В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, не є таємним, якщо у державі, в якій усиновлювач постійно проживає і в яку має переїхати дитина, усиновлення не є таємним.

2. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, і якщо ця особа в Україні постійно не проживає, не є таємним.Комментарий:

Стаття 285 СК є теоретичною, містить в собі гаданий характер — якщо... якщо і не має практичного значення, особливо в судовій практиці.

Вона передбачає збереження таємниці усиновлення, як правило, завжди, якщо в державі, куди має переїхати усиновлена дитина, усиновлення згідно з їхнім законо-давством є таємним. При цьому не має значення для цих обставин, укладений чи ні з цією державою договір про надання правової допомоги.

У тому випадку, якщо в державі, куди повинна переїхати дитина у зв'язку з усинов-ленням її іноземцем, за законодавством цієї держави усиновлення не є таємним, не є воно таємним для сторін усиновлення і в Україні, а це означає, що за розголошення таємниці усиновлення ніхто не повинен нести відповідальності, яка передбачена Кримінальним кодексом України.

Якщо в договорі про надання правової допомоги між державою Україна і державою, в яку повинна виїхати усиновлена дитина, окремо оговорено про таємницю усиновлення, тоді діють усі правила про таємницю усиновлення, передбачені Сімейним кодексом України і тим законодавством держави, з якою укладено договір.

Частина 2 ст. 285 СК містить правило таємниці усиновлення дитини іноземцем, який є підданим держави, з якою Україна взагалі не має договору про надання правової допомоги, і якщо усиновлювач постійно не проживає в Україні. У цьому випадку усиновлення не є таємним ні для кого.

Якщо зробити виняток із правил і користуватися логічним висновком і тлумаченням цього закону (ч. 2 ст. 285 СК), то якщо іноземець, який усиновив в Україні дитину і усиновлена дитина залишилася б проживати в Україні, то усиновлення було б таємним з випливаючими з цього наслідками про таємність усиновлення.


Получите за 15 минут консультацию юриста!