Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Прийомні батьки — подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Прийомні батьки несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей, передбачені статтею 150 цього Кодексу.

3. Прийомними батьками не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу.

4. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.Комментарий:

Стаття 2562 СК передбачає, хто може бути прийомними батьками, які вимоги до них ставляться у зв'язку з передачею їм на виховання дітей, які вони несуть обов'язки з виховання дітей, хто не може бути прийомними батьками і які їх процесуальні права по захисту дітей.

Так, прийомними батьками згідно з Положенням № 565 можуть бути особи, які пе-ребувають у шлюбі, а також особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які пройшли курс підготовки кандидатів у прийомні батьки.

Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї, обчислений за останні 6 календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), установлений законодавством.

Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов'язковому порядку мають пройти навчання, організоване місцевими відділами у справах сім'ї та молоді із залученням спеціалістів Державного інституту проблем сім'ї та молоді, за програмою, затвердженою Державним комітетом у справах сім'ї та молоді.

Кандидати у прийомні батьки подають до органу, який утворює прийомну сім'ю, такі документи:

заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім,ї; копії паспортів кандидатів у прийомні батьки; довідка про склад сім'ї (форма № 3); копія свідоцтва про шлюб;

довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);

довідка про доходи потенційної прийомної сім'ї; довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки; письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім'ї, засвідчена нотаріально.

Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування.

Прийомні батьки несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

Прийомні батьки несуть такі обов'язки з виховання і розвитку прийомних дітей

а) виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до сім'ї в якій проживають, свого народу, Батьківщини;

б) піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

в) забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до

самостійного життя;

г) поважати дитину.

Забороняються будь-які види експлуатації прийомними батьками прийомної дитини, фізичні покарання.

Відповідно до п. 14 Положення № 565, ст. 2562 прийомними батьками не можуть

бути особи, які:

а) не пройшли курси підготовки кандидатів у прийомні батьки;

б) обмежені у дієздатності;

в) визнані недієздатними;

г) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

д) були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;

е) перебування на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

ж) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

з) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

і) якщо на спільній житловій площі проживають члени сім'ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахил до насильства.

Частина 4 ст. 2562 СК передбачає право прийомних батьків на самозахист своїх прийомних неповнолітніх дітей.

Вони мають право звертатися до суду, органів державні влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів прийомної дитини як їх законні представники. Для здійснення права на самозахист прийомним батькам достатньо пред'явити договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, зразок якого додається до Положення № 565.


Получите консультацию юриста онлайн!