В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.

2. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

3. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

4. Якщо після збільшення встановленого законом мінімального розміру аліментів на дитину розмір аліментів, визначений судом у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини, буде меншим, ніж мінімальний розмір аліментів, передбачений частиною другою статті 182 цього Кодексу, одержувач аліментів має право звернутися до суду з позовом про відповідне збільшення розміру аліментів до платника аліментів.Комментарий:

Розмір аліментів, які стягуються на утримання дітей, визначений законом і може бути змінений судом лише у випадках, передбачених статтею 192 СК України.

Стягнення аліментів у частці заробітку (доходу) батька, матері має ціль найбільш повно захищати інтереси дитини, забезпечити їй не тільки необхідні кошти для існування, але і зберегти по можливості той рівень життя, який дитина мала при сумісному проживанні з обома батьками.

Якщо раніше існувала в законі чітка фіксована частка стягнення аліментів: 1/4, 1/6, 1/3, 1/2 частки від заробітку і залежно від кількості дітей (ст. 82 КпШС), то в нині діючому Сімейному кодексі почала діяти загальноєвропейська традиція, за якою у кожному конкретному випадку розмір аліментів (частку) буде визначати саме суд. Тобто при призначенні аліментів він може присудити кошти на УТРИМАННЯ дитини часткою від доходу зобов'язаної особи у визначеній грошовій сумі. Як свідчить судова

практика, щодо цих категорій справ суди традиційно на одну дитину стягують і/4

частину від заробітку (доходу) батька, матері.

При стягненні аліментів на двох і більше дітей суд визначає єдину частку від за-робітку (доходу) аліментозобов'язаної особи, що стягуються до повноліття найстаршої дитини.

Як указувалося вище, розмір (частка) аліментів залежить від обставин, які визначені статтею 182 СК. Від цих обставин на розсуд і оцінку суду, а також наданих доказів, частка на одну дитину може бути і 1/4, і 1/3, і 1/6, але не більше 1/2 заробітку

платника аліментів.

Це обумовлено статтею 70 Закону України «Про виконавче провадження» (№ 606-XIV), в якій записано: «Із заробітної плати боржника може бути утримано за вико-навчими документами до повного погашення заборгованості у разі стягнення аліментів 50 % заробітної плати боржника».

У тому випадку, якщо найстарша дитина стала повнолітньою і при стягненні аліментів на кількох дітей жоден із батьків не звернеться до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуватимуться за вирахуванням тієї частки, що припадатиме на дитину, яка досягла повноліття.

Наприклад, судом на утримання чотирьох дітей стягнуто з батька аліменти зі всіх

видів доходи в розмірі 1/2 частки. Найстарша дитина стала повнолітньою. її доля

(частка) складала 1/2:4=1/8 частину. Аліменти на трьох дітей стали стягуватися

у розмірі 1/2 - 1/8 = 3/8. Після виповнення повноліття наступній дитині, частка

якої складала 3/8 : 3 = 3/24, аліменти на двох дітей складали 3/8 - 3/24 = 6/24 =

= 1/4, після виповнення повноліття передостанній дитині аліменти на "одну дитину

будуть стягуватися у розмірі 6/24 : 2 = 6/48 = 1/8

Правила частин ? та 3 статті 183 СК мають застосовуватися і у разі смерті когось із дітей або оголошення дитини померлою.

Як бути, якщо аліменти стягнуті на 4-х дітей, одна дитина зникла і визнана судом безвісно відсутньою?

Відповідно до ст. 180 СК у таких випадках стягнення аліментів відносно цієї дитини повинно бути призупинено. Думаємо, що в цьому випадку державний виконавець повинен зробити розрахунок, яка частка аліментів припадає на зниклу дитину, і в цій частці призупинити стягнення аліментів, а в частині, що залишилася, продовжувати виконавче провадження.

Наприклад, на двох дітей були стягнуті аліменти в розмірі 1/3 частки заробітку (доходу) батька. Доля (частка) аліментів зниклої дитини складає 1/3 : 2 = 1/6 частини, на наявну дитину аліменти повинні стягуватися в розмірі 1/3-1/6 = 1/6. Стягнення частки зниклої дитини (1/6) призупинено, але це не означає, що батьки звільняються від сплати аліментів цієї дитині. У тому випадку, якщо вона буде знайдена, то аліменти їй батьки повинні виплатити залежно від того, з якої причини вона була відсутньою, хто її утримував.