В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються а інших членів сім'ї та родичів, а також повне або часткове звільнення їх від сплати заборгованості провадяться відповідно до положень, встановлених статтями 194 — 197 цього Кодексу,Комментарий:

Стаття 274 СК не встановлює правил про визначення заборгованості за аліментами» що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і про повне або часткове звільнення від заборгованості, а вказує, що ці питання вирішуються стосовно до вимог ст. 194 — 197 СК. Це* зокрема, означає, що аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більше як за 3 роки, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання.

Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника аліментів або у зв'язку з перебуванням його за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повно-ліття або досягнення 23 років.

Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначаються, виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення.

Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує.

Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості та не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється, виходячи із середньої заробітної плати працівника відповідно кваліфікації або некваліфікованого працівника для даної місцевості.

Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, а у разі спору — судом.

При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожний день прострочення.

Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім. З урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами.

За позовом платника аліментів суд може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв'язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.

суд може звільнити платника аліментів від сплати заборгованості, якщо буде вста-новлено, що вона виникла внаслідок непред'явлення без поважної причини виконавчого листа до виконання особою, на користь якої присуджено аліменти.

більш докладний коментар до ст. і 94 — 197 СК читайте у розділі пі гл. 15, там же надається приклад розрахунку заборгованості та неустойки.