В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу.

2. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.



Комментарий:

Відповідно до пункту 132 Інструкції № 20/5 від 03.03.2004 р. шлюбний договір, укладений до реєстрації шлюбу, набирає чинності в день реєстрації шлюбу, а шлюбний договір, укладений подружжям, — у день його нотаріального посвідчення, про до має бути зазначено в тексті договору.

Здавалося б, що все зрозуміло і звісно, в даній статті про початок дії шлюбного договору. Але якщо заглянути глибше в підтекст цієї статті, то виникає цілий ряд питань і нестиковок деяких законів про початок дії шлюбного договору, час, з якого настає право власності на нерухоме майно, а в деяких випадках і рухомого, наприклад, автомототранспорту.

Так, шлюбний договір — це не договір купівлі-продажу, дарування, обміну, коли моментом виникнення права власності є передача речі при укладенні договору, передача і реєстрація речі співпадають у часі. Шлюбний договір, як випливає із змісту статті 93 СК, — це договір, направлений на реалізацію в основному на майбутнє, на розпорядження майном, яке буде набуте в шлюбі, та інше і в часі його виконання, наприклад, через рік, два, до визначеної дати, до настання якої-небудь події, випадку. Тобто момент укладення шлюбного договору і початок його дії можуть не збігатися. Наприклад, «житловий будинок буде переданий у власність, коли дружина народить дитину», «після розірвання шлюбу чоловікові залишається автомобіль» тощо.

Такі дії в юридичній літературі називаються відкладальними обставинами. Відкладальна обставина — це та обставина, щодо якої наперед невідомо, настане вона чи ні.

Як вказувалося вище, є нестиковка в законі з моментом виникнення за шлюбним договором права власності на нерухоме майно з початком дії шлюбного договору, за яким передається це майно.

Наприклад, подружжя, яке прожило певний час спільно в шлюбі, вирішили укласти шлюбний договір і однією з його умов — передача чоловікові 1/2 частини житлового будинку, який належав дружині на праві особистої власності.

Здавалося б, за сімейним законодавством право власності на частку в будинку повинно перейти до чоловіка з дня реєстрації шлюбного договору в нотаріальній конторі, що відповідає статті 95 СК. Але стаття 334 ЦК України говорить про інше: «Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації».

Відповідно до статті 182 ЦК право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. До нерухомих речей належить житловий будинок (частина 1 статті 181 ЦК).

Таким чином, для того щоб стати власником 1/2 частини житлового будинку, його необхідно зареєструвати в державному органі реєстрації нерухомості (БТІ) і тільки з цього моменту виникає право власності на будинок, а не з моменту укладення шлюбного договору у нотаріуса.

А як бути, коли шлюбний договір укладається в день реєстрації шлюбу і з цього часу він діє? Договір про передачу житлового будинку, здавалося б, також повинен Діяти з дня реєстрації шлюбу? Однак набувач ніяк не зможе в день реєстрації шлюбу зареєструвати нотаріальний договір в органі реєстрації нерухомості.

Звідси необхідно зробити висновок, що чоловік уже після реєстрації шлюбу зможе зареєструвати на своє ім'я будинок і стати його власником. Отже, частина перша статті 95 СК не стикується зі статтею 334 і 640 ЦК України в моменті початку дії шлюбного договору і моментом укладення договору на нерухоме майно, в тому числі на рухоме, наприклад, автомобіль, який також підлягає реєстрації в державному органі реєстрації - ДАІ.

У тому випадку, якщо шлюбним договором передбачено передачу нерухомого майна на майбутнє, то знову ж таки початок дії договору і в цьому випадку передбачений також на майбутнє, оскільки відсутня вказівка часу настання такого правового факту, як передача нерухомого майна. Початок дії договору, як передбачено частиною другою статті 95 СК, у цьому випадку не буде співпадати з одержанням нерухомого майна.

Мабуть, необхідно в самому договорі (його тексті) називати час, до якого можна здійснити передачу того чи іншого майна.

Наприклад, «до 1 червня 2011 року переоформити житловий будинок на К.», «розпочати утримання К. з 1 червня 2011 року до настання працездатності» тощо.

Таким чином, сторони самі визначать момент (початок) дії шлюбного договору відносно до окремої дії, умови, речі.


Получите за 15 минут консультацию юриста!