В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Порівняльне правознавство. Загальна частина

Авторы: Марченко М. М
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2001
Количество страниц: 560

Формат файла: doc


Краткое описание:

Марченко М. М. Порівняльне правознавство. Загальна частина.

М 29 Підручник для юридичних вузів. - М.: Видавництво "Зерцало", 2001. - 560 с.

У роботі розглядається широке коло питань, що стосуються історії становлення та розвитку порівняльного правознавства, його ролі і значення в житті суспільства, функцій порівняльного правознавства. Особою увага приділяється проблемам класифікації національних правових систем і характеристика основних правових сімей. Розглядаються також питання співвідношення міжнародного та національного (всерединідержавного) права. Робота написана на основі вивчення та узагальнення зарубіжного та вітчизняного матеріалу, а також практики використання порівняльного правознавства в різних країнах.

ВСТУП 1

Глава I. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЙ

Порівняльне правознавство 5

§ 1. Суперечливий характер історії розвитку

порівняльного правознавства 5

§ 2. Зародження і розвиток ідей

порівняльного правознавства в стародавньому світі 16

§ 3. Розвиток ідей порівняльного правознавства

в середні століття 28

§ 4. Сучасний етап розвитку

порівняльного правознавства 42

§ 5. Розвиток ідей порівняльного правознавства

в дореволюційній Росії 55

§ 6. Порівняльне правознавство в радянській

і пострадянській Росії 64

Глава II. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА .... 73

§ 1. Поняття порівняльного правознавства.

Термінологічний і змістовний аспекти 73

§ 2. Порівняльне правознавство і національне право 82

§ 3. Об'єкт дослідження та предмет

порівняльного правознавства 99

§ 4. Джерела національного права

і порівняльне правознавство 110

Глава III. РОЛЬ порівняльного правознавства

В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 128

§ 1. Основні цілі та функції

порівняльного правознавства 128

§ 2. Місце і роль порівняльного правознавства

в системі юридичної освіти 142

§ 3. Наукова значимість порівняльного правознавства 156

§ 4. Практична значущість порівняльного правознавства.

Використання його в процесі правотворчості

за допомогою референдуму 168

§ 5. Роль порівняльного правознавства у процесі

уніфікації та гармонізації права 184

Глава IV. ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО

(Внутрішньодержавних) ПРАВА 199

§ 1. Щодо самостійний характер систем

міжнародного та національного права 199

§ 2. Загальне та особливе у міжнародного права

та національних правових систем 209

§ 3. Характер взаємозв'язку і взаємодії

міжнародного та внутрішньодержавного права 221

§ 4. Міжнародне та внутрішньодержавне право

сучасній Росії 234

Глава V. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ 243

§ 1. Класифікація та її необхідність 243

§ 2. Проблеми вибору критеріїв класифікації національних правових систем 251

Глава VI. Романо-германської правової СІМ'Я 263

§ 1. Основні етапи становлення й розвитку романо-германського права 263

§ 2. Відмінні риси і особливості

романо-германського права 280

§ 3. Джерела романо-германського права:

поняття, види, класифікація 296

§ 4. Первинні джерела романо-германського права.

Закон 311

§ 5. Звичай у системі джерел романо-германського

права 321

§ 6. Вторинні джерела романо-германського права.

Прецедент. Доктрина 339

Глава VII. Англосаксонської правової СІМ'Я.

СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА 352

§ 1. Деякі особливості поняття та змісту

загального права 352

§ 2. Становлення і розвиток загального права 370

§ 3. Основні джерела англосаксонського права:

поняття, види. Прецедент 391

§ 4. Закони в системі англосаксонського права 407

§ 5. Інші джерела англосаксонського права 423

Глава VIII. ЮРИСДИКЦІЯХ

СОЦІАЛІСТИЧНИХ І постсоціалістичних

КРАЇН 446

§ 1. Проблеми типізації соціалістичних

і постсоціалістичних правових систем 446

§ 2. Чи є правова система Росії

складовою частиною романо-германської правової сім'ї? .. 459

§ 3. Відмінні особливості і риси

соціалістичної державно-правової системи .... 474

§ 4. Постсоціалістичне держава і право -

перехідний тип держави і права 484

§ 5. Основні джерела соціалістичного

і постсоціалістичного права: поняття, види.

Особливості нормативно-правових актів 508

§ 6. Закон та інші джерела права 523

§ 7. Чи є судова практика джерелом російського права? 535


Получите за 15 минут консультацию юриста!