В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, на дітей і не-

працездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальної допомоги, визначається

у частці від заробітку (доходу) або у твердій грошовій сумі.

При визначенні розміру аліментів суд бере до уваги матеріальний та сімейний стан платника та одержувача аліментів.

2. Якщо позов пред'явлений не до всіх зобов'язаних осіб, а лише до деяких з них, розмір аліментів визначається з урахуванням обов'язку всіх зобов'язаних осіб надавати утримання. При цьому сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню, не може бути меншим, ніж ЗО відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

3. Суд може визначити строк, протягом якого будуть стягуватися аліменти.Комментарий:

Виходячи з принципу, викладеного у ст. 272 СК, установлюється, що у всіх випадках покладання аліментних зобов'язань на утримання інших членів сім'ї (глава 22 СК) на прабабу, прадіда, бабу, діда, онука, правнука, брата, сестру, мачуху, вітчима, падчерку, пасинка, вихованця, вихователя можуть бути судом визначені у частці від заробітку (доходу) або у твердій грошовій сумі.

Розмір аліментів, що стягуються на неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальної допомоги, визначається в кожному конкретному випадку, залежно від матеріального і сімейного стану, стану здоров'я осіб, які зобов'язані надавати допомогу, і особи, що одержує аліменти у частці від заробітку або у твердій грошовій сумі.

Суд може присудити, наприклад, на неповнолітню дитину аліменти в частці від заробітку (доходу) або у твердій грошовій сумі залежно від матеріального стану платника аліментів і 1/6, 1/10, 1/12, 1/4 і т, ін. Закон не передбачає фіксованої частки доходу. Можливе і визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

Підставою для присудження аліментів у твердій грошовій сумі може бути, по-перше, домовленість по це між позивачем і відповідачем, по-друге, платник аліментів не має постійного заробітку, нерегулярно одержує заробітну плату, авторські гонорари тощо. Якщо сплата аліментів визначена у твердій грошовій сумі, то вона підлягає індексації

(ч. 2 ст. 184 СК).

Якщо позов про стягнення аліментів пред'явлено не до всіх осіб, які згідно із законом зобов'язані надавати допомогу, а лише до одного або кількох з них, то суд, визначаючи розмір аліментів щодо відповідача, ураховує обов'язок й інших осіб, які

за законом повинні надавати допомогу.

Наприклад, якщо позов про стягнення аліментів буде пред'явлений лише до одного брата, а до двох сестер не було пред'явлено такого позову, то якщо позивач визначив розмір аліментів з одного брата в розмірі 1/4 частині, то суд, ураховуючи двох сестер, повинен стягнути з відповідача лише 1/12 частину (1/4: 3) заробітку (доходу), решту повинні доплачувати дві сестри.

Розмір аліментів, що стягуються на названих у ст. 272 СК осіб, не може бути мен-шим ЗО % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Закон не встановлює строку тривалості права на утримання, але закон передбачає, наприклад, стягнення аліментів до досягнення дитиною повноліття, а в деяких випадках — до визначеного віку — 23 роки, якщо повнолітня особа продовжує навчання, стягнення аліментів на певний строк тощо.

Повнолітні непрацездатні особи, які потребують допомоги, як правило, одержують аліменти довічно. Але в цьому випадку може бути виняток із загального правила — стягнені аліменти на інваліда III групи можуть бути припинені, якщо ця особа поновить стан здоров'я тощо.

Частина 3 ст. 272 СК передбачає право суду за заявою відповідача визначити строк, протягом якого будуть стягуватися аліменти.

Наприклад, ч. 2 ст. 268 СК передбачено, що суд може обмежити певним строком

мачуху, вітчима з утримання пасинка, падчерки, а також пасинка, падчерку з утримання мачухи, вітчима залежно від того строку, протягом якого вони їх утримували

(ст. 270 СК)

Для сплати аліментів існує декілька варіантів: а) шляхом надання заяви за місцем роботи про добровільну сплату аліментів, шляхом укладення договору і сплату аліментів безпосередньо одержувачу аліментів; б) за рішення суду за виконавчим листом.