В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Виключення учасника з ТОВ з причини систематичного невідвідування загальних зборівЧи може держреєстратор відмовити в реєстрації змінених відомостей про юрособу в Єдиному реєстрі, якщо учасник ТОВ був виключений з товариства за систематичне невідвідування загальних зборів ТОВ, про що зборами було прийнято відповідне рішення (можливо неправомірне) і внесені відповідні зміни до Статуту? Що буде доказовою базою систематичного невідвідування, систематичного невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, перешкоджання діяльності товариства, якщо раптом учасник ТОВ оскаржить рішення загальних зборів у суді? Ці питання задав один з учасників форуму на ЛІГА: ЗАКОН.

Позиція 1. Законодавством (зокрема ст. 19 Закону «Про господарські товариства») не закріплена обов'язок учасника (засновника) товариства систематично відвідувати загальні збори. Тому систематична неявка на загальні збори не є підставою для виключення учасника з товариства. Відповідно до ст. 29 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін про юрособу, які містяться в Єдиному держреєстрі, якщо: документи подані не за місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають вимогам, встановленим ч. 5 ст. 8 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»; документи подані не в повному обсязі; документи подані особою, яка не має відповідних повноважень; якщо держреєстратору прийшло вступило в силу рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій. Крім того, якщо в Статуті не прописано таку підставу для виключення з суспільства, як систематичне невідвідування загальних зборів, то рішення товариства про виключення з цієї причини буде вважатися неправомірним.

Позиція 2. Відповідно до ст. 64 Закону «Про господарські товариства» учасника ТОВ можна виключити з товариства, тільки якщо учасник систематично не виконує або виконує не належним чином свої обов'язки, або своїми діями перешкоджає досягненню ТОВ своїх цілей. Виключення з ТОВ відбувається на підставі рішення учасників ТОВ, які володіють у сукупності більш ніж 50% загальної кількості голосів учасників товариства. Інших підстав для виключення з числа учасників товариства (у тому числі і систематична неявка на збори учасників товариства) не передбачено.

Думка «Ю & З»: Як показує практика, спори, що виникають найчастіше всередині ТОВ, пов'язані з відсутністю взаєморозуміння між самими учасниками товариства. Це призводить до виникнення конфлікту і як наслідок до спроб подальшого виключення конфліктуючого учасника з товариства. Відповідно до ч. 1 ст. 64 Закону «Про господарські товариства» учасник товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключений з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. Потрібно звернути увагу на те, що виключення загрожує тільки тим учасникам товариства, які мають менше половини голосів від загальної кількості. Якщо особі належить 50% голосів, то можливість виключити його з товариства практично дорівнює нулю.

Для всіх інших учасників процедура дуже реальна. Відповідно до ст. 64 Закону України «Про господарські товариства» підставою для виключення учасника може стати: систематичне невиконання учасником своїх зобов'язань перед суспільством; неналежним чином виконання своїх зобов'язань; перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства. При цьому обов'язки учасників товариства передбачені ст. 11 Закону «Про господарські товариства». Оскільки обов'язки, зазначені в цій статті, носять загальний характер, кожне суспільство має конкретизувати їх у своєму засновницькому договорі.

У силу приписів ст. 10 Закону «Про господарські товариства» виключити учасника товариства за систематичне невідвідування загальних зборів не можна, так як як участь у загальних зборах є правом, а не обов'язком учасника товариства. Підтвердженням цьому служить судова практика, наприклад, постанову ВГСУ від 05.02.2009 у справі № 12/124пн.

У той же час виключити учасника можна за невиконання обов'язків або неналежне виконання обов'язків або перешкоджання товариству в досягненні його цілей. Це, зокрема, підтверджується судовою практикою: постанова ВГСУ від 12.02.2008 р. у справі № 2-5/5930-2007, постанову ВГСУ від 05.02.2009 р. у справі № 12/124пн. У постанові ВГСУ № 12/124пн від 05.02.2009 зазначено, що ст. 100, п. 7 ч. 4 ст. 145 ЦК України та ст. 64 Закону «Про господарські товариства» передбачено можливість виключення учасників з ТОВ, якщо вони систематично не виконують або неналежним чином виконують свої обов'язки, або перешкоджають досягненню суспільством поставлених цілей. У цьому зв'язку ВГСУ вказує, що: «решение про віключення участника з господарського товариства винне буті обгрунтовано причинами такого віключення и зазначено, Які самє факти невиконання статутне обов'язків стали підставою віключення участника з товариства, в чому Полягає сістематічність невиконання учасником товариства его обов ' язків, Якими самє діямі (бездіяльністю) учасник перешкоджає досягнені цілей товариства. Відсутність відповідніх відомостей у рішенні про віключення участника з товариства может буті підставою Визнання такого решение недійснім за покличте даного участника ».

Що стосується відмови у реєстрації змін про юрособу в Державному реєстрі. Ч. 11 ст. 29 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» містить вичерпний перелік підстав для відмови у реєстрації змін. Відмовити в реєстрації змін реєстратор має право, якщо документи подані не за місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають вимогам, встановленим ч. 5 ст. 8 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»; документи подані не в повному обсязі; документи подані особою, яка не має відповідних повноважень; якщо держреєстратору прийшло вступило в силу рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій. Таким чином, реєстратор не має права відмовити у реєстрації змін через те, що на його думку не було дотримано процедура або рішення є неправомірним, оскільки реєстратори не наділені правом оціночного судження про правомірність рішення загальних зборів. Проте якщо у реєстратора буде на руках судове рішення (причому набрало законної сили), яке підтверджує неправомірність рішення загальних зборів, то реєстратор має право відмовити у внесенні відповідних змін.

ВИСНОВОК:

Відповідно до ст. 64 Закону України «Про господарські товариства» підставою для виключення учасника може стати: систематичне невиконання учасником своїх зобов'язань перед суспільством; неналежним чином виконання своїх зобов'язань; перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства. Невідвідування учасником загальних зборів не може бути підставою для виключення його з товариства в силу приписів ст. 10 Закону «Про господарські товариства».

Відмовити в реєстрації змін про юрособу через те, що рішення загальних зборів учасників є неправомірним, реєстратор не має права в силу ч. 11 ст. 29 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Проте якщо у реєстратора є вступило в силу рішення суду, яке підтверджує неправомірність рішення загальних зборів, то реєстратор має право відмовити у реєстрації змін.


Получите за 15 минут консультацию юриста!