В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Кримінальний процес України: в схемах (для підготовки до здачі іспитів)

Авторы: В. К. Шкарупа С. Н. Гуліна
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 1998
Количество страниц: 148

Формат файла: doc


Краткое описание:

Донецький інститут внутрішніх справ МВС України

В. К. Шкарупа С. Н. Гуліна

Кримінальний процес України

Навчальний посібник в схемах (для підготовки до здачі випускних іспитів)

Схвалено Вченою радою Донецького інституту внутрішніх справ

Донецьк 1998

Рецензенти:

Коваль Н. В. - кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри загально-правових дисциплін ДІВД МВС України.

Коваленко О. І. - кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри адміністративного права ДІВД МВС України.

Цей посібник дає можливість Cтудент в максимально короткі терміни отримати підготовку за курсом кримінального процесу України до здачі випускних іспитів. У посібнику наведена програма з кримінального процесу. Схеми складені з посиланням на кримінально-процесуальне законодавство станом на лютий 1998року.

Мета даного посібника - роз'яснення навчаються в доступній формі найбільш складних питань та допомогу в придбанні знань з даного курсу.

Загальні рекомендації з підготовки до випускних іспитів

Курс кримінального процесу складається з Загальної та Особливої ??частин. Ця дисципліна є профілюючою і виноситься на державні іспити.

Успішне засвоєння учнями курсу передбачає попереднє вивчення філософії, логіки, державно - правових дисциплін та ін Матеріал курсу базується на законодавстві України, при цьому особлива увага приділяється вивченню питань Загальної частини кримінального процесу, а також питань, що належать до сфери діяльності співробітників органів внутрішніх справ.

В даний час йде інтенсивний процес становлення нового законодавства, в тому числі і кримінально - процесуального, тому необхідно уважно стежити за новими законами. При вивченні Загальної частини кримінального процесу слід особливу увагу приділити таким питанням: поняття, сутність, завдання кримінального процесу; принципи кримінального процесу; суб'єкти кримінального процесу; докази в кримінальному процесі. При вивченні Особливої ??частини кримінального процесу необхідно більше уваги приділити таким питанням: порушення кримінальної справи; виробництво дізнання та попереднього слідства; залучення в якості обвинуваченого; призупинення і закінчення попереднього слідства.

Для вивчення конкретної теми рекомендується спочатку усвідомити коло питань, що підлягають вивченню по темі, а потім проаналізувати нормативний матеріал, в тому числі і відповідні зміни та доповнення, внесені в чинне кримінально - процесуальне законодавство, і після цього рекомендується ознайомитися з науково-практичними коментарями правових норм , а також з відомчими правовими актами, які відносяться до питань теми. Необхідно також ретельно опрацювати теоретичні джерела з досліджуваним питанням (монографії, навчальні посібники, наукові статті), а також узагальнення практики.

Слід також вивчити ряд постанов Пленум Верховного Суду України з питань судової практики:

- Про судову практику у кримінальних справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, і практиці передачі таких справ і матеріалів на розгляд товариських судів (Постанова Пленуму від 25 січня 1974р. № 2 із змінами, внесеними Постановою Пленуму від 30 грудня 1977р. № 7, від 27 лютого 1981р. № 2 і від 4 червня 1993р. № 3).

- Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами України норм кримінально-процесуального законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів

(Постанова Пленуму від 2 грудня 1978р. № 8 із змінами внесеними Постановою Пленуму від 29 червня 1984р. № 6 і від 4 червня 1993р. № 3).

Про деякі питання, що виникають при застосуванні судами законодавства, що передбачає оскарження до суду санкції прокурора на арешт (Постанова Пленуму від 27 грудня 1985р. № 11 із змінами, внесеними Постановою Пленуму № 3 від 4 червня 1993р.).

Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ та постановою вироку (Постанова Пленуму від 29 червня 1991р. № 5 із змінами, внесеними Постановою Пленуму № 3 від 4 червня 1993р).

Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування (Постанова Пленуму від 25 березня 1988р. № 3 із змінами, внесеними Постановою Пленуму № 3 від 4.06.93г.).

Про практику розгляду судами України кримінальних справ у касаційному порядку (Постанова Пленуму від 12 жовтня 1989р № 8 із змінами, внесеними Постановою Пленуму № 3 від 4 червня 1993р.).

Про застосування судами України законодавства, що регламентує перегляд у порядку нагляду судових рішень у кримінальних справах (Постанова Пленуму від 22 грудня 1989р № 11 із змінами, внесеними Постановою Пленуму № 3 від 4 червня 1993р.).

Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків (Постанова Пленуму від 21 грудня 1990р. № 11 із змінами, внесеними Постановою Пленуму № 3 від 4 червня 1993р.).

Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів (Постанова Пленуму від 2 червня 1986р. № 6 із змінами, внесеними Постановою Пленуму № 3 від 4 червня 1993р).

Про застосування законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист (Постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 7 липня 1995р.).

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди (Постанова № 4 Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р.) / / Право України. - № 7. - 53с.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя (Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996р.) / / Право України, - № 1.-1996. - С. 91.

Крім того, слід вивчити накази МВС України:

- Наказ МВС України № 500 від 26 листопада 1991р. "Про оголошення інструкції" Про порядок прийому, реєстрації, обліку та розгляду в органах, підрозділах та установах внутрішніх справ України заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і події ".

- Наказ МВС України № 433 від 23 червня 1993 року "Про заходи щодо виконання Закону України від 30 червня 1993 року" Про внесення до деяких законодавчих актів України змін і доповнень щодо вдосконалення попереднього розслідування ".

- Наказ МВС України № 163 від 19 березня 1992 року "Про реорганізацію підрозділів по контролю за дізнанням".

- Наказ МВС України X »745 від 25 листопада 1992 р." Про невідкладні заходи щодо вдосконалення структури і організації діяльності органів попереднього слідства в системі МВС України ".

Загальна частина