В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:

1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини,

батьків, дочки, сина;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

2. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж ЗО від-

сотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків,

передбачених статтею 184 цього Кодексу.Комментарий:

Раніше діючий КпШС мав на увазі, що батьки повинні ділитися своїм заробітком (доходом) з дитиною і виділяти частину його на їх утримання, навіть і в тих випадках, коли кошти самих батьків обмежені і сплата аліментів призведе до неповного задовільнення їх особистих потреб.

У нині діючому Сімейному кодексі України чітко визначено, які мають братися до уваги обставини при визначенні розміру аліментів, які стягуються з батька, матері, а саме:

а) стан здоров'я та матеріальне становище дитини. Згідно зі статтею 32 ЦК України неповнолітня дитина може працювати офіційно з шістнадцяти років, бути підприємцем, мати рахунок у банку тощо, а це означає, що неповнолітня дитина сама може себе утримувати і в той же час, якщо дитина не працює, часто хворіє або малолітня дитина, то вони звичайно потребують батьківської матеріальної допомоги, утримання, Повнолітні дочка і син, якщо вони непрацездатні, за станом свого здоров'я не можуть мати самостійний заробіток, також потребують матеріальну допомогу (аліменти) з боку батьків;

б) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів. Ця обставина ви-

кликана тим, що особа, яка повинна платити аліменти, сама потребує сторонньої

допомоги як матеріальної, так і фізичної, будучи інвалідом, немічним і змушеним

більшу частину пенсії витрачати на своє утримання, піклування з боку інших осіб

і стягнення аліментів з них у максимальному розмірі в окремих випадках може при-

звести до тяжких матеріальних утруднень. Але слід мати на увазі, що в нинішніх

умовах і інваліди, і хворі батьки можуть бути бізнесменами, банкірами і матеріальне

їх становище таке, що вони ^можуть обслуговувати себе і в повному обсязі сплачувати

аліменти. Тому суд у кожному конкретному випадку повинен перевіряти заперечення

платника аліментів з цього приводу;

в) наявність у платника аліментів на інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина. Ця обставина має на увазі неповнолітніх дітей, які є від першого, другого шлюбів, та які потребують утримання, тобто стягнення аліментів. До непрацездатних чоловіка, дружини відносяться особи, які є інвалідами, пенсіонерами

і які потребують матеріальної допомоги, а також вагітна дружина і після народження

дитини до трьох років, яка має право на утримання з боку чоловіка (ст. 84 СК).

Батьки також мають право на утримання з боку платника аліментів, якщо вони є інвалідами, немічними, пенсіонерами, і ті, які потребують матеріальної допомоги і піклування.

Дочка, син — це ті особи, які досягли повноліття, але за станом свого здоров'я е інвалідами, непрацездатними і потребуючими допомоги. Але не всі інваліди є непра-цездатними і потребуючими допомоги. Наприклад, незряча дитина визначається інвалідом, але вона може працювати, мати свою сім'ю і утримувати її. Звичайно, у цьому випадку вони не є особами, потребуючими допомоги з боку батьків.

Інші обставини — це ті обставини, які суд визначає, що вони мають істотне значення для платника аліментів. Наприклад, платник аліментів за рішенням суду відшкодовує шкоду іншій особі в розмірі 50 % своєї заробітної плати; дитина, прийнята в сім'ю дружини як рівноправний член сім'ї і достатньо забезпечена; батько, мати знаходяться в місцях позбавлення волі тощо.

Законом передбачено мінімальний розмір аліментів і не передбачено максимальний. Законодавець не встановив різниці по розміру сплати аліментів між особами, які про-живають в Україні і які виїхали за кордон і там проживають.

Мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за ЗО % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.