В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Міжнародне інвестиційне право: теорія і практика застосування

Авторы: Фархутдінов І. З.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2005
Количество страниц: 321

Формат файла: pdf


Краткое описание:

Клувер ", 2005 р.

Передмова

Глава I. Тенденції та проблеми правового регулювання іноземних інвестицій в умовах

глобалізації

1.1. Глобалізація і геоекономіка: нові парадигми світоустрою

1.1.1. Глобалізація і геоекономіка: проблеми і перспективи

1.1.2. Неоліберальний міжнародний економічний порядок - основа глобалізації

1.1.3. Роль іноземних інвестицій в глобалізації світової економіки

1.2. Міжнародне право в умовах глобалізації

1.2.1. Міжнародне право та міжнародне економічне право: проблеми взаємодії та

взаємовпливу

1.2.2. Міжнародне право або глобальне право

1.2.3. Транснаціональні корпорації та міжнародне інвестиційне право

Глава II. Міжнародне інвестиційне право як галузь права, галузь науки та галузь навчальної

дисципліни

2.1. Міжнародне інвестиційне право, як галузь права

2.1.1. Ускладнення структури нормативної системи міжнародного права в умовах глобалізації

2.1.2. Міжнародне інвестиційне право - комплексна галузь права

2.1.3. Джерела міжнародного інвестиційного права

2.1.4. Принципи і норми міжнародного інвестиційного права

2.2. Міжнародне інвестиційне право як наукова дисципліна

2.2.1. Особливе місце міжнародного інвестиційного права як наукової дисципліни

2.2.2. Історія вивчення міжнародного інвестиційного права як науки

2.2.3. Теоретико-пізнавальні основи міжнародного інвестиційного права як науки

2.3. Міжнародне інвестиційне право як навчальна дисципліна

Глава III. Формування та розвиток міжнародно-правового регулювання іноземних

інвестицій

3.1. Генезис і еволюція міжнародно-правових інвестиційних відносин

3.1.1. Поява зачатків міжнародних інвестиційних відносин

3.1.2. Міжнародний мінімальний стандарт цивілізованості

3.1.3. Доктрина Кальво

3.2. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій на

багатосторонній основі

3.2.1. Багатостороннє регулювання іноземних інвестицій

3.2.2. Договір до Енергетичної Хартії - глобальний підхід до створення міжнародного

інвестиційного режиму

3.3. Правове регулювання іноземних інвестицій на двосторонній основі

3.3.1. Двостороннє міждержавне регулювання іноземних інвестицій

3.3.2. ДЕХ і ДІД: порівняльний аналіз

3.4. Міжнародне регіональне співробітництво в сфері правового регулювання іноземних

інвестицій

3.4.1. Глобалізація та регіоналізація: дві ключові тенденції сучасних міжнародних

економічних відносин

3.4.2. Європейський Союз, ОЕСР

3.4.3. АСЕАН

3.4.4. САРС

3.4.5. БІМСТЕК, АРС-СІО, ЕСО

3.4.6. Регіональне інвестиційне співробітництво на Африканському континенті (ЦЕСВС, ЗЕВС,

ЮСР та ін)

3.4.7. Міжарабська компанія з гарантування інвестицій

3.4.8. Західні субрегіональні інтеграційні утворення

Глава IV. Юридична природа основних понять у міжнародному інвестиційному праві

4.1. Загальні положення

4.2. Іноземні інвестиції

4.3. Іноземні інвестори

4.4. Інвестиційні угоди

4.5. Сутність правового механізму угод про розподіл продукції (УРП)

4.6. Лізинг як одна з форм залучення іноземних інвестицій

Глава V. Забезпечення правових гарантій іноземних інвестицій шляхом гармонізації

міжнародних та внутрішніх правових норм

5.1. Допуск, заохочення та захист іноземних інвестицій в міжнародному інвестиційному праві

5.2. Правові режими іноземних інвестицій

5.3. Стабілізаційна застереження - важлива гарантія іноземних інвестицій

5.4. Націоналізація у міжнародному інвестиційному праві: теорія і практика застосування

5.4.1. Історичні аспекти

5.4.2. Примусове вилучення іноземної власності: проблеми понятійного апарату

5.4.3. Приховані (повзучі) форми націоналізації

5.4.4. Міжнародне право про компенсацію при націоналізації

5.4.5. Російське законодавство про націоналізацію

5.4.6. Двосторонні угоди про компенсації

5.5. Гарантія переказу платежів, пов'язаних з іноземною інвестиційною діяльністю

5.6. Інститут суброгації в міжнародному інвестиційному праві

Глава VI. Співвідношення міжнародно-правового і внутрішньодержавного регулювання

іноземних інвестицій у Росії

6.1. Юридична природа міжнародних договорів та їх роль в російській правовій системі

6.2. Міжнародні двосторонні угоди Росії як правової регулятор іноземних

інвестицій

6.3. Особливості реалізації норм міжнародного інвестиційного права в російському

законодавстві

Глава VII. Міжнародно-арбітражний механізм врегулювання інвестиційних спорів

7.1. Еволюція системи міжнародно-правового врегулювання інвестиційних спорів

7.2. ІКСІД - механізм гармонізації міжнародного і національного права

7.3. ДІД - двосторонній договірний механізм вирішення інвестиційних спорів

7.4. Міжнародні регіональні арбітражні механізми


Получите за 15 минут консультацию юриста!