В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Патронатний вихователь зобов'язаний:

1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;

2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

3) захищати дитину, її права та інтереси як опікун або піклувальник без спеціальних на те повноважень.Комментарий:

Стаття 256 СК передбачає обов'язки патронатного вихователя з виховання дитини та її утримання.

Виходячи з того, що обов'язки опікуна, піклувальника в цій частині сходні, то вони зводяться до таких обов'язків:

а) піклуватися про фізичний розвиток, навчання і підготовку до суспільно корисної

праці (діяльності), захищатися їх права та інтереси;

б) повинні спільно проживати;

в) охороняти особистість і здоров'я;

г) піклуватися про утримання, створення необхідних побутових умов;

д) розпоряджатися доходами, управляти майном.

У сім'ї патронатного вихователя дитині повинні бути створені умови, за яких вона відчувала б себе як у рідній сім'ї. Вихователь зобов'язаний повсякденно займатися ви-хованням дитини, стежити за режимом харчування, створенням нормальних санітарно-гігієнічних, побутових умов.

Він повинен виділити дитині житло, принаймні не гірше, ніж дитина займала раніше.

Цей обов'язок про надання житла дитині повинен бути зазначений у договорі, а орган опіки і піклування, як сторона договору, проконтролювати, щоб дитині були надані належні умови не тільки щодо житла, а й меблів, одягу тощо.

Якщо дитина дошкільного віку, бажано улаштувати її в дитячий садок, інший дитячий заклад. Вихователь зобов'язаний підтримувати зв'язок з вихователями дитячого закладу, користуватися їх порадами.

Вихователь повинен стежити за успіхами неповнолітнього у школі, іншому навчаль-ному закладі, забезпечити нормальними умовами для навчання в домашніх умовах, піклуватися про те, щоб у нього був письмовий стіл для приготування уроків, підручники, письмові приладдя тощо.

За який і чий рахунок патронатний вихователь має утримувати дитину?

У зв'язку з тим, що під патронат віддають дітей-сиріт, то вони одержують пенсії, соціальні виплати та інше, діти, позбавлені батьківського піклування, одержують аліменти, мають своє майно, доходи, як одні, так і інші можуть одержувати відшко-дування шкоди у зв'язку зі втратою годувальника.

Суми, що належать цим дітям, переходять у розпорядження патронатного вихователя і витрачаються на цих осіб.

Вони мають право як їх законні представники одержувати зазначені суми і витрачати їх на утримання осіб, над якими вони здійснюють патронаж, якщо того вимагають інтереси цих осіб.

Аліментами, пенсією, іншими доходами неповнолітні віком від 14 років розпоряджаються самі, а в деяких випадках — зі згоди вихователя, органів опіки та піклування.

Управління майном осіб, які перебувають під патронатом, умови відчуження їх майна, грошей та інших цінностей, виконання інших дій, пов'язаних із збереженням майна і управління ним, а також звіту перед другою стороною — органом опіки та піклування передбачається договором про патронат, а також відповідно до законодавства про укла-дення правочинів щодо майна неповнолітніх, передбаченого Цивільним кодексом України.

Утримувати дитину за власний рахунок патронатний вихователь не зобов'язаний, як не зобов'язаний він і утримувати себе і своїх членів сім'ї за рахунок патронованої дитини. За свою працю він одержує винагороду.

Патронатні вихователі не є опікунами, піклувальниками над патронованим дітьми, але їм частиною 3 ст. 255 СК надано право процесуального представництва (ст. 45 ЦПК).

Патронатні вихователі надають дітям сприяння при здійсненні ними своїх прав та виконання обов'язків, а також охороняють їх від зловживання з боку третіх осіб.

Патронатні вихователі виступають щодо захисту прав та інтересів дітей у всіх за-кладах, у тому числі і судових, на підставі договору про патронат.

Він, наприклад, має право звертатися до суду з позовами про стягнення аліментів на дитину, про призначення пенсій, інших соціальних виплат, про стягнення матеріальної та моральної шкоди у зв'язку зі втратою годувальника тощо.

Законодавець не називає про відповідальність патронатного вихователя за неналежне виховання дитини, за скоєння нею злочину, заподіяння матеріальної шкоди третім особам.

Якщо звернутися до статей 1178, 1179 ЦК України, то патронатні вихователі повинні нести відповідальність за незабезпечення догляду за дитиною з тим, щоб вона не вчинила дій на шкоду собі й іншим особам.

Так, наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 1178 ЦК України, якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування дитини в особи, яка здійснює нагляд за нею на підставі договору, ця особа зобов'язана відшкодувати шкоду, якщо не доведе, що шкода була завдана не з їхньої вини. контроль за діяльністю патронатних вихователів здійснює орган опіки та піклування як сторона в договорі, так і в силу своїх повноважень, наданих ст. 19 СК України і цивільним законодавством.

Дії, діяльність патронатних вихователів можуть бути оскаржені самими дітьми, залежно від їх віку, стану здоров'я, батьками, родичами дитини, якщо такі існують, до органів опіки, піклування, прокурора, суду.

Патронатний вихователь, як і будь-яка фізична особа, зобов'язаний відшкодувати майнову шкоду, заподіяну дитині неправомірними діями.

Відповідальність патронатного вихователя за шкоду, заподіяну дитині, визначається загальними правилами цивільного законодавства.


Получите за 15 минут консультацию юриста!