В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб

та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини.

2. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.

3. Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі Народження дитини до спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву.Комментарий:

Сама ухвала про відкладення справи в нарадчій кімнаті — як окремий процесуальний документ чи «порадившись на місці сам із собою» суддя заносить ухвалу до журналу судового засідання?

Відповідно до частини 4 статті 209 ЦПК України ухвали суду, які оформляються окремими процесуальним документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати. Ухвали, постановлені судом не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться до журналу судового засідання.

Тобто ухвала про відкладання справи на примирення подружжя не оформляється окремим документом, вона заноситься до журналу судового засідання.

Якщо суд відкладає розгляд справи відповідно до частини 5 статті 191 ЦПК, він повинен призначити відповідно день нового судового засідання або його продовження, про що ознайомлює під підписку учасників цивільного процесу, тобто подружжя.

Раніше судова практика виходила з того, що якщо сторони (маються на увазі подружжя) в обумовлений час не з'явилися в судове засідання — вони помирилися і суд закривав провадження у справі внаслідок примирення, що значною мірою заощаджувало робочий час судді для інших справ.

У випадку, якщо сторони не помирилися, з'явилися в судове засідання в обумовлений час, суд розглядає справу по суті в цей день.

Пленум Верховного Суду України в абзаці другому пункту 10 своєї постанови № 11 від 21 грудня 2007 року з приводу застосування судами статті 111 СК дав такі роз'яснення:

«Передбачене частиною 1 статті 111 СК вжиття судом заходів щодо примирення подружжя застосовується у випадку відсутності згоди одного з них на розірвання шлюбу за ініціативною однієї зі сторін або суду у формі відкладення розгляду справи слуханням та надання сторонам строку на примирення (частина 5 статті 191 ЦПК). Судам слід використовувати надану законом можливість відкласти розгляд справи для примирення подружжя, особливо за наявності неповнолітніх дітей.

При визначенні строку на примирення суд заслуховує думку сторін та враховує конкретні обставини справи.

Ухвала суду про відкладення розгляду справи слуханням та надання сторонам строку на примирення не підлягає оскарження в апеляційному та касаційному порядку (статті 293, 324 ЦПК).

Якщо після закінчення призначеного судом строку примирення подружжя не відбулося і хоча б один з них наполягає на припиненні шлюбу, суд вирішує справу по суті».

Слід також уважити, що строки, які надаються подружжю для примирення, не вклю-чаються в загальні строки розгляду справ, отже, не призводять до їх порушення.


Получите за 15 минут консультацию юриста!