дружини є, якщо дочка, то падчерка, якщо син, то пасинок.

Вітчимом для дитини є другий чоловік її матері, відповідно для вітчима діти другої дружини є пасинок, падчерка.

Вітчим, мачуха зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх пасинків, падчерок, якщо вони разом проживали, вітчим, мачуха їх виховували, утримували, не-зважаючи на те, що ці діти могли отримувати аліменти від батька або матерів. У цьому випадку аліментні зобов'язання накладаються не на підставі близької спорідненості, а саме в силу здійснення в минулому виховання і утримання. Підставами аліментування є факт сімейного проживання, протягом якого вітчим, мачуха виховували і утримували малолітніх і неповнолітніх падчерок, пасинків, з їхнім батьком, матір'ю.

Розірвання шлюбу з батьком, матір'ю дитини припиняє для колишньої дружини, колишнього чоловіка статус мачухи, вітчима дитини, а отже, і припиняє обов'язок з її утримання, який виник до настання цієї обставини.

Другою обов'язковою умовою виникнення аліментних обов'язків вітчима, мачухи щодо своїх малолітніх, неповнолітніх пасинка, падчерки є відсутність: а) матері, батька (обох разом); б) діда, баби (обох разом); в) повнолітніх братів, сестер.

Третьою обов'язковою умовою виникнення аліментних зобов'язань є те, що, хоча вищеназвані особи є в наявності, але вони з поважних причин не можуть надавати пасинкам, падчеркам належного утримання. Мається на увазі, що всі з названих осіб не мають такої можливості, якщо ж хтось з них має таку можливість, наприклад, повно-літня сестра, питання про стягнення аліментів з мачухи, вітчима не піднімається.

Четвертою умовою виникнення аліментних зобов'язань вітчима, мачухи щодо малолітніх і неповнолітніх пасинків і падчерок є умова, якщо вітчим, мачуха відповідно до свого сімейного, матеріального стану та стану здоров'я зможуть надавати матеріальну допомогу.

Усі ці обставини суд повинен ретельно перевіряти при пред'явленні позову про стягнення аліментів з мачухи та вітчима на пасинка, падчерку.

Частина 2 ст. 268 СК надає право суду (а не обов'язок) звільнити вітчима, мачуху від обов'язку з утримання падчерки, пасинка або обмежити його певним строком, зокрема у разі: а) нетривалого проживання з їхнім батьком, матір'ю; 6) негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, батька дитини.

Якщо в раніше існуючому КпШС (ст. 95) строк, протягом якого вітчим, мачуха утримували і виховували пасинка, падчерку, сам по собі юридичного значення не мав, то Сімейним кодексом України (ст. 268 СК) такий строк має значення для звільнення мачухи і вітчима від аліментних зобов'язань щодо пасинка, падчерки.

Ні максимальний, ні мінімальний строк у цьому випадку законодавець не називає. Це питання в кожному конкретному випадку повинен вирішувати суд. Строк виховання і утримання пасинка, падчерки залежить від того, скільки часу знаходилися їх батько, мати в шлюбі. Звичайно, якщо цей шлюб тривав півроку, рік, то це нетривалий час і аліментні зобов'язання не можуть виникнути. Не можуть виникнути аліментні зобов'язання, якщо шлюб був визнаний недійсним.

Судова практика визнала нетривалим часом знаходження в шлюбі до 10 років (ст. 83 СК).

Шлюбні відносини також можуть вплинути на аліментні зобов'язання мачухи, віт-чима, якщо мати, батько дитини негідно поводилися в шлюбі.

Негідна чи гідна поведінка в шлюбі батька, матері дитини, повинен вирішувати суд з наданих доказів (ст. 212 ЦПК). Негідною поведінкою в шлюбі може бути зловживання спиртними напоями, бійки, порушення подружньої вірності, постійне відбування адміністративного покарання тощо. У цьому випадку з урахуванням інтересів дитини, яка не повинна з вини батька, матері залишитися без утримання, суд може обмежити строк стягнення аліментів, щоб дитина до поліпшення її умов виховання і утримання на певний час мала утримання від мачухи, вітчима.