Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

до статті 88 Податкового кодексу України

Коментована стаття Податкового кодексу України (надалі - Кодекс) визначає природу та зміст податкової застави.

Пунктом 88.1 Кодексу визначено, що змістом податкової застави є забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених цим кодексом. Вказана норма перекликається із положеннями Закону України N 2181 від 21.12.2000 р. "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", який втратив чинність у зв'язку з прийняттям Кодексу, п. 88.1 якого було передбачено, що змістом податкової застави є захист інтересів бюджетних споживачів.

Сутністю ж податкової застави, є тимчасове обмеження щодо відчуження майна платником податків, який має податковий борг, встановлення особливого режиму реалізації правомочності власника.

Підпункт 14.1.155 Кодексу дає визначення поняття податкової застави і зазначає, що податкова застава - це спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом.

Одним з понять, яким оперує законодавець у даному пункті 88.1 Кодексу, є податковий борг, який згідно з підпунктом 14.1.175 Кодексу визначається як сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання, податкового боргу.

Вказане визначення звужує обсяг підстав виникнення податкової застави, оскільки даючи визначення і роз'яснюючи зміст податкової застави у пункті 88.1 Кодексу, законодавець говорить про виконання платником податків обов'язків визначених Кодексом, що може передбачати у тому числі і несвоєчасне подання податкових декларацій, надання пояснень чи їх документальних підтверджень тощо. Вказане у другій частині визначення дає змогу конкретизувати, що змістом податкової застави є забезпечення виконання платником податків, лише виконання грошових зобов'язань і не стосується інших обов'язків платника податків передбачених Кодексом.

Слід зазначити, що конституційність інституту податкової застави була предметом дослідження Конституційного Суду України, який у своєму Рішенні по справі N 2-рп/2005 від 24.03.2005 року зазначив, що "наявні законодавчі положення щодо запровадження інституту податкової застави, а також щодо можливості настання певних негативних наслідків для платника податків не суперечать вимогам статей 13, 41, 42 Основного Закону України. Вдавшись до такого способу забезпечення податкових зобов'язань, як встановлення податкової застави, законодавець діяв у межах Конституції України".

Коментуючи статтю 88 Кодексу, необхідно звернути увагу, що податкова застава має публічно-правовий характер і є окремим видом застави. Хоча деякі фахівці вказують, що податкова застава є лише окремим випадком нормативної (законної) застави.

Пункт 88.2 Кодексу передбачає, що податкова застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом і не потребує письмового оформлення. Згідно з підпунктом 1.11 Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 року N 1043 (надалі - Порядок), повідомлення про виникнення права податкової застави міститься у податковій вимозі, яка надсилається платнику податків відповідно до вимог статті 59 розділу II Кодексу.

Пункт 88.3 Кодексу передбачає особливості застосування інституту податкової застави щодо платників податків, податковий борг яких виник при виконанні договорів про спільну діяльність, встановлюючи порядок передачі майна платника податку - учасника спільної діяльності у податкову заставу, визначення майна, яке підлягає передачі у таку заставу, вказівки для органів державної податкової служби при здійсненні дій по складанню актів описів майна у податкову заставу.

Станом на 12.04.2011 р.


Получите за 15 минут консультацию юриста!