В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Авторы: Деркач В. Ю.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2010
Количество страниц: 258

Формат файла: doc


Краткое описание:

АГРАРНОЕ ПРАВО

конспект Лекций

Составитель Деркач В. Ю.

Аграрне право - система правових норм, що регулюють суспільні відносини з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а так само відносини щодо їх виробничо-технічного та соціального забезпечення.

У загальній частині містяться положення та інститути, що мають значення для всього аграрного права.

Особлива частина аграрного права складається з таких розділів, як правовий режим земель, що використовуються сільськогосподарськими комерційними організаціями, та охорона навколишнього природного середовища; правовий режим майна сільськогосподарських організацій; правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій; правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві; правове регулювання оплати праці та розподілу доходів у сільськогосподарських комерційних організаціях, захист прав сільськогосподарських комерційних організацій; відповідальність за порушення аграрного законодавства. Спеціальна частина аграрного права присвячується основним рис аграрного права зарубіжних країн, правовому регулюванню земельної та аграрної реформ в цих країнах.

В останній чверті ХХ століття ця галузь пережила свій колгоспний період розвитку і перетворилася в сільськогосподарське право, а вже з сільськогосподарського права трансформувалася в аграрне право.

Ці пошуки найменування галузі диктувалися пошуками нових форм і реальними змінами, які відбувалися в агропромисловому комплексі країни.

В даний час назва галузі стабілізувалося, але не можна цього сказати відносно його змісту.

Здійснювана в країні аграрна реформа та соціальні процеси, протягом тривалого часу будуть впливати на зміст аграрного законодавства.


Получите за 15 минут консультацию юриста!