В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Облік осіб, які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, Міністерством у справах молоді, сім'ї та тендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Облік іноземців та осіб без громадянства, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Комментарий:

Статтею 215 СК передбачено порядок ведення обліку громадян, які бажають уси-новити дитину, а також органи, на які покладено обов'язок ведення цього обліку. Облік цей ведеться, розпочинаючи з низу і до верху. Кінцевий результат і кількість громадян, бажаючих усиновити дітей, концентрується в урядовому органі державного управління з усиновлення і захисту прав дітей.

Облік іноземців і осіб без громадянства виключно ведеться урядовим органом дер-жавного управління з усиновлення і захисту прав дитини.

Порядок ведення обліку затверджується Кабінетом Міністрів України і суди ніякого відношення до цього обліку не мають, контроль за правильним веденням обліку гро-мадян, бажаючих усиновити дитину, ведуть державні органи, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України.