В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЩОДО її ВИХОВАННЯ (СТАТТЯ 261 СК)

1. Особа, яка взяла у свою сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, має права та обов'язки щодо її виховання та захисту відповідно до положень статей 249 і 262 цього Кодексу.Комментарий:

Стаття 261 СК при наданні іншій особі, яка взяла до себе дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на виховання і утримання, не мала на увазі опікунів, піклувальників, але права і обов'язки їх прирівняла до прав і обов'язків опікуна чи піклувальника. Цими правами і обов'язками є зобов'язання виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти.

Ця особа має право: а) самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендації органів опіки та піклування; 6) вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; в) немає права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами тощо.

Такими й іншими особами можуть бути: прийомні сім'ї (гл. 20 СК). Це та сім'я, яка добровільно зі згоди дитини взяла на виховання і спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дитячий будинок сімейного типу (гл. 20 СК). Це окрема сім'я, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не знаходиться у шлюбі, для забезпечення сімейного виховання і спільного проживання не менше 5 і не більше 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; патронат над дітьми (гл. 20 СК). Це договір про патронат, за яким орган опіки і піклування за оплату передає дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття.

Ці фактичні вихователі мають право на самозахист дітей, вихованців без спеціальних повноважень.

Такими самими правами наділені за певних умов сестри, брати, мачуха, вітчим та інші члени сім'ї (ст. 262 СК).