Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Адміністративно-державне управління в країнах заходу: США, Великобританія, Франція, Німеччина

Авторы: І. А. Василенко
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2002
Количество страниц: 200

Формат файла: doc


Краткое описание:

І. А. Василенко

Адміністративно-державне управління в країнах заходу: США, Великобританія, Франція, Німеччина

Видання друге, перероблене і доповнене

Рекомендовано Міністерством освіти Російської Федерації

в якості навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами і спеціальностями «Політологія», «Державне та муніципальне управління», «Юриспруденція»

Москва • «Логос» • 2001

Рецензенти:

Доктор історичних наук К. С. Гаджієв

Доктор філософських наук А. С. Панарін

Василенко І. А.

У 19 Адміністративно-державне управління в країнах Заходу: США, Великобританія, Франція, Німеччина: Навчальний посібник. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Видавнича корпорація «Логос», 2001. - 200 с.

Розглядаються теорія і практика державного адміністрування в чотирьох країнах Заходу, де склалися найбільш ефективні демократичні моделі державної служби. Аналіз та критичне осмислення міжнародного досвіду орієнтовані на потреби розвитку російської концепції державної служби. Друге видання на відміну від першого (М.: Логос, 1998) містить главу, присвячену менеджменту в державних організаціях.

Для студентів, які навчаються за напрямами і спеціальностями «Політологія», «Державне та муніципальне управління», «Юриспруденція». Представляє інтерес для політичних і державних діячів, науковців і фахівців в галузі управління та державної служби.

Передмова

Адміністративно-державне управління - молода, швидко розвивається область наукового знання. В останні роки в нашій країні стрімко зростає інтерес до досягнень в цій науці, оскільки підготовка кваліфікованих професійних державних службовців стає настійною вимогою часу. Країни Заходу першими встали на шлях наукової організації праці державних службовців, що обумовлює інтерес фахівців до досвіду цих країн.

Перше видання навчального посібника професора І. А. Василенко, що побачило світ у 1998 році, було доброзичливо зустрінута як викладачами, так і студентами. Насамперед їм імпонував авторський підхід, що відрізняється неупередженим науковим аналізом, відсутністю ідеологічного підгрунтя, ясністю викладу матеріалу. Не випадково цією роботою зацікавився міжнародний журнал «Проблеми теорії та практики управління», що опублікував серію статей І. А. Василенко, де представлений аналіз структур державного управління у Великобританії, Франції та Німеччини.

На хвилі читацької уваги видавництво «Логос» прийняло рішення про друге видання навчального посібника в переробленому варіанті. У новій главі - «Менеджмент у державних організаціях» - розглядаються питання формування стратегічного державного менеджменту, теорії прийняття державних рішень, проблеми переговорного процесу, а також організація інноваційної діяльності в структурах державної адміністрації.

До досягнень західної науки в галузі державного адміністрування автор ставиться з належною увагою, але без зайвого пієтету, справедливо зазначаючи, що ні в одній країні світу поки не створено досконалої системи державного менеджменту. Книга містить чимало позитивних узагальнень та критичних зауважень щодо методів адміністративно-державного управління в країнах Заходу, організації підготовки державних службовців.

До уваги читачів пропонуються складні проблеми державного адміністрування, ще не вирішені сучасною наукою, що робить навчальний посібник цікавим не тільки для студентів, але й для широкого кола фахівців в галузі управління.

І. К. Пантін

доктор філософських наук, професор, політичний директор журналу «Поліс - Політичні дослідження»


Получите за 15 минут консультацию юриста!