Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Якщо матеріальний або сімейний стан особи, яка сплачує аліменти, чи особи, яка їх одержує, змінився, суд може за позовом будь-кого з них змінити встановлений розмір аліментів або звільнити від їх сплати.

Суд може звільнити від сплати аліментів осіб, зазначених у статтях 267 — 271 цього Кодексу, за наявності інших обставин, що мають істотне значення.Комментарий:

Стаття 273 СК містить в собі дві підстави для їх коригування: а) шляхом зміни розміру аліментів у бік зменшення або збільшення; б) шляхом звільнення платника аліментів від їх сплати.

Аліментні правовідносини існують тривалий час. Тому матеріальний або сімейний стан особи, яка одержує аліменти, а також того, хто їх сплачує, протягом цього часу може істотно змінитися як у бік погіршення, так і покращання. Ось чому закон передбачає, що в такому разі суд за позовом будь-кого із зазначених осіб може змінити раніше встановлений розмір аліментів як у частці до заробітку (доходу), так і в тверда грошовій сумі як у бік збільшення, так і в бік його зменшення.

Розмір аліментів може бути збільшений за позовом особи, яка одержує аліменти як у тому разі, коли погіршився її матеріальний стан, так і тоді, коли поліпшився матеріальний або сімейний стан відповідача. Наприклад, одержувач аліментів, будучи пенсіонером за віком, одержав травму і став інвалідом І групи, що спричинило до-даткові витрати, а у відповідача дитини, на яку він сплачував аліменти, стала повно-літньою.

Розмір аліментів може бути зменшений за позовом особи, яка сплачує аліменти, коли погіршився його матеріальний або сімейний стан або поліпшився матеріальний стан стягувача аліментів. Наприклад, платник аліментів став інвалідом і не працює. Окрім пенсії, інших доходів немає, народилася друга дитина, батьки стали пенсіонерами тощо. І в той же час одержувач аліментів одержав велику суму грошей у порядку спадкування тощо.

У кожному конкретному випадку той, хто пред'явив позов про зміну розміру аліментів, повинен надати суду докази в підтвердження своїх позовних вимог (ст. 60 ЦПК). Суд може змінити розмір аліментів, але не зобов'язаний. Тому в кожному конкретному випадку він повинен переконатися, що позивач має право на її зміну.

Позов про зміну розміру аліментів надається за місцем проживання відповідача

(ст. 109 ЦПК).

Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів, передбачені ст. 267 — 271 СК, є додатковими гарантіями в інтересах осіб, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Тому у цих випадках розмір аліментів визначається з урахуванням матеріального і сімейного стану, наявності інших зобов'язаних осіб до сплати аліментів як того, хто одержує аліменти, так і особи, що їх сплачує. Якщо матеріальний стан особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, істотно погіршився, суд має право її звільнити від сплати аліментів, але ця обставина повинна бути встановлена судом за наданим доказом позивача.

Звільнення від сплати аліментів — це те саме припинення їх сплати, оскільки відпали підстави. У деяких випадках це звільнення відбувається автоматично без втручання суду, платник аліментів звертається із заявою до державного виконавця про припинення стягнення аліментів у зв'язку з настанням події, яка виключає подальше стягнення аліментів, а виконавець відкликає виконавчий лист. Це може мати місце, коли аліменти стягнуті на неповнолітню особу, при настанні повноліття якої аліменти автоматично припиняються, відновлення здоров'я особи, на яку були стягнуті аліменти, досягнення повноліття онуком тощо.

Але якщо погіршився матеріальний, сімейний стан, стан здоров'я платника аліментів, що його необхідно звільнити від сплати аліментів, то в цьому випадку повинно бути постановлено рішення суду на підставі наданих доказів позивача. Наприклад, мачуха сплачувала аліменти на пасинка (ст. 268 СК) за рішенням суду, у період виконання аліментних обов'язків вона стала інвалідом І групи і сама стала потребувати не тільки матеріальної допомоги, але й стороннього догляду. У цьому разі суд за її позовом може звільнити від сплати аліментів.

Від сплати аліментів за рішенням суду може бути звільнений пасинок, якщо мачуха зареєструє шлюб тощо.

Звільнення від сплати аліментів суд вирішує в кожному конкретному випадку з на-данням достовірних доказів при поданні позовної заяви зацікавленою особою.


Получите консультацию юриста онлайн!