В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ПИТАННЯ:

Як правильно подати документи для внесення нашого підприємства до списку кредиторів по підприємству, щодо якого порушено процедуру банкрутства. У місячний термін нам необхідно подати документи, що підтверджують заборгованість. Де можна знайти повний перелік документів, які потрібно надати в суд? Це мають бути оригінали або копії, завірені печаткою та підписом підприємства?

ВІДПОВІДЬ:

Відповідно до ст. 14 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення справи про банкрутство, протягом тридцяти днів з дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника , а також документи, що підтверджують ці вимоги. Копії вищезазначених заяв та додатків до них (документів підтверджуючих право вимоги) кредитори також зобов'язані вислати боржнику та розпоряднику майном.

Яка-небудь шаблонна форма заяви законодавством не встановлена, тому воно складається в довільній формі, але обов'язково має складатися з двох частин (ст. 7 Закону). У першій частині заявник повинен вказати суму майнових вимог до боржника та підстави для її стягнення. У цій частині заяви потрібно перерахувати і описати прикладені документи, що підтверджують вимоги кредитора. Чіткого законодавчо встановленого переліку таких документів теж немає. Це можуть бути різні бухгалтерські документи, договори, укладені між кредитором і боржником, акти звірки взаєморозрахунків, листи, претензії та відповіді боржника на претензії, судові рішення (ст. 7 Закону). Копії документів повинні бути завірені печаткою та підписом керівника підприємства (кредитора).

У другій частині заяви необхідно сформулювати безпосереднє вимога до суду про включення майнових вимог кредитора до реєстру вимог.

У разі якщо зобов'язання забезпечено заставою, то заява буде виглядати трохи по-іншому. По-перше, потрібно вказати, що ця заява кредитора, зобов'язання якого забезпечені заставою, про включення до реєстру кредиторів. По-друге, в якості підтверджуючих вимоги документів необхідно додати договір застави. У другій частині заяви необхідно просити у суду включити вимоги кредитора до реєстру кредиторів першої черги як забезпечених заставою.


Получите за 15 минут консультацию юриста!