В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Порівняльне правознавство в схемах: Загальна та Особлива частини

Авторы: Осакве К.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2002
Количество страниц: 464

Формат файла: pdf


Краткое описание:

Крістофер Осакве - директор Центру порівняльного права ім. Ісон-Вейнман при Тьюлейнском університеті (США), доктор юридичних наук, кафедральний професор Тьюлейнского університету. Професор порівняльного цивільного права юридичного факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. Автор понад 100 наукових робіт з проблем російського, американського і порівняльного права, в тому числі восьми монографій, підручників і навчальних посібників.

Осакве К.

0-72 Порівняльне правознавство в схемах: Загальна та Особлива частини:

Навчальний практ. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп.-М.: Справа, 2002. - 464 с.

ISBN 5-7749-0192-0

Навчально-практичний посібник є першою спробою схематичне систематизації предмета порівняльного правознавства російською мовою. Воно охоплює основні компоненти курсів

"Правові системи сучасності", "Порівняльне цивільне право" і "Порівняльний цивільний процес". У Загальній частині узагальнені національні особливості "родової п'ятірки" сучасних правових систем - англійської, американського, французького, німецького і російського права. У Особливої ??частини проведено порівняння інститутів цивільного і цивільно-процесуального права Росії, Франції, Німеччини та США. Розділ ІІБ є новим доповненням до другого видання. Зміст поданих в першій частині цього збірника схем засноване на сучасній теорії порівняльного правознавства та відображає позицію автора, яка не завжди повністю поділяється його колегами з компаративістики. У додатку дана програма спецкурсу.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних освітніх установ, практикуючих юристів, а також всіх, хто цікавиться теоретичними проблемами порівняльного права в цілому (схеми 1 - 140) та галузевого порівняльного цивільного права (схеми 141-304) та порівняльного цивільного процесу (схеми 305 - 403) зокрема.

ЗМІСТ

Розподіл схем по країнах і регіонах 18

Вступні статті

1. Порівняльне правознавство: поняття, природа та сфери застосування 19

2. Типізація сучасного російського права: актуальна проблема

класифікації пострадянської російської правової системи 27

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА: ПОРІВНЯЛЬНІ ЮРИСДИКЦІЯХ

1. Правові сім'ї: поняття, класифікація та правової стиль

Схема 1. Поняття порівняльного правознавства 48

Схема 2. Сфери застосування порівняльного правознавства 49

Схема 3. Порівняльне правознавство як академічний предмет:

програма курсу 50

Схема 4. Аксіоми порівняльного правознавства 51

Схема 5. Компоненти національної правової системи 52

Схема 6. Компоненти матеріального права 53

Схема 7. Інститути громадянського права у цивільних кодексів

Франції (1804) і Німеччині (1896) 54

Схема 8. Інститути комерційного права: загальна теорія \ 55

Схема 9. Класифікація правових систем сучасності:

поняття та критерії 56

Схема 10. Класифікація правових систем сучасності 57

Схема 11. Класифікація правових систем сучасності:

підхід К. Цвайгерта і X. Кетц 58

Схема 12. Класифікація правових систем сучасності:

підхід Р. Давида 59

Схема 13. Класифікація правових систем сучасності: підхід

Ю. А. Тихомирова 60

Схема 14. Поняття західного права (західної правової традиції) 61

Схема 15. Скандинавське (північноєвропейської) право -

основні характерні риси: 1 62

Схема 16. Скандинавське (північноєвропейської) право -

основні характерні риси: 2 63

Схема 17. Скандинавське (північноєвропейської) право - \

основні характерні риси: 3 64

Схема 18. Соціалістичне право - основні характерні риси: 1 65

Схема 19. Соціалістичне право - основні характерні риси: 2 66

Схема 20. Основні правові системи західного права: 1 67

Схема 21. Основні правові системи західного права: 2 68

Схема 22. Історичне тлумачення поняття "загальне право" (common law) 69

Схема 23. Історичне тлумачення поняття "цивільне право" (civil law) 70

Схема 24. Особливості американського права (суть "американізації"

англійського загального права) 71

Схема 25. Критерії для мікроклассіфікаціі правових систем по сім'ям

(Теорія конгломерату критеріїв) 72

Схема 26. Критерії для мікроклассіфікаціі правових систем по сім'ям:

підхід К. Цвайгерта і X. Кетц (теорія конгломерату критеріїв) 73

Схема 27. Критерії для мікроклассіфікаціі правових систем по сім'ям:

підхід Р. Давида (теорія конгломерату критеріїв) 74

Схема 28. Структура (внутрішній поділ) романо-германського

цивільного права 75

Схема 29. Структура (внутрішній поділ) англійського права 76

Схема 30. Поняття, роль і сфера застосування справедливості (equity)

в англійському праві: 1 77

Схема 31. Поняття, роль і сфера застосування справедливості (equity)

в англійському праві: 2 78

Схема 32. Основні історичні етапи розвитку англійського права: 1 79

Схема 33. Основні історичні етапи розвитку англійського права: 2 80

Схема 34. Порівняльний аналіз: стадії проведення 81

Схема 35. Різні прийоми порівняльного аналізу права 82

Схема 36. Механізм порівняльного аналізу законодавства:

підхід 4 країн 83

Схема 37. Правовий стиль (Legal style) 84

Схема 38. Джерела права: 1 85

Схема 39. Джерела права: 2 86

Схема 40. Джерела права: Німеччина 87

Схема 41. Структура опублікованого судового рішення (США / Англія) 88

Схема 42. Дотичні доктрини (stare decisis, res judicata

і collateral estoppel) в англо-американському праві 89

Схема 43. Двадцять поворотних рішень (судових прецедентів)

в історії Верховного суду США: 1 90

Схема 44. Двадцять поворотних рішень (судових прецедентів)

в історії Верховного суду США: 2 91

Схема 45. Об'єктивні критерії правової держави

в західному праві 92

Схема 46. Об'єктивні критерії правової культури в західному праві 93

Схема 47. Історичне походження (складові компоненти)

цивільного і загального права 94

Схема 48. Особливості романо-германського права: 1 95

Схема 49. Особливості романо-германського права: 2 96

2. Кодекс, кодифікація і право

Схема 50. Кодекс, кодифікація і право: 1 97

Схема 51. Кодекс, кодифікація і право: 2 98

Схема 52. Історична аргументація "за" і "проти" кодифікації права 99

Схема 53. Основні кодекси французького права (кодекси Наполеона) 100

Схема 54. Структура Цивільного кодексу Німеччини 1896 р 101

Схема 55. Загальні зауваження про Цивільному кодексі Німеччини (ГГУ): 1102

Схема 56. Загальні зауваження про Цивільному кодексі Німеччини (ГГУ): 2 103

Схема 57. Структура Комерційного (торгового) кодексу Німеччини 1897 р 104

Схема 58. Структура цивільних кодексів Франції та Голландії 105

Схема 59. Загальні зауваження про Цивільному кодексі Франції (1804): 1106

Схема 60. Загальні зауваження про Цивільному кодексі Франції (1804): 2 107

Схема 61. Структура Цивільного кодексу Швейцарії та

Єдиного торгового кодексу США 108

Схема 62. Основні кодекси російського права 109

Схема 63. Структура Цивільного кодексу РФ 110

Схема 64. Сфера впливу ГК РФ 111

Схема 65. Структура цивільних кодексів Луїзіани і Каліфорнії 112

3. Система юридичної освіти

Схема 66. Система юридичної освіти: порівняння США та Росії: 1 113

Схема 67. Система юридичної освіти: порівняння США та Росії: 2 114

Схема 68. Система юридичної освіти: порівняння США та Росії: 3115

Схема 69. Система юридичної освіти: порівняння США та Росії: 4 116

Схема 70. Система юридичної освіти у Франції 117

Схема 71. Університетські вчені ступені: США, Росія і Франція 118

Схема 72. Система юридичної освіти в Німеччині -

порівняльні специфіки: 1 119

Схема 73. Система юридичної освіти в Німеччині -

порівняльні специфіки: 2120

Схема 74. Система юридичної освіти в Німеччині -

загальні принципи: 3121

Схема 75. Система юридичної освіти в Німеччині -

1 - й держ. іспит: 4 122

Схема 76. Система юридичної освіти в Німеччині -

2-й держ. іспит: 5 123

Схема 77. Система юридичної освіти в Німеччині -

критика і роздум: 6 124

4. Юридична професія

Схема 78. Структура юридичної професії: основні гілки 125

Схема 79. Кількість, зайнятість і організація юристів у США -

статистичний огляд: 1126

Схема 80. Кількість, зайнятість і організація юристів у США -

статистичний огляд: 2 127

Схема 81. Структура юридичної професії. Франція:

основні поняття і загальні принципи: 1128

Схема 82. Структура юридичної професії. Франція:

основні поняття і загальні принципи: 2 129

Схема 83. Структура юридичної професії. Франція 130

Схема 84. Адвокат (avocat) у Франції: професійна підготовка

і структура адвокатури (правові реформи 1971-1972 рр..): 1131

Схема 85. Адвокат (avocat) у Франції: професійна підготовка

і структура адвокатури (правові реформи 1971-1972 рр..): 2 132

Схема 86. Адвокат (avocat) у Франції: професійна підготовка

і структура адвокатури (правові реформи 1971-1972 рр..): 3 133

Схема 87. Інші практикуючі юристи у Франції - інші деталі: 1134

Схема 88. Інші практикуючі юристи у Франції - інші деталі: 2135

Схема 89. Інші практикуючі юристи у Франції - інші деталі: 3 136

Схема 90. Інші практикуючі юристи у Франції - інші деталі: 4 137

Схема 91. Magistrat de siege (котра сидить суддя) у Франції -

інші деталі: 1138

Схема 92. Magistrat de siege (котра сидить суддя) у Франції -

інші деталі: 2 139

Схема 93. Структура юридичної професії в Німеччині-г загальний огляд: 1140

Схема 94. Структура юридичної професії в Німеччині -

інші деталі: 2 141

Схема 95. Структура юридичної професії: Англія 142

Схема 96. Організаційна структура професії приватнопрактикуючих

юристів: Англія 143

5. Судова система

Схема 97. Структура федеральних судів: США 144

Схема 98. Кількість і склад федеральних апеляційних судів США

(Титул 28 Кодексу США) 145

Схема 99. Процедура призначення федерального судді США -

основні фази: 1146

Схема 100. Процедура призначення федерального судді США -

інші деталі: 2 147

Схема 101. Структура федеральних судів: Росія 148

Схема 102. Структура і повноваження Конституційного Суду РФ 149

Схема 103. Судова система Франції: історичні передумови 150

Схема 104. Судова система Франції - основні принципи: 1151

Схема 105. Судова система Франції - основні принципи: 2 152

Схема 106. Структура судів: Франція 153

Схема 107. Структура судів загальної юрисдикції: Франція 154

Схема 108. Структура адміністративних судів: Франція 155

Схема 109. Касаційний суд у Франції (cour de cassation) -

інші деталі: 1156

Схема 110. Касаційний суд у Франції (cour de cassation) -

інші деталі: 2 157

Схема 111. Трибунал для вирішення конфліктів між верховними судами

(Tribunal des conflits) - Франція: інші деталі 158

Схема 112. Конституційна рада у Франції - інші деталі: 1 159

Схема 113. Конституційна рада у Франції - інші деталі: 2160

Схема 114. Структура судів: Німеччина 161

Схема 115. Структура судів в Німеччині: порівняльна специфіка 162

Схема 116. Федеральний Конституційний суд Німеччини

(Bundesverfassungsgericht) - основні положення: 1163

Схема 117. Федеральний Конституційний суд Німеччини

(Bundesverfassungsgericht) - приблизний перелік категорій справ,

розглянутих судом: 2 164

Схема 118. Федеральний Конституційний суд Німеччини

(Bundesverfassungsgericht) - інші деталі: 3165

Схема 119. Структура судів загальної юрисдикції у цивільних

і кримінальних справах: Німеччина 166

Схема 120. Структура судів загальної юрисдикції

у цивільних справах: Німеччина 167

Схема 121. Структура судів загальної юрисдикції

у кримінальних справах: Німеччина 168

Схема 122. Структура судів: Англія 169

Схема 123. Структура судів загальної юрисдикції

у цивільних справах: Англія 170

Схема 124. Структура судів загальної юрисдикції

у кримінальних справах: Англія 171

Схема 125. Механізм конституційного нагляду над законами парламенту

і указами президента: порівняльний огляд 172

6. Структура виконавчої та законодавчої влади

Схема 126. Структура американського федерального держави 173

Схема 127. Структура американської федеральної виконавчої влади 174

Схема 128. Структура російського федерального держави 175

Схема 129. Структура центральних органів Франції

(За Конституцією 1958 р.) 176

7. Процедура імпічменту

Схема 130. Імпічмент 1: положення Конституції США 1787 р.,

зачіпають питання про імпічмент президента та інших

федеральних посадових осіб - загальний огляд 177

Схема 131. Імпічмент 2: процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією США 1787 р. - загальні зауваження 178

Схема 132. Імпічмент 3: процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією США 1787 р. - перша стадія процесу 179

Схема 133. Імпічмент 4: процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією США 1787 р. - друга стадія процесу 180

Схема 134. Імпічмент 5: процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією США 1787 р. - інші деталі 181

Схема 135. Імпічмент 6: процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією США 1787 р. - хронологія імпічменту

Президента США Клінтона (А) 182

Схема 136. Імпічмент 7: процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією США 1787 р. - хронологія імпічменту

Президента США Клінтона (Б) 183

Схема 137. Імпічмент 8: процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією США 1787 р. - часто задають (А) 184

Схема 138. Імпічмент 9: процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією США 1787 р. - часто задають (Б) 185

Схема 139. Процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією РФ (ст. 92, 93) 186

Схема 140. Процедура відсторонення президента від посади

за Конституцією Франції 1958 (ст. 67, 68) 187

І. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

А. Порівняльне цивільне право

1. Юридичні особи

Схема 141. Поняття та ознаки юридичної особи: загальна теорія 189

Схема 142. Основні функції та теорії юридичної особи

в континентально-європейському праві 190

Схема 143. Загальні вимоги, які пред'являються до юридичних осіб:

загальна теорія 191

Схема 144. Класифікація юридичних осіб 192

Схема 145. Комерційні юридичні особи по модельному ГК СНД 193

Схема 146. Комерційні неюридичні особи по модельному ГК СНД 194

Схема 147. Юридичні форми підприємництва за ЦК РФ: 1195

Схема 148. Юридичні форми підприємництва за ЦК РФ: 2 196

Схема 149. Статутний / складеного капіталу господарського товариства

або суспільства за ЦК РФ: 1197

Схема 150. Статутний / складеного капіталу господарського товариства

або суспільства за ЦК РФ: 2 198

Схема 151. Установчі документи юридичних осіб за ЦК РФ: 1 199

Схема 152. Установчі документи юридичних осіб за ЦК РФ: 2200

Схема 153. Юридичні форми підприємництва: Німеччина 201

Схема 154. Юридичні форми підприємництва: Франція 202

Схема 155. Юридичні форми підприємництва в американському праві:

загальні положення 203

Схема 156. Юридичні форми підприємництва в американському праві:

неюридичні особи 204

Схема 157. Юридичні форми підприємництва в американському праві:

доручення (agency) 205

Схема 158. Юридичні форми підприємництва в американському праві:

корпорація (corporation) 206

Схема 159. Юридичні форми підприємництва в американському праві:

класифікація корпорацій 207

Схема 160. Юридичні форми підприємництва в американському праві:

освіта корпорації 208

Схема 161. Юридичні форми підприємництва в американському праві:

конституційний статус корпорації 209

2. Зобов'язання

i. Підстави виникнення зобов'язання: порівняльна теорія

Схема 162. Підстави виникнення зобов'язання за ЦК РФ (п. 2 ст. 307) 210

Схема 163. Підстави виникнення зобов'язання

за американським правом 211

ii. Безпідставне збагачення

Схема 164. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення

в російському праві (гл. 60 ЦК РФ): 1212

Схема 165. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення

в російському праві (гл. 60 ЦК РФ): 2 213

Схема 166. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення

(Unjust enrichment) в американському праві: 1214

Схема 167. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення

(Unjust enrichment) в американському праві: 2215

Схема 168. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення

(Unjust enrichment) в американському праві: 3 216

Hi. Цивільно-правова відповідальність

Схема 169. Природа, види і функції цивільно-правової відповідальності

за ЦК РФ: 1217

Схема 170. Природа, види і функції цивільно-правової відповідальності

за ЦК РФ: 2 218

Схема 171. Порівняльна теорія каральної відповідальності

у цивільному праві США та Росії 219

Схема 172. Способи захисту цивільних прав за ЦК РФ: загальний огляд 220

iv. Способи забезпечення виконання зобов'язання

Схема 173. Способи забезпечення виконання зобов'язання

за ЦК РФ (ст. 329) 221

Схема 174. Застава за ЦК РФ (ст. 334-358) 222

Схема 175. Загальні положення про заставу за ЦК РФ: 1223

Схема 176 Загальні положення про заставу за ЦК РФ: 2 224

Схема 177. Загальні положення про заставу за ЦК РФ: 3225

Схема 178. Завдаток за ЦК РФ - загальні положення (ст. 380, 381): 1226

Схема 179. Завдаток за ЦК РФ - загальні положення (ст. 380, 381): 2 227

Схема 180. Завдаток за ЦК РФ - загальні положення (ст. 380, 381): 3 228


Получите за 15 минут консультацию юриста!