В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Уголовное право современных зарубежных стран

Авторы: Крилова Н. Є., Серебренникова А. В.
Тип материала: конспект лекций
Год издания: 2013
Количество страниц: 100

Формат файла: doc


Краткое описание:

Кримінальне право сучасних зарубіжних країн

(Англії, США, Франції, Німеччини)

Навчальний посібник

ЗМІСТ

Програма спецкурсу «Кримінальне право сучасних зарубіжних країн (Англії, США, Франції і Німеччини)» 4

План лекцій спецкурсу. 6

Теми курсових і дипломних робіт з кримінального права зарубіжних країн 19

Тези лекцій зі спецкурсу «Кримінальне право сучасних зарубіжних країн (Англії, США, Франції і Німеччини)» 21

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Лекція № 1. Введення в спецкурс 21

Лекція № 2. Поняття правової системи і правової сім'ї 25

Лекції № 3-4. Джерела кримінального права зарубіжних країн 33

Лекції № 5-6. Поняття злочинного діяння 58

Лекції № 7-8. Вина і осудність 73

Лекції № 9-10. Стадії вчинення злочину 88

Лекції № 11-12. Інститут співучасті 105

Лекція № 13. Обставини, що виключають злочинність діяння 121

Лекції № 14-15. Поняття і види покарань 130

Лекція № 16. Окремі види покарань у кримінальному праві сучасних західних держав 148

Лекція № 17. Заходи безпеки 159

Лекція № 18. Умовне засудження (пробація) і види звільнення від покарання 170

Лекція № 19. Система Особливої ??частини кримінального права сучасних зарубіжних країн 180

Спецкурс «Кримінальне право сучасних зарубіжних країн (Англії, США, Франції і Німеччини)» призначений для ознайомлення студентів-юристів з сучасним станом і тенденціями розвитку кримінального права провідних західних держав, чиї правові системи зробили і роблять великий вплив на розвиток правових систем інших країн.

Введення даного спецкурсу викликано рядом причин. По-перше, воно пов'язане з прийняттям нового КК Росії і необхідністю осмислення місця російської правової системи (включаючи підсистему кримінального права) серед інших світових правових систем. Віднесення Росії до правової системи соціалістичного типу відпало саме по собі у зв'язку з затвердженням нових економічних і політичних відносин у країні та за її межами в державах Східної Європи.

По-друге, знання зарубіжного кримінального права, як видається, необхідно будь-якому юристу, який прагне отримати фундаментальні знання в галузі кримінального права. Для того щоб бути грамотним, високо кваліфікованим юристом, потрібно володіти основами зарубіжного кримінального права, мати загальне уявлення про стан і розвиток інших правових систем. Це необхідно і вченому, і юристу-практику.

По-третє, введення даного спецкурсу пов'язано з все більш зростаючим інтересом студентів до зарубіжного кримінального права. Заслуговує схвалення і підтримки їх звернення до норм і інститутів кримінального права зарубіжних країн при розгляді відповідних інститутів російського кримінального права в курсових і дипломних роботах. В останні роки на кафедрі кримінального права та кримінології МДУ ім. М. В. Ломоносова були успішно захищені цікаві дипломні роботи, в яких розглядалися ті чи інші питання зарубіжного кримінального права, в тому числі в порівнянні з чинним російським законодавством: «Податкові злочини за законодавством РФ і ФРН» (Лебедєв А. А.), «Злочин і кара у кримінальному праві ФРН »(Серебренникова А. В.),« Деякі питання вдосконалення кримінального права в США, ФРН, Франції та Росії на сучасному етапі »(Григор'єва І. П.),« Загальна характеристика мусульманського права »(Артемов В. Ю .), «Умисне вбивство в законодавстві Ізраїлю» (Шейх Сулейман Марьям), «Злочин і кара в Судані» (Аміра Салах) і багато інших.

Разом з тим, студенти підчас слабо володіють методикою подібних досліджень (методами порівняльно-правового аналізу, системно-структурним, системно-порівняльним, історико-порівняльним та ін), що призводить до недостатньо обгрунтованим і поверхневим висновків таких робіт. Досить часто студенти роблять спроби порівнювати напряму два відповідних інституту або, що ще гірше, дві конкретні норми російського і зарубіжного кримінального права без урахування інших норм і інститутів правової системи іншої держави, що впливають на рішення розглянутої проблеми, нерідко упускаються з виду специфічні особливості і елементи традиції тієї чи іншої правової системи. Завдання нового спецкурсу - допомогти студентам у вирішенні названих проблем.

Введенню спецкурсу сприяла велика і плідна наукова робота колективу кафедри кримінального права та кримінології МДУ, аспірантів і студентів, що спеціалізуються з даної кафедрі.

Зусиллями співробітників кафедри були переведені на російську мову кримінальні кодекси Франції 1992 р. і ФРН (останній вперше виданий у повному обсязі), готуються до видання переклади кримінальних кодексів інших зарубіжних держав. Регулярно виходять наукові статті, присвячені тим чи іншим питанням зарубіжного кримінального права. Захищені три дисертації з кримінального права В'єтнаму, Франції та Німеччини. Випущена в світ монографія.

Створення на базі кафедри Московського центру з вивчення організованої злочинності активізувало роботу з дослідження зарубіжного кримінального права. Традиційним стало проведення наукових конференцій і симпозіумів за участю науковців та юристів-практиків із зарубіжних держав.

Накопичена наукова база дозволила підготувати спецкурс на досить високому теоретичному та інформаційному рівні.

Спецкурс розрахований на один навчальний семестр (32-44 години), призначений, в першу чергу, для студентів кримінально-правової спеціалізації, що навчаються на 4-5 курсах юридичних факультетів, і припускає здачу заліку студентами в кінці лекційного курсу.

Ефективною формою проведення може бути читання лекцій курсу з подальшим обговоренням проблемних питань розглянутої теми з урахуванням рішення даних питань в російському кримінальному праві.

При підготовці спецкурсу, виходячи з кількості наданих для читання лекцій годин, основна увага приділялася розгляду питань Загальної частини кримінального права сучасних зарубіжних країн. Однак для отримання більш повного уявлення про правові системи названих держав, безумовно, потрібно дати і загальну характеристику Особливої ??частини. З цією метою в програмі спецкурсу передбачено дві теми, що відносяться до системи Особливої ??частини та характеристиці норм про відповідальність за основні групи посягань: проти особи, власності і держави. Розгляд інших проблем Особливої ??частини («білокомірцева», «комп'ютерна» злочинність, посягання на навколишнє природне середовище та ін) залежить від кількості відведених для лекцій годин (наприклад, при 44-годинному лекційному курсі) та підготовленості викладача.

Програма спецкурсу затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології 5 вересня 1996.


Получите за 15 минут консультацию юриста!