В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, і інших члени сім'ї та родичів.

2. Регулювання сімейних відносин здійснюється цим Кодексом з метою:

зміцнення сім'ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб;

утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами

сім'ї;

побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки;

забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного фізичного розвитку.Комментарий:

Стаття 1 СК містить у собі науково обґрунтовані основні принципи регулювання

сімейних відносин в Україні.

Головним завданням сімейного законодавства є зміцнення сім'ї. Сім'я виконує важливу функцію фізичного і духовного відтворення людства, тому в ній зосереджені не тільки особисті інтереси чоловіка і дружини, батьків і дітей, а й інтереси суспільства в цілому. Значну частину свого життя людина перебуває у колі сім'ї. Тому моральний клімат і характер сімейних відносин мають велике значення для формування світогляду членів суспільства. Не може бути нормальних умов життя в сім'ї, якщо у відносинах між її членами немає чесності, правдивості, моральної чистоти, яких вимагає суспільство від кожного громадянина.

Завдання Кодексу щодо подальшого зміцнення сім'ї не виключає існування права на розлучення. Держава заінтересована у збереженні лише такої сім'ї, яка б відповідала принципам моралі і вимогам закону. Відсутність почуттів любові і поваги, неможливість подолання непорозумінь, неприязні, ворожнечі — все це негативно від-бивається на особистому житті подружжя і створює незадовільні умови для виховання дітей. Зрозуміло, що у таких випадках розірвання шлюбу є засобом нормалізації умов життя всіх членів сім'ї і захисту інтересів дітей.

Основою сімейних відносин є добровільний шлюб жінки та чоловіка, що ґрунтується на вільних від матеріальних розрахунків почуттях взаємної любові, дружби та поваги всіх членів сім'ї.

Піклування про виховання дітей - одне з найважливіших завдань СК, який містить у собі значну кількість норм, які вирішують питання виховання дітей. Ці норми передбачають обов'язок батьків виховувати дітей, зобов'язують їх піклуватися про фізичний розвиток дітей, їх навчання, встановлює заходи впливу на осіб, які не виконують своїх обов'язків щодо виховання дітей, регулює відносини, що випливають з усиновлення неповнолітніх, а також з установлення над ними опіки та піклування з метою створення належних умов виховання дітей, які не мають батьків або залишилися без їх піклування.

Важливим завданням СК є охорона інтересів матері і дітей та забезпечення щасливого дитинства кожній дитині. Це завдання здійснюється встановленням норм, які, зокрема, спрямовані на зміцнення сім'ї — обов'язковість реєстрації шлюбу, запровадження, як правило, судового порядку розлучення в разі відсутності згоди подружжя на розлучення, а також у тому випадку, коли у сім'ї є неповнолітні діти. В інтересах матері і дитини закон забороняє чоловікові порушувати справу про розлучення під час вагітності і протягом одного року після народження дитини. Діти зберігають усі права щодо своїх батьків навіть і тоді, коли їх шлюб розірвано або визнано недійсним.

СК стверджує рівноправність жінки і чоловіка у сімейних відносинах, свободу одруження і демократичні умови розірвання шлюбу, рівність батьківських прав матері і батька, спільність майна подружжя, набутого під час шлюбу незалежно від ступеня участі кожного із них у його придбанні, обов'язок утримувати неповнолітніх та непрацездатних членів сім'ї тощо.

Положення СК спрямовані на виховання у батьків і дітей та інших родичів, членів Сім'ї почуття відповідальності перед сім'єю. Це здійснюється шляхом включенням таких норм, які, зокрема, встановлюють певні обов'язки одних членів сім'ї перед іншими. Це обов'язки подружжя, батьків і дітей та інших членів сім'ї по взаємному Утриманню; обов'язки батьків щодо виховання дітей, захисту їх інтересів.


Получите за 15 минут консультацию юриста!