В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян, службові особи органів опіки та піклування, а також інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом семи робочих днів подати інформацію про них до відповідних відділів та управлінь районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.

2. Районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах рад, якщо не виявилося осіб, які бажа

ли б усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження відомостей про них зобов'язані подати відповідну інформацію до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, передають її для централізованого обліку до урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді (далі — урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини).

4. Порядок здійснення централізованого обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян, та порядок передачі дітей на усиновлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. За невиконання вимог, установлених у частинах першій — третій цієї статті, подання недостовірних відомостей, а також за дії, пов'язані з приховуванням дитини від усиновлення, керівники закладів, у яких перебувають діти, інші службові особи несуть відповідальність, встановлену законом.Комментарий:

Відповідно до ст. 52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу.

На виконання цього Основного Закону України був прийнятий Закон України «Про охорону дитинства» (ВВР, 2001, № ЗО, ст. 142), який визначив охорону дитинства в Україні як базовий, стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіти, соціальний захист та всебічний розвиток установлює основні засади державної політики у цій сфері.

Зокрема, у ст. 24 цього Закону щодо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачено, що утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім'ї громадян (прийомні сім'ї), у будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу на повне державне утримання.

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівники Міністерства внутрішніх справ України, працівники органів соціального захисту населенню громадяни та інші особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без опіки (піклування) батьків, зобов'язані негайно повідомити про це органи опіки та піклування за місцем знаходження дитини.

Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім'ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у прийомних сім'ях покладається на органи опіки та піклування, центри соціальних служб для молоді або інші спеціально уповноважені органи.

Дитина-сирота — дитина, в якої померли чи загинули батьки. Діти, позбавлені батьківського піклування, — діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти.

Прийомна сім'я — сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання. Для виконання такої благородної місії затверджено загальнодержавний облік таких дітей.

У ст, 214 СК передбачено порядок виявлення дітей-сирів і дітей, позбавлених бать-ківського піклування, інформацію про них і відповідальність з надання неправдивої

інформації тощо.

Графічна система повідомлення про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування

Хто повинен передати інформацію про дітей-сиріт і дітей, яких необхідно усиновити, узяти під опіку чи піклування Кого сповістити про цих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Строк, протягом якого повинна бути надана інформація

1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані під опіку чи піклування або на виховання в сім'ї громадян;

службові особи органів опіки та піклування; інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки Відділи і управління районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад протягом 7 робочих днів

2. Районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах рад Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом одного місяця від дня одержання інформації

3. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину Урядовий орган державного управління з усиновлення і захисту прав дитини протягом одного місяця від дня одержання інформації.

Частиною 4 статті 214 СК передбачена відповідальність за невиконання вимог про інформацію про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання недостовірних відомостей тощо.

Така відповідальність настає в адміністративному порядку за статтею 184-2 Адмі-ністративного кодексу України. Порушення посадовими особами порядку або строків надання інформації про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування для централізованого обліку тягне накладання штрафу від 15 до 25 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Функції урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. № 367 здійснює Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, що діє у складі Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.


Получите за 15 минут консультацию юриста!