Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

В статті 236 Цивільного кодексу України зазначено: «Нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення».

Раніше діючий КПРС, 1963 р. У статті 48 зазначив: «Шлюб, визнаний судом недійсним, вважається таким з часу його укладання». Стаття 44 СК — нині чинного, зазначила:

і. У випадках, передбачених статтями 39 — 41 цього Кодексу, шлюб є недійсним від дня його державної реєстрації.

У Цивільному кодексі, наприклад, моментом вчинення двох та багатосторонніх правочинів, за загальним правилом, слід вважати момент, визначений ч. 1 ст. 638 ЦК України», тобто досягнення сторонами в належній формі згоди з усіх істотних умов договору (стаття 236 ЦК).

Кодекс про шлюб та сім'ю (стаття 48) вважає, що шлюб, визнаний судом недійсним, визнається з часу його укладання. При цьому не конкретизує, що розуміється під словом «укладання».

Нині діючий Сімейний кодекс України (стаття 44) під «укладанням» шлюбу вважає його державну реєстрацію, тобто з того моменту, коли наречені підписали актовий запис про реєстрацію шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану.

Проведення церемонії вінчання в церкві, що стало в даний час модно, і одержання церковного документа про одруження не може слугувати державним документом, який підтверджує початок шлюбних відносин, а, отже, і момент реєстрації шлюбу.

Після визнання судом недійсним шлюбу всі права і обов'язки, набуті від дня реєстрації недійсного шлюбу до дня прийняття судового рішення, анулюються. Такі наслідки випливають з того, що вже при укладанні шлюбу були допущені такі порушення закону, які несумісні з існуванням цього шлюбу.

Визнання часу, з якого шлюб вважається недійсним, має значення для врегулювання особистих і майнових прав осіб, що перебували в такому шлюбі, а також і для третіх осіб (наприклад, спадкові, пенсійні права). Оскільки шлюб вважається юридично не-

існуючим з моменту його реєстрації, то це виключає можливість здійснення 6удь-яких прав та обов'язків, що випливають з сімейних відносин. Наприклад, набуте в такому шлюбі майно розподіляється за правилами Цивільного кодексу. Не буде мати та/ подружжя в зв'язку з захворюванням права з боку подружжя на матеріальну допомогу, на аліменти тощо.

Разом з тим, хоча шлюб, який укладено з порушенням закону, і вважається недійсним з моменту реєстрації, все ж до визнання його як такий за рішенням суду подовжує права і обов'язки подружжя протягом певного часу. А це призводить до того, що ті блага, які одержала від шлюбу винна особа, не завжди можуть бути повною мірою анульовані з моменту державної реєстрації. Якщо вони уже реалізовані поворот до первісного стану вже неможливий.


Получите консультацию юриста онлайн!