Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються

батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по батькові дитини.

За заявою усиновлювачів може бути змінено ім'я дитини. Для такої зміни потрібна згода дитини. Така згода не вимагається, якщо дитина живе в сім'ї усиновлювачів і звикла до нового імені.

2. Якщо усиновлювач записується батьком дитини, відповідно змінюється по батькові дитини.

3. Якщо усиновлюється повнолітня особа, Ті прізвище, ім'я та по батькові мо-жуть бути змінені у зв'язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої

особи.

4. Про зміни, передбачені у цій статті, суд зазначає у рішенні про усиновлен-

ня.Комментарий:

Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновляється, є останній захисний спосіб утримати у таємниці усиновлення.

Якщо суд приймає рішення про запис усиновлювачів батьками в Книзі реєстрації народження і усиновлена дитина не заперечувала, то прізвище її повинно бути записано прізвищем батьків. По батькові усиновлена дитина записується від імені усиновлювача.

У тому випадку, якщо усиновляється дитина дружиною батька дитини, яка носить його прізвище і по батькові або чоловік матері дитини, зміна прізвища може мати місце за вибором усиновлювачів і дитини, яка усиновлюється за умови, що кожний із усиновлювачів не має своїх дітей, які носять їх прізвище і по батькові. У даному випадку бажано, щоб прізвище і по батькові усиновлених співпадало з тими дітьми.

У виборі прізвища має брати участь дитина, яка усиновлюється, яка досягла 7

років, що передбачено ст. 229 СК. І

Якщо дитина, яка досягла 7 років, не дала згоди для запису усиновлювача матір'ю, батьком і суд погодився з думкою дитини, то, звичайно, немає сенсу вирішувати витання про зміну прізвища і по батькові цієї дитини — вони залишаються незмінними.

На прохання усиновлювача може бути змінено і ім'я усиновленої дитини, але тіль-ки за рішенням суду і якщо дитина має достатній вік (шкільний), то необхідна і її

згода. Зміна імені завжди викличе у дітей питання, на яке дитина повинна буде дати відповідь, що не бажано з метою збереження таємниці усиновлення. Тому суди рідко

дають дозвіл на зміну імені.

У разі, коли дитину, яка зареєстрована за заявою матері, усиновляє сама жінка (ст. 135 СК), вона має право як змінити запис про батька дитини за своїм прізвищем*

так і назвати інше ім'я та по батькові батька, тобто знову записати батьком усинов-леної дитини вигадану особу.

Якщо повнолітня особа, яка усиновлена, побажає, а усиновлювач запропонує змінити прізвище, ім'я та по батькові, суд беззаперечно прийме таке рішення.


Получите консультацию юриста онлайн!