В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї, має право:

1) на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до її людської гідності;

2) на збереження права користування житлом, у якому вона раніше проживала. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону;

3) на пільги, встановлені законом, при працевлаштуванні після закінчення строку перебування у зазначеному закладі.

2. Влаштування дитини до закладу, зазначеного у частині першій цієї статті, не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також

на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.Комментарий:

Стаття 248 СК передбачає право дитини, яка постійно проживає і навчається в дитячих закладах, які є опікунами і піклувальниками, вимагати від них виконання опікунських обов'язків про надання їм можливості на всебічний розвиток, на постійне і достойне виховання, освіту і повагу до її людської гідності. Це право дитини випливає із прав і обов'язків опікуна, піклувальника, передбачених ст. 69 ЦК України і ст. 249 СК України, а також п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України № 1228 від 17.10.2007 р. «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування», де також передбачено право дитини на створення умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і поваги до її людської гідності.

Усе це досягається шляхом створення добрих побутових умов для проживання і навчання в цих закладах, наявністю гарної навчальної бази, бібліотеки, спортивних залів, майданчиків тощо.

Відповідно до ст. 71 ЖК України право на житло за підопічним буде зберігатися весь час перебування в цих закладах. Таке право дітей передбачено у ст. 253 Закону України «Про охорону дитинства» (ВВР, 2001, № ЗО, с. 142). Крім цього, у цій же статті передбачено і право позачергового працевлаштування, матеріальну допомогу тощо.

Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави.

Відсутність одного або обох з батьків та батьківського піклування підтверджується відповідними документами, які є підставою для надання цим дітям матеріального за-безпечення і пільг, передбачених законодавством України. У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-ітернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї жиле приміщення, в якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом усього часу перебування їх у цих закладах, в опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї незалежно від того, чи проживають у жилому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім ї. Жиле приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників, з прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї не мали впорядкованого житла або вселення їх у приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, забезпечуються по-зачергово впорядкованим житлом за останнім місцем проживання в порядку, установленому законодавством України.

Держава гарантує матеріальну допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях у порядку, уста-новленому законодавством України.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, підлягають обов'язковому державному страхуванню до досягнення ними 18-річного віку.

Держава гарантує працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, після повернення їх із дитячих закладів, від опікунів чи піклувальників, із дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, закінчення навчання в дер-жавних та комунальних навчальних закладах.

Частина 2 ст. 248 СК передбачає такі ж пільги дітей, улаштованих в дитячі заклади, як і передачу їх під опікування опікунам, піклувальникам (ч. 2 ст. 247 СК), тобто право одержувати аліменти, пенсії, соціальні виплати, а також відшкодування шкоди у зв'язку зі втратою годувальника. Якщо вони не були стягнуті, одержані, то керівники цих закладів як опікуни, піклувальники зобов'язані вжити всіх заходів для їх стягнення, одержання. Різниця в цих пільгах полягає в тому, що дитина в цих закладах перебуває на державному утриманні, а дитина, яка проживає разом з фізичною особою опікуном, піклувальником, утримується за рахунок спільних коштів.

Дитячі заклади, їх керівники повинні зараховувати аліменти, пенсії, соціальні виплати, кошти, одержані за рахунок відшкодування шкоди, на особистий рахунок дітей у відділенні Державного ощадного банку України. Ці кошти вони зможуть одержати після припинення опіки, піклування. Розпоряджатися цими коштами неповнолітня особа, яка досягла 14 років, може тільки з дозволу піклувальника (ч. З ст. 32 ЦКМ