В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Особливості дисциплінарної відповідальності адвокатівВиди, підстави та порядок притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності й рекомендації з її уникненню

Діяльність адвоката є досить специфічним різновидом професійної юридичної діяльності, спрямованої на захист порушених прав та представництво законних інтересів фізичних і юридичних осіб. У зв'язку з цим законодавство України висуває особливі вимоги до адвокатів, зокрема, встановлюючи не тільки суто юридичні обов'язки адвокатів, а й Правила адвокатської етики.

За порушення вимог Закону України «Про адвокатуру», законодавство України, яке регулює діяльність адвокатури, порушення адвокатом Присяги та Правил адвокатської етики адвокат у встановленому законом порядку може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Види дисциплінарних стягнень

Відповідно до положень ч. 1 ст. 16 Закону «Про адвокатуру» до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

• попередження;

• зупинка дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

• анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката - члена адвокатського об'єднання регулюється також статутом відповідного об'єднання.

Як бачимо, дисциплінарна відповідальність адвоката є в першу чергу засобом морального впливу на нього. Тим не менш, за умови вчинення адвокатом достатньо грубих дисциплінарних проступків притягнення до дисциплінарної відповідальності може призводити до повної заборони здійснення професійної адвокатської діяльності та до втрати відповідною особою статусу адвоката.

Дисциплінарна відповідальність адвоката є в першу чергу засобом морального впливу на нього

Відповідно до ст. 17 Закону «Про адвокатуру» адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках:

• засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

• обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

• грубого порушення вимог Закону та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.

Дисциплінарні порушення серед адвокатів є явищем досить поширеним, оскільки специфіка роботи адвоката (нервове напруження, перевантаження) така, що іноді важко запобігти дрібне порушення встановлених правил під час виконання своїх професійних обов'язків. Звичайно, при розгляді та вирішенні справи про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності враховуються всі обставини, при яких було допущено порушення, а також ступінь вини особи та ступінь заперечності наслідків такого порушення.

Рішення дисциплінарної палати КДКА

Законодавство України не передбачає конкретних складів дисциплінарних проступків адвокатів. Такий підхід можна вважати цілком виправданим, оскільки передбачити всі конкретні обставини і різновиди дисциплінарних порушень просто неможливо. Законодавством визначено основні принципи діяльності адвокатури України, встановлені моральні засади надання адвокатами правової допомоги. Разом з тим функції контролю моральності окремих адвокатів покладено Законом на адвокатські об'єднання і на дисциплінарні палати кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (далі - КДКА).

Саме рішенням дисциплінарної палати КДКА до адвоката застосовуються зазначені вище дисциплінарні стягнення. Практика діяльності КДКА різних регіонів України свідчить, що найчастіше до адвокатів застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді попередження. Цього, звичайно, достатньо, щоб адвокат звернув увагу на помилки у власній діяльності та відкоригував свою поведінку. Анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на практиці залишається винятковим засобом впливу на адвокатів. У середньому по Україні за рік одна дисциплінарна палата КДКА застосовує вказане дисциплінарне стягнення не більше 6 - 8 разів (інформація взята з відкритих джерел ЗМІ - прим. Авт.).

Анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю як захід дисциплінарного стягнення застосовується досить рідко

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону «Про адвокатуру» рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури або в судовому порядку.

Законодавством України не встановлюється якогось окремого переліку осіб, які можуть звертатися до дисциплінарної палати КДКА з метою порушення проти адвоката справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності. На практиці найчастіше такі звернення надходять від посадових і службових осіб судових та правоохоронних органів, у взаємодії та протистоянні з якими адвокат здійснює свою професійну діяльність і, відповідно, може допустити дисциплінарний проступок. Однак можуть звертатися до дисциплінарної палати КДКА і клієнти адвоката (фізичні та юридичні особи), якщо вони з тих чи інших причин не задоволені результатом наданих їм адвокатських послуг.

«Золоте правило» адвокатської діяльності

Ні для кого з членів професійної юридичної громадськості не є секретом, що частенько посадові та службові особи судових та правоохоронних органів використовують свою можливість звернення до КДКА як один із засобів тиску на адвокатів. У таких випадках адвокату досить легко відстояти свою правоту, оскільки підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності зазвичай відсутні. Якщо ж у КДКА звертається клієнт, незадоволений наданими адвокатом послугами, відстояти свою позицію адвокату набагато складніше.

Відповідно до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, під час розгляду справи про дисциплінарну відповідальність адвоката і припинення адвокатської діяльності участь адвоката, який притягується до дисциплінарної відповідальності, є обов'язковою.

Проте повторна неявка адвоката без поважних причин не перешкоджає розгляду справи за його відсутності.

Посадові та службові особи судових та правоохоронних органів використовують свою можливість звернення до КДКА як один із засобів тиску на адвокатів

На початку засідання адвокат, який притягується до дисциплінарної відповідальності, має право заявити відвід голові або членам дисциплінарної палати КДКА. У ході засідання адвокат має право у будь-який момент заявляти клопотання і давати додаткові пояснення. На розсуд дисциплінарної палати можуть бути заслухані повідомлення інших осіб, запрошених з ініціативи як адвоката, так і палати, оголошені документи і досліджені наявні у справі інші матеріали, а також матеріали, представлені додатково.

Рішення по справі виноситься у відсутності адвоката, щодо якого порушено дисциплінарну справу.

Найчастіше звернення незадоволеного клієнта в КДКА є скоріше свідченням невміло вибудуваних відносин «адвокат - клієнт», ніж ознакою певного систематичного порушення адвокатом своїх професійних обов'язків щодо цього клієнта.

Для того щоб мінімізувати невдоволення клієнта отриманої послугою адвокат і на початку прийняття адвокатського доручення у справі, і протягом усього періоду виконання взятого доручення повинен регулярно сповіщати клієнта про здійснені заходи, отриманих та очікуваних результатах. Ні в якому разі не можна створювати у клієнта ілюзорне уявлення про можливий результат діяльності адвоката, щоб у нього не виникало необгрунтованих очікувань, а значить, не було підстав для подальшого звернення до КДКА або до суду для притягнення адвоката до цивільно-правової відповідальності (якщо мали місце матеріальні збитки клієнта).

У даному контексті «золотим правилом» побудови відносин між адвокатом і клієнтом залишається принцип «пообіцяй менше - зроби більше». Важливість цього принципу особливо зростає в нашій країні, оскільки українське законодавство досі не передбачає традиційних для західних країн інститутів страхування ризиків адвокатської діяльності або страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів.

ВИСНОВКИ:

Накладення дисциплінарних стягнень є досить поширеним, але в той же час не особливо небезпечним видом відповідальності адвокатів. Його використовують як правоохоронні органи для тиску на адвокатів, так і клієнти, що залишилися незадоволеними роботою адвоката. Але якщо в першому випадку підстави для притягнення до відповідальності відсутні взагалі, то в другому можливі певні неприємності. Для їх уникнення у відносинах з клієнтами адвокатам необхідно золоте правило: «пообіцяй менше - зроби більше».

Котирло Андрій,

Адвокат АО «АФ «АКТІО»