В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Правова система США - Підручник

Авторы: Александров А. В., Власіхін В. А., Коновалов А. Л., Мішин А. О., Провоторова Є. Д., Таратухина Д. С., Шварц О. А., за участю Русова О. М.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2006
Количество страниц: 1216

Формат файла: doc


Краткое описание:

Переклад з англійської мови:

Правова система США. 3-й випуск. - М.: «Нова юстиція»

У книзі, що складається з 17 глав, досліджуються найбільш важливі аспекти американського цивільного права та цивільного процесу, кримінального права і кримінального процесу, конституційного права та адміністративного права, викладаються основи змагальної системи правосуддя в США, джерела права та процес тлумачення права і обгрунтування прийнятого рішення в системі загального права, заснованої на судових прецедентах, що формулюють правові норми. У книзі також описуються головні організаційні особливості федерального уряду та органів влади в штатах і функціонування правових інститутів, таких як суди, адміністративні відомства, прокуратура і адвокатура. Обширні виноски містять посилання на нормативні джерела та рекомендовані роботи американських вчених для огоріентірованія тих читачів, які побажали б самостійно проводити дослідження правової системи США. Цій же меті служить і включене в книгу «Керівництво для читача і введення в бібліографію».

Призначається для іноземних юристів, студентів та аспірантів юридичних вузів, наукових працівників, державних службовців та читачів, які проявляють інтерес до правової системи США. Книга може бути використана як навчальний посібник з курсу американського права, як довідник або для самоосвіти.

© 2002 Компанія Wfest Group. Перекладено, опубліковано і поширюється за договором між компанією Wfest Education Group і Вільямом Бернама

© Переклад 2006 Компанія W; st. підприємство компанії Thomson. Всі права зашішени. Зміст цієї публікації не може відтворюватися, повністю або частково, без письмового дозволу компанії W; st, бЮОррегшап Drive, Eagan, MN 55123 USA

© 2002 Wfest Group. Translated, published and distributed by Agreement between Wfest Education Group and William Burnham.

© Translation 2006 by Wfest, a business of the Thompson Company. All rights reserved. The contents of this publication cannot be reproduced in whole or in part without the written consent of Wfest Publishing, 610 Opperman Drive, Eagan, MN 55123 USA

© РІО «Нова юстиція» (оформлення, ред. Підготовка), 2006

Справжня книга видана за фінансової підтримки Програми правових ініціатив для країн Центральної Європи та Євразії Американської асоціації юристів (ABA CEELI), Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE / ODHIR) та Програми університетських партнерств Бюро з освітніх та культурних питань Державного департаменту США (NISCUPP).

Фінансова допомога ABA CEELI і OSCE / ODHIR була використана для оплати витрат на видавничий процес. Засоби ABA CEELI отримані з фондів московської місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (грант № 118-G-00-99-00160); внесок OSCE / ODHIR в це видання фінансувався Державним департаментом США.

Переклад і наукове редагування перекладу книги були профінансовані NISCUPP за грантом № IA-ASMA-G9190319 в якості однієї зі складових програми партнерства юридичного факультету Мічиганського державного Університету імені Уейна в м. Детройті та юридичного факультету Марійського державного університету (м. Йошкар-Ола, Республіка Марій Ел, Росія), що здійснювалася з 1999 по

2003 год.

Професор Вільям Бернам, автор тексту англійською мовою, сприяв у редагуванні перекладу оригіналу на російську мову і контролював процес редагування відповідно до ліцензії, виданої компанією West, підприємством компанії Thomson. Компанія West зберігає за собою авторське право на російський переклад. Всі точки зору і погляди, викладені в книзі, належать професору Вільяму Бернама і не обов'язково збігаються з поглядами Американської асоціації юристів, ABA-CEELI, USAID, OSCE / ODHIR, Державного департаменту США, NISCUPP чи Уряду США.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ДО російського видання 35

ПЕРЕДМОВА ................................................. .. 37

КЕРІВНИЦТВО Д ЛЯ ЧИТАЧА І ВСТУП

У бібліограф ............................................... 39

Глава I. КОНСТИТУЦІЙНА ІСТОРІЯ

І ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ США 45

A. Трохи конституційної історії 46

1. Боротьба за незалежність від колоніального режиму

правління і устремління до створення Союзу ............. 46

2. Статті Конфедерації ................................. 46

3. Конституційний конвент ............................ 48

4. Ратифікація Білля про права ........................... 49

B. Державний устрій за Конституцією США 1787 ........................................... ... ^

1. Законодавча влада ................................ JU

2. Виконавча влада ................................ 53

3. Судова влада ...................................... 56

C. Поділ і баланс влади між гілками влади федерального уряду .......................... 58

1. Народження і енергійна реалізація повноваження судового конституційного нагляду ................... 59

2. Розширення обсягу влади Президента США ............ 63

3. Пришестя і розростання адміністративних відомств .. 67

4. Наглядові та расследовательскіе повноваження Конгресу .... 69

Д. Штати і федералізм .................................... 72

1. Пристрій механізму влади штату та повноваження

органів влади штату .................................. ^ 3

2. Зміни в механізмі «вертикального» федералізму: розростання влади федерації ......................... 77

a. Розвиток распространітельного тлумачення обсягу федеральної влади на ранніх етапах розвитку США ... 77

b. Опір штатів розростанню федеральної влади; Громадянська війна і поправки до Конституції США, прийняті за результатами Громадянської війни ... 79

c. Федеральна влада з середини XX століття ........... 82

d. Обумовлене витрачання коштів ................. 86

3. Зміни в механізмі горизонтального федералізму:

розмивання меж штатів ............................. 87

Є. Вплив державного устрою на правову

систему: короткий огляд ................................ 91

1. Наслідки вертикального федералізму: паралельні повноваження федерації і штатів у сфері законотворчості та розгляду судових спорів

на одній і тій же території .......................... 91

a. Паралельні повноваження федерації і штатів

у сфері законотворчості ........................... 91

b. Паралельні повноваження федерації і штатів

у сфері розгляду судових спорів ............... 96

2. Наслідки горизонтального федералізму: паралельні повноваження штатів у сфері розгляду судових спорів та у сфері законотворчості ............. 97

3. Вплив принципів поділу влади

та федералізму на діяльність федеральних судів ........ 99

ГЛАВА І. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА ........... 103

A. Джерела права. Ієрархія джерел права ....... ПдЗ

1. Писане право ................................................ ............................ 103

2. Прецедентне право ................................................ .................... 105

a. Судові прецеденти на основі загального права ................ 106

b. Судові прецеденти, створювані тлумаченням писаного права ........................................... ........................... 107

3. Ієрархічна система джерел права .............................. 108

B. Загальне право ................................................ .................................. Ю9

1. Короткий екскурс в історію .............................................. ........ 109

2. Характеристика судового процесу за правилами розгляду спорів у судах обшего права ............................ 111

3. Проблема зворотної сили норми права .................................. 118

C. Статутне право в системі загального права .......................... 120

1. Розвиток статутного права ............................................... ......... 120

2. Ставлення системи загального права до статутам ...................... 121

3. Фактори, що зумовили ставлення системи загальної

права до статутам ............................................... ........................... 123

4. Спроби кодифікації права ......................... 125

D. Методи тлумачення статутів ........................ 127

1. Правило явного сенсу ............................... 127

2. Правило явного сенсу і історія прийняття законодавства ..................................... 129

3. Правило громадського призначення ................... 32

4. Контекст формулювань закону ........................

5. Презумпції щодо використовуваних

в законі формулювань .............................. 134

6. Вплив зовнішніх чинників на процес тлумачення законодавства .....................................

7. Менш традиційні підходи до тлумачення законодавства ....................................

a. Норми загального права, створювані під впливом

законодавства .................................

b. Мотивування судового рішення за аналогією

без звернення до загального права ...................... 140

E. Форма і загальна природа прецедентного права 141

1. Види і структура судових думок .................... J41

2. Прецедентна сила судових рішень ................. 142

F. Процедура правового обгрунтування в прецедентному

144

праві .................................................

1. Дедуктивне обгрунтування судового рішення на основі

існуючих норм прецедентного права .............. 145

a. Формулювання резолютивної узагальнення

або встановлюваної у справі норми права ........... 145

b. Dictum ........................................... 146

з Множинні і припускаються резолютивні

147

узагальнення .......................................

d. Синтез норми права на основі кількох судових ^

рішень .........................................

2. Обгрунтування судового рішення безпосередньо

за аналогією з раніше встановленими прецедентами ..... 149

а Процедура обгрунтування судового рішення

за аналогією з раніше встановленими прецедентами ... 149

b. Оцінка відмінностей фактичних обставин

в прецедентах, що встановлюються на основі норм ^ ^

загального права .....................................

c. Вибір між дедукцією і аналогією в правовому

обгрунтуванні: прості і складні справи .............. 152

3. Обгрунтування судового рішення прецедентами,

встановленими на основі тлумачення статутів ......... , Bi

a. Дедуктивне обгрунтування та обгрунтування за аналогією з прецедентами, встановленими на основі тлумачення статутів ...............................

b. Оцінка фактичних відмінностей у прецедентах,

встановлюються на основі тлумачення статутів ...... 154

G. Методи юридичного дослідження і форми правової

аргументації ................................................. ............................... 155

1. Бібліотечні джерела первинних матеріалів ................ 155

2. Вторинні джерела ................................................ ................ 157

3. Організація юридичного дослідження ............................ 160

4. Комп'ютеризовані юридичні дослідження .......... 161

5. Форми правової аргументації ............................................... .162

ГЛАВА III. Змагальної системи

СУДОЧИНСТВА І СУД ПРИСЯЖНИХ ......... 164

A. Характеристика і логічне обгрунтування змагальної системи судочинства ........... 165

1. Потреба в процесуально пасивному суб'єкті прийняття рішень ................................... 165

2. Представлення сторонами своїх доказів

і доводів в суді ...................................... 167

3. Як структурувати судовий розгляд, щоб викликати і підтримати зіткнення протилежних упереджених точок зору у справі ..................... 168

4. Як організувати судовий розгляд, щоб забезпечити рівність змагальних можливостей сторін ................................. 171

B. Суд присяжних ....................................... 172

1. Трохи історії суду присяжних та порівняльно-правові коментарі ............................... 173

2. Розподіл обов'язків між суддею

і присяжними засідателями .......................... 174

3. Основні риси сучасного суду присяжних ......... 177

C. Змагальне судовий розгляд з участю присяжних і роль у ньому адвоката .................... 181

1. Відбір присяжних .................................... 182

2. Вступні заяви адвокатів сторін ............. 185

3. Подання доказів і свідчень свідків ---- 187

a. Показання свідків ............................. 188

(1) Прямий допит ............................... 189

(2) Перехресний допит .......................... 191

(3) Повторний допит свідка після перехресного допиту ......................... 192

b. Процесуальні заперечення ....................... 193

c. Експоновані докази: речові, наочні та письмові ........................... 195

4. Клопотання про вердикт за вказівкою суду ............... 197

5. Прикінцеві дебати сторін ....................... ""

6. Напутнє слово судді до присяжних засідателів .... 200

7. Нарада присяжних і вердикт ...................... 202

8. Клопотання, які заявляються по закінченні судового розгляду ......................................

D. Доказове право ............................ 207

1. Вимога особистої обізнаності свідка про факти, що фігурують в його показаннях ...................... 208

2. Ув'язнення в якості доказів ................... 208

3. Належність доказів. Свідоцтва

репутації особи ...................................

4. Правило, що забороняє використання в суді показанні

з чужих слів, і основні виключення з нього ........... 211

а. Заяви, пропоновані з метою іншою, ніж

підтвердження їх істинності ...................... 212

b Винятки з правила, що забороняє свідчення

214

з чужих слів ......................................

(1) Визнання затвердження протистоїть стороною ....................................

(2) Ділові папери ............................... 2,5

(3) Висловлювання в стані емоційного збудження .................................. 2J ^

(4) Враження у режимі реального часу ........ 21Ь

(5) Напрямок думок особи ...................... 2 | °

(6) Інші винятку ............................. 216

E. Критика змагальної системи судочинства ... 217

1. Питання про зловживання контролем над процесом, здійснюваному сторонами у справі .................... 217

2. Питання про недостатню орієнтованості змагального процесу на встановлення істини

у справі .............................................

3. Питання про неефективність розгляду справи в умовах

змагальності ..................................... 22 ^

4 Вартість судового процесу і нерівність фінансових

ресурсів сторін ......................................

F. Критика суду присяжних ............................. 226

ГЛАВА IV. ЮРИДИЧНА ПРОФЕСІЯ 233

А. Юридична освіта і допуск в адвокатуру ..... 235

1. Необхідність юридичної освіти для заняття юридичною практикою і ступінь доктора права ........ 235

2. Надходження в юридичну школу .................... 237

3. Основна програма навчання і диплом доктора права ... 239

4. Вчені ступені ...................................... 244

5. Викладачі права ................................. 244

6. Допуск до адвокатури .................................. 247

7. Критика юридичної освіти, одержуваного

в юридичних школах ................................ 250

8. Продовження юридичної освіти після закінчення вузу ...................................... 253

B. Питання регулювання адвокатської практики ....... 254

C. Види адвокатської практики .......................... 259

1. Приватна практика .................................... 259

a. Одноосібна практика і малі адвокатські фірми ... 259

b. Великі адвокатські фірми ....................... 264

c. Нетрадиційні форми приватних

юридичних послуг ................................ 267

2. Штатні юрисконсульти ............................. 269

3. Юристи на державній службі .................... 271

a. Юристи федерального уряду ............... 271

b. Генеральний атторней штату ....................... 274

c. Місцеві прокурори ............................... 275

d. Муніципальні атторнеи .......................... 276

4. Адвокатська практика в інтересах суспільства ............ 276

a. Юридична допомога у цивільних справах ........ 276

b. Захист неплатоспроможних обвинувачуваних

з кримінальних справ ............................... 278

c. Приватні організації з ведення справ

в інтересах суспільства .............................. 279

D. Представники меншин і жінки

в юридичній професії ............................ 281

E. Адвокатська етика ................................... 284

1. Регулювання юридичної професії: джерела регулювання ...................................... 284

2. Визначення етичної поведінки: обов'язки повіреного ......................................... 286

a. Характер відносин між клієнтом і його повіреним ...................................... 286

b. Обов'язки адвоката щодо відправлення правосуддя ....................................... 289

c. Обов'язки щодо стану юристів

та інших осіб ...................................... 291

Частина I. Загальний огляд судових систем

і діяльності суддів ................................. 293

A. Суди першої інстанції та апеляційні суди:

їх основні характеристики і взаємини 293

1. Суди першої інстанції .............................. 293

2. Апеляційні суди ................................. 296

3. Межі перевірки справи в суді апеляційної інстанції .......................................... 29

4. Виробництво в апеляційному суді ................... JUU

5. Акти суду першої інстанції, які можуть бути переглянуті ....................................... 301

B. Організація та характеристики суден штату

і федеральних судів 3 ® 2

1. Організація судів штату ............................. fjjj

2. Федеральна судова система ........................ 304

3. Верховний суд Сполучених Штатів .................. 309

C. Судді та методи заміщення посад суддів ........ 311

1. Професійні характеристики суддів .............. 311

2. Методи заміщення посад суддів у федеральній судовій системі ....................................

3. Система заміщення посад суддів у штатах .......... 317

4. Відсторонення суддів від посади і застосування

до суддів заходів дисциплінарного стягнення .............. 320

D. Інші посадові особи суду і помічники суддів. 322

1. Судді-магістрати ................................... 322

2. Судді у справах про банкрутства ........................

3. Адміністративні судді ............................. 323

4. Судові секретарі, судові клерки та інші службовці суду .......................................

E. Предметна юрисдикція судів штату і федеральних судів ................................. 32 ^

1. Предметна юрисдикція судів штату .................. ^

2. Предметна юрисдикція федеральних окружних судів ......................................

Частина II. Складнощі, створювані в судовій системі

принципу федералізму .............................. 328

A. Норми права, що застосовуються у федеральних судах

і судах штатів ....................................... 329

1. Норми права, що застосовуються у федеральних судах при розгляді позовів, заснованих на нормах

права штату ......................................... 329

2. Норми права, застосовувані в судах штату

при розгляді позовів, заснованих на нормах федерального права .................................. 332

3. Оскарження з питань федерального права, розглянутим у судах штатів, та оскарження з питань права штатів, розглянутим

у федеральних судах .................................. 333

B. Одночасний судовий процес у суді штату

і у федеральному суді ................................. 334

1. Вирішення конфлікту шляхом прийняття випереджаючого судового рішення .................................. 334

2. Судові заборони на процес в іншому суді ............. 335

3. Утримання від розгляду справи федеральним

судом на користь судів штату ............................ 335

ГЛАВА VI. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО .......................... 339

Частина I. Правові норми, що регулюють діяльність адміністративних відомств і розпорядчі порядок цієї діяльності ........................... 339

A. Види адміністративних відомств і цілі

їх діяльності ...................................... 339

B. Нормотворчі функції відомств ................. 341

1. Правила прийняття підзаконних нормативних актів та нормотворчий процес ............................ 341

2. Толковательной правила і програмні заяви ...... 343

C. Функції відомств з розгляду спорів .......... 344

1. Процедура розгляду адміністративних спорів

за Законом про адміністративне процесі .............. 345

2. Мінімальні процесуальні вимоги конституційного положення про «належну правову процедуру» щодо виробництва

у справах у відомствах ................................ 349

D. Судовий нагляд за діяльністю відомств ......... 355

1. Право на судовий нагляд за рішеннями відомств ....... 355

2. Процесуальні аспекти судового нагляду ............ 357

3. Масштаби судового нагляду за діями відомства ... 359

4. Судовий нагляд за рішеннями, що виносяться відомствами в рамках їх дискреційних повноважень ---- 361

5. Оплата послуг адвоката та судові витрати ............. 362

E. Контроль над діями федеральних відомств

з боку Президента і Конгресу .................. 363

1. Повноваження щодо терміну перебування посадових осіб на своїй посаді ....................... 363

2. Постійне вплив Президента і Конгресу

на діяльність адміністративних відомств ............ 366

Частина II. Запитання федералізму і поділу влади,

зачіпають відомства ............................ 370

A. Адміністративні відомства та поділ влади ... 370

1. Реалізація відомствами функцій

законодавчої влади .............................. 370

2. Реалізація відомствами функцій судової влади ...... 372

3. Проблеми поділу влади всередині відомства ......... 375

B. Федералізм і межі «імунітету суверена»

за позовами про відшкодування збитків у зв'язку з незаконними діями федеральних адміністративних відомств і адміністративних відомств штатів ................ 377

1. Позови проти самих відомств .......................... 377

a. Позови проти федеральних відомств

у федеральних судах ............................... 378

b. Позови проти федеральних відомств в судах штатів ---- 379

c. Позови проти відомств штатів у федеральному суді ---- 379

d. Позови проти адміністративних відомств штатів

в судах штатів .................................... 382

2. Позови до посадових осіб адміністративних відомств з вимогою встановлення особистої відповідальності

за шкоду .............................................. 382

ГЛАВА VII. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ............................. 385

Частина I. Хід виробництва за цивільним позовом .......... 385

А. Стадія обміну змагальними паперами ........... 386

1. Позовна заява ................................... 386

2. Процесуальні дії відповідача за позовною заявою .......................................... 387

3. З'єднання позовних вимог і з'єднання позивачів

або відповідачів у процесі ............................ 391

B. Стадія досудового виявлення доказів ........ 394

1. Методи досудового виявлення доказів .......... 394

2. Межі досудового виявлення доказів .......... 398

3. Забезпечення досудового виявлення доказів ...... 400

C. Клопотання про винесення рішення в порядку спрощеного виробництва і попереднє

нараду у справі .................................... 403

1. Винесення рішення в порядку упрошенной виробництва ........................................ 403

2. Попередні наради сторін у справі в суді ...... 405

D. Судовий розгляд ............................ 406

1. Вплив попереднього провадження у цивільних справах на судовий розгляд .................... 407

2. Обсяг права на суд присяжних у цивільних справах ---- 408

E. Рішення у цивільних справах: грошова компенсація збитку, засоби судового захисту

по праву справедливості і судові витрати ........ 409

1. Рішення про грошову компенсацію збитку .............. 410

2. Засоби судового захисту за правом справедливості ..... 412

3. Деклараторная судовий захист ....................... 415

4. Судові витрати ................................... 416

F. Юридичні наслідки винесення судового рішення ............................................. .417

1. Принцип неприпустимість повторного розгляду одного разу вирішеного справи (res judicata) .................. 417

2. Принцип неприпустимість повторного розгляду раніше дозволених судом питань (преюдиція) .............. 418

G. Позасудове вирішення спорів ...................... 421

1. Процедури добровільного врегулювання спорів ....... 421

2. Процедури врегулювання спорів, офіційно підтримувані судовою владою .................... 424

Частина II. Федералізм як фактор ускладнення

цивільного процесу ............................... 425

А. Юрисдикція судів штатів і федеральних судів

щодо осіб ..................................... 426

1. Юрисдикція судів штатів щодо осіб ............ 426

2. Юрисдикція федеральних судів щодо осіб ...... 432

B. Forum Non Conveniens 434

C. Взаємне визнання судових рішень: вимога

«Повної довіри і поваги» • ? • ? ? • • 437

1. Виконання і юридична сила вирішенні судів одних штатів на території інших штатів ................... **

2. Винятки з вимоги «про повну довіру ^ і повазі» ....................................... ..

D. Правила вибору норми права, що підлягає ^ застосуванню ..........................................

1 Конституційні обмеження на встановлювані

штатами правила вибору застосовної норми права ..... wv

2. Різноманіття встановлюваних штатами правил вибору ^

застосовної норми права ............................

3. Тенденції колізійного права в судовій практиці .... 448

ГЛАВА VIIL КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 450

Частина I. Загальна характеристика кримінального процесу 450

A. Арешт, пред'явлення обвинувачення і перша явка ^ обвинуваченого до суду ....................................

B. Попереднє слухання, обвинувальний висновок або «інформація», ^ досудові клопотання ..............................

исо

C. Судовий розгляд справи

D. Порядок призначення покарання ^

у кримінальній справі ...................................

E. Розгляд скарг на обвинувальні

...... 463

вироки ....................................

F. Дозвіл кримінальних справ без судового розгляду ...................................... 466

1. Угоди про визнання провини ............................

2 Програми винятку правопорушника з системи кримінального правосуддя і заміни кримінальної відповідальності альтернативними видами ^ виправного впливу .........................

Частина II. Конституційні принципи

кримінального процесу .................................. 469

A. Вступ і попередні зауваження ............ 469

B. Обмеження на використання певних методів розслідування і регламентація порядку затримання підозрюваних ....................................... 472

1. Обшуки і арешти ..................................... 472

a. Що вважається «обшуком»? .......................... 472

b. Критерії «обгрунтованості» обшуку ................. 476

(1) Обшуки, на виробництво яких потрібно

та наявність достатніх підстав, і ордер суду ... 477

(2) Обшуки, на виробництво яких потрібна наявність достатніх підстав, але ордер суду

не вимагається .................................. 479

(3) Обшуки, на виробництво яких не потрібна наявність достатніх підстав або ордер суду ... 482

(4) Способи виконання ордерів на обшук:

правило «постукай і представся» ................ 484

c. Необгрунтовані і незаконні арешти людей ........ 485

d. Обшуки «зупини і обиші», санкціоновані Верховним судом в рішенні по справі Террі ........... 487

e. Адміністративні обшуки і вилучення ............... 490

2. Норми, встановлені Верховним судом США щодо визнання провини ........................ 492

3. Право на допомогу адвоката на досудових стадіях провадження у справі ................................. 497

4. Правило про виключення доказів ................. 499

C. Права обвинуваченого на стадії пред'явлення обвинувачення і при процедурі звільнення з-під варти до суду .................................. ..... 504

D. Права обвинуваченого на стадії судового розгляду ...................................... 505

1. Право на швидкий суд ................................. 505

2. Право на публічний суд .............................. 506

3. Право на суд присяжних .............................. 507

4. Право на суд неупереджених присяжних .............. 508

5. Право не давати показання ............................ 509

6. Право на очну ставку в суді зі свідками обвіненія____511

7. Право на допомогу адвоката під час судового розгляду справи ................................. 512

8. Тягар доказування .................................. 514

9. Інші конституційні гарантії ..................... 516

E. Який ефект надає передувала провадження у справі: заборона на повторне кримінальне переслідування за одне і те ж злочин .......... 517

1. У який момент судочинства починає діяти заборона на «подвійну загрозу» ............................ 517

2. Повторний розгляд справи після того, як один процес у справі був завершений, або було винесено

інше рішення по суті ............................ 518

3. Повторний розгляд справи після визнання судового розгляду юридично не відбувся .......... 519

4. Як розуміти «одне й те саме правопорушення» ........... 520

5. Юридична обов'язковість раніше прийнятого

рішення суду за одним і тим же фактам ................ 521

6. Заборона на «подвійну загрозу» і доктрина «двох суверенів» ... 522

F. Конституційні обмеження на застосування кримінальних покарань ................................. 523

1. Смертна кара ...................................... 523

2. Інші форми покарання, які можуть бути полічені «жорстоким і незвичайним» покаранням .................. 526

3. Конфіскація майна та коштів у цивільно-правовому порядку ......................................... .... 526

G. Права обвинувачених при провадженні у справі

в суді апеляційної інстанції ..................... 528

Розділ IX. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ....................... 531

Частина I. Судовий нагляд: система та повноваження судової влади .......................................... ...... 531

A. Судовий нагляд ..................................... 531

1. Загальна характеристика судового нагляду ............... 531

2. Конституційне тлумачення ......................... 534

B. Обмеження судового нагляду, здійснюваного федеральними судами ................................ 538

1. Процесуальна правоздатність ..................... 539

2. «Зрілість» і «безпредметність» справи ................... 543

3. Доктрина «політичного питання» .................... 544

4. Обмеження судового нагляду, що передбачаються федеральним законодавством ...................... 546

С. Законодавчі повноваження федеральної влади і відносини між штатами і федеральною владою:

вертикальний федералізм ............................ 549

1. Регулювання Конгресом діяльності штатів ........ 550

2. Федеральне регулювання приватної діяльності

в штатах ............................................ 553

3. Повноваження Конгресу по п'ятому розділу XIV поправки

до Конституції США ................................. 558

D. Відносини між штатами: горизонтальний

федералізм ........................................... 561

1. «Спляча» клаузула про право Конгресу регулювати торгівлю ......................................... ... 561

2. Клаузула «про привілеї та пільги» статті IV Конституції США .................................. 566

Частина І. Права особистості, охоронювані Конституцією ..... 567

A. Доктрина державних дій ................. 567

B. Права громадян у рамках положення Конституції

0 «рівний захист законів» ........................... 570

1. Сувора перевірка конституційності класифікацій по викликають підозру підставах та обтяжень

на основні права особистості .......................... 571

a. Класифікації за які викликають підозру підстав ...................................... 572

b. Класифікації, що зачіпають основні права ..... 578

2. Нестрогая перевірка «раціональності підстави» регулювання економіки, підприємництва

і програм соціального забезпечення .................. 579

3. Перевірка середнього рівня строгості класифікацій

по частково викликають підозру підстав ...... 581

C. Права, що випливають з принципів матеріальної належної правової процедури ..................... 588

1. Право на недоторканність приватного життя ........... 590

2. Інші права, пов'язані з недоторканністю

приватного життя ....................................... 593

D. Свобода вираження думок, проголошена

1 поправкою до Конституції США .................... 595

1. Регулювання вмісту думок .................... 598

2. Обмеження охороняється свободи вираження думок в залежності від часу, місця і способу

вираження думки ................................... 603

3. Регулювання форм символічного

вираження думок ................................... 609

4. Способи регулювання свободи вираження думок ---- 610

5. Особливості регулювання свободи слова ............. 617

Б. Релігійні свободи, які гарантуються I поправкою

до Конституції США ................................. 624

1. Клаузула «про неприпустимість встановлення релігії» ..... 625

2. Клаузула «про свободу сповідання релігії» .............. 630

ГЛАВА X. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО .......... 636

Частина I. Договори по загальному праву ........................ 636

A. Укладання договорів ................................ 636

1. Оферта і акцепт ..................................... 637

2. Зустрічне задоволення ............................ 641

3. Формальні вимоги .............................. 643

a. Статут про обманні діях .................. 644

b. Дозвіл проблем, пов'язаних з неповними або невизначеними письмовими угодами ................................ 645

B. Тлумачення договорів ................................ 646

C. Питання виконання договорів ....................... 647

1. Порядок виконання ................................. 647

2. Умови та обов'язки ............................... 648

D. Підстави звільнення від виконання договору .... 649

1. Помилка ............................................. 649

2. Зміна обставин: неможливість

і непрактичність виконання, марність цілі і зміна договору ................................ 650

3. Відсутність дієздатності: неповнолітні

і душевнохворі ................................... 651

4. Примус і неналежне вплив ................. 652

5. Введення в оману .............................. 653

6. Несумлінність ................................. 654

7. Угоди, що не відповідають закону і свідомо противні основам публічного порядку ................ 655

E. Порушення і розірвання договору ................. 655

F. Засоби правового захисту, що застосовуються

при порушенні договірних зобов'язань ............. 656

1. Збитки та їх обмеження ............................. 656

2. Захист за правом справедливості ....................... 658

Частина II. Торгове право ................................... 660

Л. Однаковий торговий кодекс ..................... 660

1. Регулювання Однаковим торговим кодексом (ЄТК) договорів продажу товарів ........................... 661

a. Спеціальні правила для «комерсантів» .......... 661

b. Укладення договору .............................. 662

c. Визначення змісту договору по ЕТК ........... 664

d. Гарантії ......................................... 668

2. Регулювання ЄТК забезпечувального інтересу у приватній власності, що не є нерухомістю ......... 673

a. Природа забезпечувального інтересу ................ 673

b. Вимоги, що пред'являються до дійсності забезпечувального інтересу ......................... 673

c. Звернення стягнення на власність, обтяжену забезпечувальних інтересом .......... 674

d. Спори щодо власності, яка є предметом забезпечення ............................ 675

В. Нормативно-правові акти, що регулюють відносини по захисту прав споживачів ......................... 677

1. Угоди з надання споживчого кредіта____677

a. Федеральні нормативно-правові акти ............ 677

b. Нормативно-правові акти штатів ................. 683

2. Вводять в оману і несумлінні торговельні відносини ......................................... 684

a. Федеральні нормативно-правові акти ............ 684

b. Нормативно-правові акти штатів ................. 689

ГЛАВА XI. Деліктного права ................................ 691

A. Поняття деліктів ....................................... 691

B. Категорії деліктів залежно від ступеня вини

1. Умисні делікти ................................ 694

a. Найбільш поширені види умисних деліктів ... 694

b. Види заперечень відповідача на позови про вчинення умисного делікту ................................ 699

2. Недбалість ........................................ 700

a. Недбалість як порушення обов'язку проявляти належну обачність ........................ 701

b. Доведення причинного зв'язку у справах, пов'язаних

з недбалістю ................................... 704

c. Види заперечень відповідача на позови, засновані

на делікти по недбалості ....................... 706

d. Окремі питання, що стосуються відповідальності

за делікти, вчинені з недбалості ........... 709

(1) Спільні делікти .......................... 709

(2) Відповідальність особи за дії інших осіб, які заподіяли шкоду через недбалість ........ 711

(3) Відповідальність питних закладів ........... 711

3. Відповідальність незалежно від наявності вини ........... 712

a. Види діяльності, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих ......................... 712

b. Відповідальність виробника і продавця товару ..... 713

C. Делікти, що порушують окремі види інтересів. Засоби правового захисту .......................... 718

1. Заподіяння шкоди економічним інтересам ........... 718

a. Обман і введення в оману .................... 718

b. Перешкоджання отриманню економічної

вигоди ........................................... 719

2. Зловживання можливостями процесу ............. 720

3. Нанесення шкоди честі та гідності особи ........ 721

a. Дифамація ..................................... 721

b. Заподіяння душевних страждань ................... 724

c. Вторгнення в приватне життя ........................ 725

d. Конституційні обмеження на засоби судового захисту щодо дій, що завдають шкоди

честі і гідності ............................... 726

(1) I поправка до Конституції США і дифамація ... 726

(2) Застосування I поправки до Конституції США відносно інших деліктів, пов'язаних

з нанесенням шкоди честі та гідності особи ... 730

D. Відшкодування шкоди у справах про делікти ............... 731

1. Компенсаційні збитки ............................ 731

2. Штрафні збитки ................................... 735

a. Сутність і підстави відшкодування ................. 735

b. Вимоги, засновані на Конституції США ...... 736

3. Відшкодування у випадку смерті особи ...................... 738

4. Виконання в натурі (реальне виконання) ............ 739

E. Система компенсації у справах про делікти ........... 739

1. Роль страхування відповідальності ..................... 739

2. Криза системи компенсації і спроби реформи

у цій сфері ......................................... 741

3. Альтернативні способи відшкодування збитку ........... 743

ГЛАВА XII. ПРАВО ВЛАСНОСТІ .......................... 746

Частина I. Нерухоме та рухоме майно .............. 746

A. Зміст права власності. Вцци майна .. 746

B. Визначення обсягу речових прав на нерухоме майно ........................................... .747

1. Речові права, обумовлені обсягом правомочностей власника або ступенем його контролю над майном 747

2. Речові права, зумовлені територіальними межами об'єкта нерухомості ..................... 749

3. Речові права, обумовлені тимчасовими рамками ---- 750

4. Речові права, зумовлені способом здійснення правомочностей ........................... 752

C. Рухоме майно ................................ 753

D. Права і обов'язки власників нерухомого майна ............................................ 754

1. Права, що включаються у зміст права власності

на нерухоме майно ............................ 754

2. Консенсуальное обмеження права власності

на нерухоме майно ............................ 756

3. Обов'язки власників нерухомого майна ... 757

4. Податки, що стягуються з власника нерухомого майна .......................................... 760

E. Державний контроль за використанням земель-760

1. Регулювання використання земель .................. 760

2. Звернення земельних ділянок у державну власність: право примусового відчуження

та вилучення приватної власності ...................... 762

3. Регулятивне вилучення приватної власності ........... 763

Частина II. Перехід права власності та інших

речових прав .......................................... 767

А. Купівля-продаж нерухомості ....................... 767

1. Договір купівлі-продажу нерухомості ................. 767

2. Фінансові розрахунки ................................. 768

3. Правовий титул, що відповідає цілям цивільного обороту ... 768

4. Податки на передачу нерухомості при продажу ......... 769

5. Вимоги законодавства про розкриття інформації

для покупців-позичальників ........................... 769

6. Податок на доходи від продажу нерухомості ............. 770

В. Будівництво та продаж кондомініумів та житлових

кооперативів ......................................... 771

1. Кондомініуми ...................................... 771

2. Житлові кооперативи .............................. 772

C. Інші вцци переходу речових прав на майно .... 773

1. Перехід речових прав на нерухоме та рухоме майно .......................................... 773

2. Перехід речових прав на рухоме майно .......... 774

D. Оренда (майновий найм): правове ре1улірованіе відносин між орендодавцем та орендарем ..... 775

1. Наймання житлового приміщення ............................. 776

2. Оренда приміщення для ведення комерційної діяльності ........................................ 777

E. Спадкування речових прав на майно зі смертю власника ......................................... 777

1. Спадкування за заповітом .......................... 778

2. Спадкування за відсутності заповіту ............... 779

F. Установа довірчої власності

і керування майном, що є предметом довірчої власності ........................ 779

1. Порядок і причини установи трастів ................ 780

2. Установа прижиттєвого відкличного трасту в цілях уникнення судового затвердження спадщини ........... 781

3. Установа прижиттєвого безвідкличного трасту

в цілях уникнення оподаткування ..................... 782

4. Заповідальні трасти. Використання заповіту

при установі прижиттєвих трастів ................ 782

Частина III. Інтелектуальна власність ............... 783

A. Законодавство про охорону авторських прав .......... 783

1. Об'єкти авторського права ............................ 784

2. Права власника авторських прав ....................... 786

3. Сумлінне використання об'єктів авторських прав. 788

4. Суб'єкти авторських прав. Передача авторських прав ...... 791

5. Порушення авторських прав ............................ 793

B. Законодавство про охорону патентів ................ 795

1. Патентоспроможні винаходи ....................... 795

2. Реєстрація патентів ................................ 797

3. Охорона патентних прав ............................... 799

4. Порушення патентних прав ........................... 799

C. . Законодавство про охорону товарних знаків ........ 800

1. Характеристика товарного знака ....................... 800

2. Реєстрація товарних знаків ......................... 803

3. Позови про порушення виключних прав

на товарні знаки ................................... 806

D. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності ........................................ 807

1. Міжнародні договори ............................ 807

2. Торговельні угоди ................................. 808

ГЛАВА XIII. СІМ'Ю ................................. 810

A. Шлюб ................................................. .811

1. Офіційно зареєстрований шлюб ................. 811

2. Цивільний шлюб ................................... 812

3. Шлюб і права власності ........................... 813

B. Припинення шлюбу .................................. 816

1. Розірвання шлюбу ................................... 816

2. Визнання шлюбу недійсним і роздільне проживання подружжя за рішенням суду .................. 819

3. Аліменти на утримання колишнього чоловіка і майнові розрахунки .............................. 820

a. Різниця між аліментами на утримання колишнього чоловіка і майновими розрахунками

між колишнім подружжям ......................... 820

b. Визначення сум аліментів на утримання

колишнього чоловіка або майнових розрахунків ....... 821

c. Договори про виплату аліментів на утримання колишнього чоловіка і про майнові розрахунках ....... 822

d. Підлягає поділу майно .................... 823

4. Опіка над дітьми .................................... 824

a. Презумпції і фактори, які беруться до уваги

при винесенні рішень про опіку над дітьми ......... 825

b. Право батька на спілкування з дитиною, які проживають з колишнім чоловіком ................. 828

c. Угоди про спільну опіку

над неповнолітніми дітьми .................. 830

d. Виконання постанов судів з питань опіки над дітьми, винесених в одному штаті, на території інших штатів ................................ ..... 831

5. Аліменти на утримання дитини ...................... 832

a. Характер і термін дії зобов'язань

з утримання дитини ............................ 832

b. Встановлення батьківства чи материнства

при вирішенні питань про зміст дітей ........... 833

c. Розмір присуджуються судом аліментів

на утримання дітей ............................... 835

d. Програми соціальної підтримки малозабезпечених сімей ........................... 836

e. Примусове виконання постанов

про виплату аліментів на утримання дітей ............ 837

C. Нетрадиційні відносини та сімейне право ....... 839

1. Гетеросексуальная подружжя осіб, які проживають спільно,

але не перебувають у шлюбі .............................. 839

2. Одностатева пара ...................................... 840

D. Питання опіки над дітьми, не пов'язані з розлученням ... 841

1. Усиновлення та удочеріння ............................ 841

2. Допоміжні репродуктивні технології і права

на дитину .......................................... 843

E. Проблеми в повних сім'ях .......................... 846

1. Жорстоке поводження з подружжям ...................... 846

2. Жорстоке поводження з дітьми та невиконання обов'язків щодо дітей ...................... 848

3. Медична допомога ................................ 850

4. Делинквентность неповнолітніх ................. 851

5. Особи з психічними чи фізичними вадами ... 852

a. Піклування над майном осіб і над особами

з психічними чи фізичними вадами ...... 852

b. Напрямок душевнохворих у режимні псіхіотріческіе установи

у цивільно-правовому порядку .................... 852

c. Проблеми, пов'язані з розумово відсталими особами. 853

ГЛАВА XIV. КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО ................................ 855

A. Загальні міркування .................................. 855

1. Джерела і різнорідність кримінального права ........... 855

2. Конституційні міркування ....................... 858

B. Елементи складу злочину ...................... 858

1. Наявність протиправного діяння ..................... 859

2. Наявність провини або винною волі ..................... 860

a. Ступеня винності ............................... 860

b. Загальний умисел і конкретний умисел ................ 861

c. Відповідальність за відсутності провини .................. 862

3. Причинний зв'язок ..................................... 864

C. Конкретні види злочинів ......................... 867

1. Злочинне людовбивство ......................... 867

2. Берглері ............................................ 870

3. Розкрадання і його форми ................................ 871

4. Згвалтування (злочинні дії

сексуального характеру) .............................. 872

D. Обставини, що звільняють від кримінальної відповідальності ...................................... 874

1. Аргументи зашиті про недоведеність вини ............. 874

2. Зашита, побудована на фактах, що спростовують обвинувачення .......................................... 877

a. Насильство, що застосовується в цілях самооборони ......... 877

b. Неосудність і інші психічні захворювання ---- 879

c. Примус, крайня необхідність та інші фактори, що впливають на свободу волі людини ...... 882

d. Провокація злочину («пастка») .............. 885

E. Особи, які не є безпосередніми виконавцями злочину; дії, спрямовані до скоєння злочинів; організована злочинність ......... 887

1. Спільники і поплічники ............................. 887

2. Підбурювання до вчинення злочину, замах на злочин і злочинна змова ........ 888

3. Відповідальність організацій ......................... 889

a. Кримінальна відповідальність корпорацій .............. 889

b. Кримінальна відповідальність за організовану злочинну діяльність. Закон РІКО .............. 890

F. Кримінальні покарання ................................ 894

1. Позбавлення волі .................................... 894

2. Пробація ........................................... 898

3. Смертна кара ...................................... 898

ГЛАВА XV. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО ................. 900

А. Суб'єкти підприємницької діяльності ....... 900

1. Індивідуальне підприємництво ................. 900

2. Повне товариство ................................ 901

3. Командитне товариство ......................... 905

4. Корпорації ......................................... 907

a. Природа корпорацій .............................. 907

b. Види корпорацій ................................. 909

c. Створення корпорації ............................. 910

d. Причини вибору корпоративної організаційно-правової форми .................................. 911

e. Корпоративні фінанси і власність ........... 913

f. Організаційна структура та повноваження ........... 915

g. «Приподнимание корпоративної вуалі» ............. 920

h. Екстраординарні корпоративні угоди і операції ... 922

i. Пропозиції про виставлення на продаж ............. 924

5. Компанії з обмеженою відповідальністю ........... 925

B. Регулювання порядку направлення пропозицій

і продажів цінних паперів корпорацій .................. 927

1. Випуск цінних паперів і торгівля ними: правове регулювання на федеральному рівні .................. 927

2. Законодавство штатів про «блакитному небі» .............. 932

C. Банкрутство .......................................... 933

D. Антитрестовські законодавство ................... 936

1. Діючі норми права ............................ 936

2. Заборонена підприємницька практика ........... 938

3. Засоби судового захисту та повноваження по виконанню, передбачені федеральним антитрестовским законодавством ................................... 944

4. Винятки з антитрестівського регулювання

і межі дії антитрестовські законів ........... 944

E. Закони про трудові відносини ...................... 946

1. Право на об'єднання у профспілки та укладення колективних договорів з роботодавцями .............. 946

a. Створення профспілок ............................. 948

b. Недобросовісна практика у сфері діяльності профспілок ...................................... 949

c. Колективні переговори, страйки та інші спільні дії .............................. 950

d. Спори, пов'язані з колективними договорами ...... 953

e. Обов'язок профспілки забезпечити справедливе представництво інтересів працівників ............ 954

2. Дискримінація при наймі на роботу .................. 955

3. Незаконне звільнення .............................. 963

4. Інші закони, зашішаюшіе інтереси працівників ...... 966

F. Екологічне право ................................ 968

1. Пестициди та інші токсичні речовини ............... 969

2. Забруднення повітря .................................. 970

3. Забруднення води і водойм .......................... 971

4. Очищення місць, заражених токсичними речовинами ...... 974

5. Робота з небезпечними відходами .......................... 976

6. Екологічне законодавство штатів ................ 977

7. Вплив дій федеральних органів

на навколишнє середовище ................................ 978

8. Вимираючі представники тваринного і рослинного світу ............................................ .... 981

ГЛАВА XVI. ПОДАТКОВЕ ПРАВО ................................ 984

A. Джерела і основні концепції федерального податкового права ..................................... 985

1. Джерела податкового права .......................... 985

2. Основні концепції податкового права ................ 988

B. Федеральний податок на доходи ....................... 989

1. Платники податків, об'єкт оподаткування

і податкова база ..................................... 989

2. Ставки податку ....................................... 990

3. Оподатковуваний дохід ............................. 992

a. Загальний дохід ..................................... 992

b. Розрахунок оподатковуваного доходу ................... 993

c. Вирахування .......................................... 994

d. Відновлення вартості капітальних вкладень: зниження вартості, знижка з податку зважаючи виснаження надр і амортизація ................................ 995

4. Скоригований валовий дохід .................... 996

5. Продаж або розпорядження власністю ............ 997

a. Невизнання реалізації і невизнання прібилі____997

b. Прибуток або збиток, отримані від розпорядження майном ...................................... 998

6. Податковий рік і методи бухгалтерського обліку .......... 1007

7. Залік податкових платежів ............................ 1010

8. Податок на дохід корпорацій .......................... 1010

a. Подвійне оподаткування доходу корпорацій ....... 1010

b. Питання, пов'язані з податком на прибуток

при створенні корпорації ......................... 1014

c. Питання, пов'язані з податком на прибуток, що виникають у процесі управління корпорацією ... 1018

(1) Виплати акціонерам .......................... 1018

(2) Оплата праці найманих працівників корпорації ... 1023

d. Запитання податку на прибуток у випадках злиття

та ліквідації корпорацій ........................ 1024

9. Оподаткування «наскрізних»

або «фіскально-прозорих» організацій ............ 1025

C. Міжнародні питання податкового права ......... 1027

1. Оподаткування осіб, які отримують дохід з-за кордону ... 1027

2. Оподаткування доходу іноземних організацій

та фізичних осіб, отриманого в США ................ 1031

D. Інші види федеральних податків .................. 1033

1. Податок на заробітну плату ........................... 1033

2. Акцизи ............................................ 1033

3. Податок на успадкування або дарування ................... 1033

E. Інші податки штатів і місцеві податки .......................... 1034

1. Податок з продажу ............................................... ........................... Ю34

2. Податок на майно ............................................... ................... 1034

3. Франшизних податок ................................................ .................. 1034

4. Податки на дохід, що стягуються органами влади штатів

та місцевими органами влади .............................................. .... 1034

F. Функціонування системи податкових законів ........ 1035

a. Первинна перевірка декларацій ...................... 1035

b. Податковий аудит .................................... Ю36

c. Адміністративне оскарження ...................... 1037

d. Судовий нагляд ................................... 1037

e. Податкові юристи та консультанти ................... 1040

ГЛАВА XVII. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ

АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАВА .......................... 1041

Частина I. Міжнародне право та його застосування в США____ 1041

A. Джерела, форми та ієрархія норм міжнародного права ............................... Ю41

1. Джерела і форми норм міжнародного права ....... 1041

a. Міжнародні договори ........................ 1041

b. Міжнародно-правові звичаї .................. 1043

(1) Критерії визначення міжнародно-правових звичаїв ..................................... Ю43

(2) Становлення міжнародно-правового звичаю .. 1044

(3) Природа правового звичаю .................... 1045

(4) Документи як джерело міжнародно-правових звичаїв ............................ 1045

c. Загальні принципи права ........................... 1046

2. Ієрархія форм і джерел норм міжнародного права ........................................... ... Ю47

B. Норми міжнародного права в правовій системі США ....................................... Ю48

1. Право США про міжнародні договори та інших

міжнародних угодах ......................... 1048

а. Повноваження щодо укладання міжнародних

договорів за Конституцією США ................... 1048

(1) Порядок укладення та ратифікації міжнародних договорів .................... 1048

(2) Обсяг повноваження щодо укладення міжнародних договорів

за Конституцією США ........................ 1050


Получите за 15 минут консультацию юриста!