В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Нотаріат: Підручник

Авторы: В. В. Комаров
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2010
Количество страниц: 240

Формат файла: doc


Краткое описание:

Рецензенти

До 63 М. І. Штефан,

доктор юридичних наук, професор;

Ю. М. Грошевий,

доктор юридичних наук, професор Автори

В. В. Комаров,

член-кореспондент Академії правових наук України, професор, завідувач кафедри

цивільного процесу Національної юридичної академії України

імені Ярослава Мудрого:

глава II (§ 1, 2), глава V, глава VII, глава VIII,

глава X, глава XI;

В. В. Баранкова,

кандидат юридичних наук,

викладач кафедри цивільного процесу

Національної юридичної академії України

імені Ярослава Мудрого:

глава I, глава II (§ 3), глава III, глава IV, глава VI, глава IX, глава XII

Комаров В. В., Баранкова В. В.

К63 Нотаріат: Підручник. - Харків: Консум, 2000. - 240 с.

ІЗВК 966-7124-59-2

У підручнику викладається курс нотаріату та нотаріального процесу. Розглянуто поняття нотаріату та нотаріального процесу, його принципи, порядок вчинення окремих нотаріальних дій.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців, юристів-практиків

ЗМІСТ

Глава I. Виникнення і розвиток

нотаріату 3

§ 1. Виникнення нотаріату

в Західній Європі 3

§ 2. Виникнення і розвиток вітчизняного

нотаріату 16

§ 3. Сучасні системи нотаріату. Нотаріат

латинської школи та законодавство

Україна: порівняльний аспект 29

Глава II. Організаційні основи діяльності

нотаріату 36

§ 1. Система і компетенція нотаріальних

органів 36

§ 2. Порядок призначення на посаду

та звільнення з посади нотаріуса 43

§ 3. Приватна нотаріальна діяльність 49

Глава III. Нотаріат в системі юстиції 56

§ 1. Поняття нотаріату 56

§ 2. Нотаріат як інститут превентивного

правосуддя 60

§ 3. Норми, що регулюють

нотаріальне виробництво, в системі права 64

Глава IV. Нотаріальний процес 69

§ 1. Поняття нотаріального процесу 69

§ 2. Суб'єкти нотаріального процесу 73

§ 3. Стадії нотаріального процесу 77

§ 4. Нотаріальні виробництва 85

Глава V. Принципи нотаріального процесу 91

§ 1. Поняття і система принципів

нотаріального процесу 91

§ 2. Зміст принципів нотаріального

процесу 92

236

Глава VI. Загальні правила вчинення нотаріальних

дій 101

§ 1. Місце і час вчинення нотаріальних

дій 101

§ 2. Оплата вчинюваних нотаріальних

дій 106

§ 3. Вимоги, що пред'являються до нотаріальних

документам 111

§ 4. Інші правила вчинення нотаріальних

дій 123

Глава VII. Оскарження нотаріальних дій

або відмови в з сог-сршеніі 128

§ 1. Підсудність, 128

§ 2. Підвідомчість 130

§ 3. Порушення справи 131

§ 4. Підготовка і розгляд справи 134 *

Глава VIII. Посвідчення безперечних прав 137

§ 1. Видача-свідоцтва про право

на спадщину 137

§ 2, Видача свідоцтва про право власності

на частку в спільному майні подружжя 147

§ 3. Видача свідоцтва про придбання

жилих будинків з прилюдних торгів 151

Глава IX. Посвідчення безспірних фактів 152

§ 1 Основні правила посвідчення

угод; 152

§ 2. Посвідчення угод про відчуження

частки майна '. 159

§ 3. Посвідчення угод

про відчуження нерухомого майна 163

§ 4. Посвідчення договорів довічного

змісту 168

§ 5. Посвідчення шлюбного контракту 170

§ 6. Посвідчення договорів застави 172

§ 7. Посвідчення заповітів 174

237

§ 8. Посвідчення доручень 179

§ 9. Посвідчення вірності копій документів

і виписок з них 182

'§ 10. Засвідчення справжності підпису

на документах 185

§ 11. Посвідчення правильності перекладу 187

§ 12. Посвідчення факту, що громадянин

є живим. Посвідчення факту

перебування громадянина в певному

місці. Посвідчення тотожності

громадянина з особою, зображеною на

фотографії. Посвідчення часу

пред'явлення документів 188

§ 13. Передача заяв фізичних та

юридичних осіб * 191

§ 14. Прийняття в депозит грошових сум

і цінних паперів 192

§ 15. Вчинення морських протестів 194

Глава X. Охоронні нотаріальні

дії 196

§ 1. Вжиття заходів до охорони спадкового

майна 196

§ 2. Накладання заборони на відчуження

нерухомого майна 206

§ 3. Прийняття документів на зберігання 209

Глава XI. Нотаріальні дії, спрямовані

на надання документам виконавчої

сили 211

§ 1. Вчинення виконавчих написів 211

§ 2. Вчинення протестів векселів 219

§ 3. Посвідчення неоплати чеків 226

Глава XII. Меяодународное співробітництво

у сфері нотаріату 228

§ 1. Забезпечення реалізації права

спадкування 228

238

§ 2. Прийняття нотаріусами документів,

складених за кордоном ... •. 230

§ 3. Забезпечення доказів, необхідних

для ведення справ в органах іноземних

держав 232


Получите за 15 минут консультацию юриста!