В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Особа може бути звільнена від обов'язків опікуна або піклувальника дитини у випадках, передбачених Цивільним кодексом України, а також тоді, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними опіки, піклування.Комментарий:

Статтею 75 ЦК України передбачені підстави звільнення опікуна від піклування. Ними є:

1) звільнення опікуна, піклувальника від їх повноважень за поданою заявою (за особистим бажанням). У цьому разі особа виконує повноваження опікуна, піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна та піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не розглянута протягом цього строку;

2) звільнення піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою вста-новлено піклування. Така заява може бути подана особою, яка досягла 14 років;

3) за заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень опікуна та піклувальника у разі невиконання нею своїх обов'язків, а також у разі по-міщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту;

4) коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які пере-шкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

Якщо для опікуна чи піклувальника внаслідок збігу обставин стало важко виконувати обов'язки з піклування, він вправі просити органи опіки та піклування за місцем про-живання підопічного про звільнення його за власним бажанням від цих обов'язків.

Поважними причинами в цьому випадку можуть бути хвороба, зміна майнового, сімейного стану, складу сім'ї, зміна місця роботи, яку важко поєднувати з обов'язками опікуна, віддаленість місця проживання, тривале службове відрядження, погіршення не з вини опікуна чи піклувальника взаємин з підопічним тощо.

Особа продовжує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення органу опіки та піклування про звільнення її від цих повноважень чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку, тобто особа вважає себе вільною від обов'язків опікуна або піклувальника.

Орган описи та піклування може звільнити піклувальника від його обов'язків за за-явою особи, над якою встановлене піклування, тобто таку заяву може подати неповно-літня дитина, якій виповнилося 14 років. Така заява може бути викликана лише тим, що піклувальник не впорався з поставленими перед ним завданнями з піклування, зловживає опікунськими обов'язками тощо.

Судом за заявою органів опіки та піклування осіб, призначених опікунами, піклу-вальниками, може бути звільнено від виконання їх обов'язків. Основними підставами для звільнення є:

а) невиконання опікунами або піклувальниками їх обов'язків;

б) поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або

закладу соціального захисту;

в) коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки з вини опікуна, піклувальника, які перешкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

Опікуни, піклувальники повинні звільнятися від виконання покладених на них обов'язків, якщо орган опіки та піклування встановить, що вони не відповідають своєму призначенню. Так, наприклад, слід вважати, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму призначенню, якщо він негідно поводиться в сім'ї, зловживає спиртними напоями веде аморальний спосіб життя)№. Така його поведінка справляє шкідливий вплив на підопічну особу, і він повинен бути звільнений від виконання функцій з піклування.

Під невиконанням опікунами, піклувальниками своїх обов'язків слід розуміти не-належне виконання ними покладених на них обов'язків, у тому числі й при виконанні ними опіки чи піклування в корисних цілях або при залишенні підопічного без нагляду і необхідної допомоги.

При встановленні фактів навмисного використання опікуном чи піклувальником наданих йому прав у корисних цілях (наприклад, з метою заволодіння майном, житловою площею, коштами підопічного) або залишення підопічного напризволяще, без необхідних засобів до існування, опікун чи піклувальник повинен бути не тільки звільнений від виконання своїх обов'язків, але і притягнутий, до кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 167 КК України.

Так, використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років.

Звільнення опікуна чи піклувальника від їх обов'язків можливе і тоді, коли є висновок служби у справах дітей, в якому наводиться інформація про умови, які унеможливлюють подальше перебування дитини під опікою, піклуванням через неприязні стосунки між опікуном і підопічним.