В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.

2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.

3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини також може бути змінено за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним, безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.

5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідні зміни прізвища інтересам дитини.Комментарий:

Прізвище дитині, як зазначено було у статті 145 СК, присвоюється при вчиненні запису акта про народження. Реєстрацію прізвища дитині провадять органи РАЦСу, коли між батьками досягнута про це згода.

Прізвище присвоюється дитині на все життя.

Однак закон, зокрема стаття 148 СК, передбачає зміну прізвища дитини за наступних умов:

а) коли батьки дитини (обоє) змінили своє прізвище;

б) коли один з батьків змінив своє прізвище;

в) коли було визнано в добровільному порядку батьківство;

г) коли при реєстрації народження дитини присвоєно прізвище без урахування по-

бажань одного або обох з батьків;

д) коли батьки зареєстрували шлюб після народження дитини і при реєстрації

шлюбу мати взяла прізвище чоловіка;

є) при визнанні батьківства у разі смерті матері, оголошення її померлою, визнання недієздатною, безвісно відсутньою або позбавленою батьківських прав при виправленні відомості щодо батька дитини (за його бажанням);

ж) коли дружина або чоловік зберегли дошлюбні прізвища при реєстрації шлюбу, а потім обрали прізвище одного із них як спільного прізвища або приєднання до свого — прізвища другого з подружжя.

У разі зміни прізвища дитині необхідно дотримуватися законів про повагу до дитини і при набранні дитиною визначеного віку необхідна згода цієї дитини на зміну прізвища. Без згоди дитини прізвище її можна змінити до семи років.

Так, відповідно до пункту 2.12 Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, затвердженого наказом Мін'юсту України від 26 вересня 2002 року № 86/5 і введеного в дію з 2 січня 2003 року, зміна прізвища дитини може мати місце:

— за наявності заяви обох батьків про зміну прізвища дитини в разі зміни прізвища одного з них, а також за згоди дитини, яка досягла семи років, — у актовому записі про народження змінюється прізвище дитини;

— при зміні прізвища одного з подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу або визнанням шлюбу недійсним в актовому записі про народження неповнолітніх дітей змінюється прізвище батьків;

— при зміні прізвища та по батькові неповнолітнього у зв'язку зі зміною прізвища батьків та імені батька в актовому записі про народження змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. ч

Прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється також за її згодою.

Можна порушити питання про її зміну прізвища лише щодо дитини, яка не досягла 18-річного віку. Така зміна може бути проведена за особливою заявою повнолітньої особи.

Заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану подаються:

— особами, щодо яких були складені ці актові записи;

— батьків неповнолітніх;

— законними представниками неповнолітніх та недієздатних осіб;

— спадкоємцями померлого.

Заяви батьків про виправлення (зміну) прізвища або імені дитини в актовому записі про її народження у зв'язку з тим, що при реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або ім'я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження, а заяви про виправлення імені дитини у зв'язку з тим, що вона фактично має ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, — до досягнення нею 16-річного віку.

В інших випадках зміна прізвища дитини строком не обмежена.

Ні законом (стаття 148 СК), ні Положенням від 26 вересня 2002 року не визначено порядок одержання згоди семирічної дитини на зміну її прізвища, де, коли, кому і яким чином ця згода дитиною дається.

Думається, що ця згода дитиною дається в усній формі органу реєстрації актів цивільного стану у присутності батьків, а також як контролюючого органу — органу опіки та піклування. Ця усна згода дитини повинна бути оформлена у вигляді письмового документа-акта, складеного названими особами і ними підписаною, щоб виключити подальші спори з цього приводу.

Оскільки батьки мають однакові права щодо своїх дітей незалежно від того, з ким із них проживають діти, то для зміни прізвища дитини потрібна згода обох батьків. У цьому разі батьки не повинні доводити причини, з яких вони погодилися на заміну прізвища дитини. У зв'язку з цим частина четверта статті 148 СК надає батькам при виникненні спору щодо доцільності зміни прізвища дитини, право звернутися за його вирішенням до органу опіки та піклування або до суду.

Орган опіки та піклування не позбавлений права перевіряти, чи не матиме зміна прізвища негативного впливу на дитину, чи не спрямована вона на шкоду її інтересів, чи дійсно дитина дала добровільно згоду на зміну прізвища тощо. Дати згоду на зміну прізвища без згоди другого з батьків можно за наявності таких умов, коли створилися незвичайні обставини у житті дитини і якщо її інтереси вимагають зміни її прізвища, коли вона дала добровільну згоду на зміну прізвища. З приводу вирішення спору орган опіки та піклування виносить своє рішення, яке є підставою для органу реєстрації актів цивільного стану для зміни прізвища дитині (пункт 2.12 Положення).

Такі ж права надані й суду, якщо до нього звернеться один із батьків.

У Кодексі про шлюб та сім'ю України в коментарі до статті 62 наводиться приклад, коли без згоди одного з батьків дитині може бути змінено прізвище в її інтересах, «коли той з батьків, чиє прізвище носить дитина, має дуже погану репутацію і своїми анти-громадськими вчинками ганьбить честь і гідність сім'ї, коли прізвище може нагадувати дитині неприємні або трагічні обставини у її житті і завдавати їй душевної травми».

Без згоди другого з батьків можно змінити прізвище дитини і тоді, коли його визнано безвісно відсутнім, у разі смерті або визнання цієї особи померлою в судовому порядку.

Зміна прізвища дитини виконується на підставі рішення суду про зміну прізвища (пункт 2.12 Положення). Рішення органу опіки та піклування повинно бути оформлене розпорядженням або рішенням райдержадміністрації чи виконавчого комітету.